Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chương trình cắt tóc miễn phí

Trong tinh thần chuẩn bị lễ kỷ niệm 100 năm thành lập HTTL Sài Gòn, Ban Truyền Giảng phối hợp Ban Y tế – Xã hội tổ chức chương trình cắt tóc miễn phí:

Thời gian: Từ 7 giờ -10 giờ mỗi buổi sáng thứ bảy từ 11/6 – 30/7/2022

Địa điểm: tại Khu vực phường Đa kao- Quận 1.

Mục đích: giới thiệu Phúc âm đến mọi người với mong muốn có hơn 100 người được nghe về Tin Lành và trở lại tiếp nhận Chúa.

Kính mong quý tôi con Chúa thêm lời cầu nguyện, góp phần giới thiệu chương trình này để có nhiều người được nghe biết về Tin Lành và nhận ơn cứu rỗi của Chúa.

Muốn thật hết lòng!

Ban Truyền Giảng & Ban Y tế – Xã hội HTTL Sài Gòn

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn