Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bạn ở phe nào?

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 12:30-32

“Ai không ở với ta, thì nghịch cùng ta; ai không thâu hiệp với ta, thì tan ra. Ấy vậy, ta phán cùng các ngươi, các tội lỗi và lời phạm thượng của người ta đều sẽ được tha; song lời phạm thượng đến Đức Thánh Linh thì sẽ chẳng được tha đâu. Nếu ai nói phạm đến Con người, thì sẽ được tha; song nếu ai nói phạm đến Đức Thánh Linh, thì dầu đời nầy hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha.” ​(BTT)

Đây là những lời rất mạnh mẽ và chắc chắn. Chúa Jêsus nói rõ rằng không có cách sống nửa vời (vừa yêu mến Chúa Jêsus, vừa ghét Ngài). Cách sống đó không tồn tại. Những người không sống cho Chúa Jêsus là chống lại Ngài và tạo ảnh hưởng chống nghịch Chúa Jêsus trên người khác, khiến người ta không muốn theo Ngài. Những người không kết hợp với Chúa Jêsus là chống lại Ngài, họ là kẻ thù của Ngài. Tuy nhiên, họ có thể quay đầu và ăn năn, và khi làm vậy, họ sẽ được tha thứ.

Sự tha thứ dành cho tất cả những ai thừa nhận rằng họ đã làm điều sai, dù là tội gì. Nhưng có một ngoại lệ, đó là tội phạm thượng cùng Đức Thánh Linh. Tội này là tội gì? Có một số ý kiến khác nhau về tội này; nhưng ngữ cảnh của các câu Kinh Thánh này giúp chúng ta hiểu rõ hơn. Chúa Jêsus vừa bị người ta buộc tội là bị quỷ ám; họ nói Ngài ở dưới quyền của Sa-tan.

Nhưng Chúa Jêsus đến để đánh bại Sa-tan, chứ không phải cộng tác với nó. Khi từ chối tiếp nhận Chúa Jêsus, những người đó đã phạm thượng cùng Đức Thánh Linh vì nói rằng Ngài là ma quỷ. Sau khi đã thấy rõ Con Đức Chúa Trời hành động với quyền phép thiêng liêng, họ rút ra những kết luận đó và chính điều đó khiến họ bị loại trừ khỏi mối thông công thánh khiết với Đức Thánh Linh và với Con Đức Chúa Trời (Giăng 17:20-23). Không thể tha thứ cho người không chấp nhận Chúa Jêsus là Đấng Cứu Rỗi, là Chúa và là Đức Chúa Trời (Công vụ 13:38)

Chúng ta phải biết rõ Chúa Jêsus là ai. Số phận đời đời của chúng ta phụ thuộc vào sự hiểu biết đó. Không thể chỉ xem Ngài như là một người thầy tốt hay một tiên tri đầy ơn, mà Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng đã sống trong những giới hạn của thân thể con người để chết vì tội lỗi của chúng ta. Không chấp nhận thần tính của Ngài là từ chối điều cốt lõi trong bản chất của Ngài; và nếu không tin Ngài và tiếp nhận Ngài, thì không ai có thể được cứu (Công vụ 4:12).

Lạy Chúa và Đức Chúa Trời của con, con rất biết ơn Ngài vì Đức Thánh Linh đã mở mắt cho con hiểu được bản tánh thiên thượng của Chúa Jêsus, và sự hy sinh của Ngài giải cứu con khỏi tội lỗi. Xin giúp con tiếp tục tin cậy nơi Ngài vì con biết rằng Ngài là hy vọng duy nhất của con và là lý do để con tin chắc rằng mình được tha thứ. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn