Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Muốn biết phải hỏi

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 13:36

“Bấy giờ, Đức Chúa Jêsus cho chúng về, rồi vào nhà; môn đồ đến gần mà hỏi Ngài rằng: Xin thầy giải lời ví dụ về cỏ lùng trong ruộng cho chúng tôi.” (BTT)

Ẩn dụ về cỏ lùng (Ma-thi-ơ 13: 24-30) được tách ra khỏi phần giải thích bằng ẩn dụ về hạt cải và về men (Ma-thi-ơ 12: 31-35). Vì sao như vậy? Điều tương tự cũng xảy ra trước khi Chúa Jêsus giải thích ẩn dụ về người gieo giống (Ma-thi-ơ 13: 1-23), đó là Chúa Jêsus khuyến khích các môn đồ đến gặp riêng Ngài để hỏi ý nghĩa của ẩn dụ đó. Họ cần một không gian vắng vẻ để được Chúa Jêsus dạy dỗ.

Mặc dù Thầy đang giảng cho hàng trăm người, nhưng điều quan trọng là mười hai môn đồ phải hiểu lời dạy của Ngài. Họ sẽ là những người rao truyền Phúc Âm sau khi Chúa Jêsus về trời. Vì vậy, có người sẽ hỏi tại sao Chúa Jêsus không dẫn riêng các môn đồ đến một nơi vắng vẻ nào đó để dạy dỗ họ? Một phần quan trọng của việc học, để sẽ dạy lại, là quan sát cách người khác phản ứng với cùng một sự dạy dỗ. Các sứ đồ tập sự sớm nhận ra rằng đám đông không hiểu gì hơn họ, nếu Chúa Jêsus không giải thích.

Họ đã quen với cách dạy của Chúa Jêsus … Ngài cố ý tách khỏi đám đông để dành thời gian cho hội thảo cá nhân với các môn đồ. Điều này cũng giống như thói quen tách ra khỏi các môn đồ để dành thời gian cầu nguyện với Đức Chúa Cha. Việc học có chủ đích không cần “thời gian nào khác.” Không có sự xao nhãng hay phân tâm – chỉ có Chúa Jêsus. Đó là một thói quen mà họ sẽ cần có trong những năm sắp đến của chức vụ đầy thử thách này. Họ cần có thời gian ở riêng liên tục với Thầy để hiểu những gì Ngài đang dạy.

Ngày nay cũng vậy. Mọi người ở hầu hết các nền văn hóa đều thích trở thành một phần của đám đông, còn công tác môn đồ hóa đòi hỏi chúng ta phải tập trung học hỏi ở Đấng Christ. Nếu chúng ta không hiểu rõ Lời Đức Chúa Trời cho mình, và biết rằng chúng ta có thể dạy lại những điều đó, thì chúng ta sẽ là những môn đồ đầy thiếu sót – không thể rao truyền Phúc Âm cho người khác. Điều quan trọng đối với mọi tín đồ là tập thói quen không ngừng tìm kiếm sự hiểu biết từ Chúa Jêsus. Điều đó thể hiện sự khiêm tốn. Sự kiêu ngạo làm người ta không muốn hỏi Chúa cách cá nhân. Chúa Jêsus đã hứa rằng hễ ai xin thì được (Ma-thi-ơ 7:7-8). Vì vậy, hãy bắt đầu một giai đoạn mới của cuộc đời bạn trong Đấng Christ ngay hôm nay và để Ngài trò chuyện riêng với bạn, cho phép Ngài có thời gian liên tục để cho bạn những câu trả lời.

Lạy Đức Chúa Trời của lẽ thật, con cảm ơn Ngài đã giải thích cho con tất cả những gì con cần biết, khi con sẵn sàng hạ mình để hỏi Ngài và dành thời gian để nghe Ngài phán. Xin tha thứ cho con vì đã để cho những áp lực của cuộc sống này lấn át thời gian con dành cho Chúa Jêsus. Xin giúp con hiểu kỷ luật thiết yếu của việc dành thời gian liên tục với Ngài và xin giúp con làm được điều đó. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn