Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sao tôi tin Chúa rồi mà cả nhà chưa được cứu?

Trước kia, có người làm chứng về Chúa cho tôi và mời tôi đến nhà thờ. Sau khi tìm hiểu, tôi tin Chúa thì có người nói với tôi: “Chúc mừng chị đã tin Chúa, chị tin Chúa là phước lắm, không chỉ cho chị mà còn cho gia đình chị nữa vì MỘT NGƯỜI TIN CHÚA CẢ NHÀ ĐƯỢC CỨU. Sao tôi tin Chúa rồi mà cả nhà tôi chưa được cứu?

Mến chào chị,

Góc tâm vấn cũng xin chúc mừng chị vì chị đã có quyết định rất đúng đắn là tiếp nhận Chúa làm Cứu Chúa của cuộc đời mình. Kể từ khi tin Chúa, chị được bước vào gia đình của Đức Chúa Trời, và trở thành con của Chúa. Lần hồi chị sẽ kinh nghiệm nhiều phước hạnh thuộc linh Chúa ban cho chị như Lời Chúa được chép trong sách Ê-phê-sô 1:3 “Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, Ngài đã ban cho chúng ta trong Đấng Christ mọi phước hạnh thuộc linh ở các nơi trên trời.”

Về thắc mắc của chị, Góc tâm vấn xin phản hồi như sau:

“Một người tin Chúa cả nhà được cứu” lấy ý từ câu sứ đồ Phao-lô nói với người cai ngục khi ông hỏi Phao-lô phải làm sao để được cứu. Sứ đồ Phao-lô đã trả lời “Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà ngươi đều sẽ được cứu rỗi” (Công vụ các Sứ đồ 16:31). Câu nói này ngụ ý rằng khi trong gia đình có một người tin Chúa, người ấy sẽ trở thành cầu nối để dẫn những người khác trong gia đình đến với Chúa. Người ấy cần phải làm chứng về Chúa cho những người thân của mình. Người ấy phải sống theo lời Chúa dạy sao cho qua cách sống của người đó, người thân trong gia đình cũng muốn tin nhận Chúa để được cứu.

“Một người tin Chúa, cả nhà được cứu” không có nghĩa là chỉ cần một người trong gia đình quỳ gối cầu nguyện tin nhận Chúa, thì đương nhiên những người còn lại trong gia đình cũng được cứu và trở thành con của Chúa. Đức tin đặt nơi Chúa Jesus phải là đức tin của từng cá nhân, không phải đức tin “đại diện”, hay người này tin giùm cho người kia. Để dễ hiểu, Góc tâm vấn xin lấy ví dụ như thế này: cả gia đình chị đang rất đói bụng nên cử một người đi mua đồ ăn đem về. Khi người ấy đem đồ ăn về, từng người trong nhà phải đến lấy đồ ăn và ăn thì mới hết đói. Người đi mua đồ ăn không thể ăn giùm cho những người còn lại. Mỗi người phải biết mình đang đói bụng, và đến ăn thì mới no. Ai ăn thì người đó no chứ không thể cử một người đại diện ăn để cả nhà cùng no.

Với niềm tin Cơ Đốc cũng vậy. Mỗi người phải nhận biết mình là tội nhân, cần được Chúa tha tội. Mỗi người cần xưng tội mình với Chúa, xin Chúa tha thứ và mời Chúa làm Cứu Chúa của cuộc đời mình. Tin Chúa phải là quyết định của từng cá nhân như lời Kinh Thánh sách Giăng 3:16 có chép “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất, mà được sự sống đời đời.” Chị đã tin Chúa rồi, chị trở thành ống dẫn ơn phước của Chúa đến với người thân trong gia đình. Chị hãy nhờ cậy Chúa thực hành nếp sống tốt đẹp của người Cơ Đốc ngay trong gia đình của mình để qua chị, người thân sẽ biết Chúa là ai và biết họ cần đến Ngài. Hãy cầu nguyện cho sự cứu rỗi của từng người trong gia đình mình và dạn dĩ chia sẻ những điều Chúa làm cho chị để người thân sớm nhận biết Chúa và tin Ngài. Muốn thật hết lòng.

Góc tâm vấn.

🍀Quý tín hữu có thắc mắc hay vấn đề cần chia sẻ với GÓC TÂM VẤN, vui lòng làm theo 1 trong 2 cách sau:

👉Bấm vào link này để ghi nội dung muốn chia sẻ  https://forms.gle/UbSbMHVAAqLSWtfN9

👉Gửi vào địa chỉ email: tamvan@httlsaigon.org

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn