Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chỉ dâng hiến cho truyền giáo mà không đi làm chứng có được không?

Tôi biết mỗi người đều có trách nhiệm làm chứng cho người khác về Chúa Giê-xu. Nhưng tính tôi nhút nhát không dám mở lời dù trong lòng rất muốn. Tôi quan tâm và dâng hiến cho công tác truyền giáo khắp nơi. Nhưng tôi vẫn lo mình chưa làm trọn sứ mạng Chúa giao. Xin hỏi nếu tôi chỉ giỏi kiếm tiền, siêng năng làm việc và yểm trợ cho công cuộc truyền giáo bằng tài chánh thay vì phải đi làm chứng thì có được không? Xin cảm ơn.

Chào bạn! Góc Tâm vấn rất vui vì được trao đổi với bạn vài điều…

    Cảm tạ Chúa vì bạn đã nhận thức rõ việc làm chứng về Chúa cho mọi người là trách nhiệm của bạn và của tất cả con dân Chúa. Cảm tạ Chúa vì bạn luôn quan tâm đến công cuộc truyền giáo khắp nơi và sẵn lòng dự phần dâng hiến cho công tác nầy.

    Cảm ơn bạn khi được bạn sẵn sàng chia sẻ điều mà lòng bạn ưu tư, lo lắng, ngần ngại trong việc nói về Chúa cho mọi người. Bạn ơi, không chỉ mình bạn thôi đâu… nhưng có rất nhiều con dân Chúa cũng e ngại, do dự như bạn vậy. Bạn cho là mình nhút nhát rồi ngần ngại đó thôi, nhưng chúng tôi tin rằng khi lòng bạn đã yêu Chúa, yêu linh hồn tội nhân, khao khát làm trọn sứ mạng Chúa truyền bằng sự khẩn thiết cầu nguyện với quyền năng Đức Thánh Linh, thì Ngài sẽ đặt lời Ngài trên môi miệng chúng ta… chắc chắn bạn sẽ vui mừng, dạn dĩ nói về Chúa đó bạn ơi. Bạn sẽ làm được, hãy thử đi bạn! Bạn nhớ không, khi Ti-mô-thê một thanh niên trẻ tuổi với bản tính nhút nhát, sợ sệt, ngần ngại trước sứ mạng lớn lao Chúa giao, thì Chúa đã ban lời hứa cho Ti-mô-thê qua Phao-lô rằng: Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tinh thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và dè giữ. Vậy, con chớ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta… hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Giê-xu Christ mà làm cho mình mạnh mẽ (II Ti 1, 2). Thật vậy, Ti mô thê đã mạnh mẽ, dạn dĩ và vững vàng hoàn tất mọi việc Chúa giao phó thật đầy ơn và kết quả.   

     Dẫu vậy, chúng ta vẫn biết mỗi Cơ Đốc nhân là những chi thể trong thân thể Đấng Christ. Mỗi người nhận lãnh sự ban cho khác nhau nhưng chỉ trong một Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Chúa cho người này được ơn nói tiên tri, người kia được ơn cầu nguyện, dạy dỗ, an ủi, làm chứng, có người dâng thì giờ, dâng sức lực, dâng tiếng hát, dâng đôi tay, dâng tiền bạc, v.v… để phục vụ Chúa, gây dựng phát triển Hội Thánh hơn hai mươi thế kỷ qua.  Dầu dưới hình thức nào thì mục đích vẫn là Danh Chúa được vinh hiển, tình yêu Chúa được chia sẻ, Tin Lành được nhiều người tiếp nhận, để mọi người đều được cứu rỗi phải không bạn? (II Phi-e-rơ 3:9)

     Bạn ơi, vậy nên nếu lòng bạn được Chúa Thánh Linh cảm thúc và bạn an tâm khi làm việc để có thu nhập và vui lòng dâng hiến cho công cuộc truyền bá Phúc Âm, thì bạn cứ vâng phục thánh ý Ngài trong tinh thần trung tín thờ phượng Chúa, chăm chỉ học lời Chúa, khắng khít trong mối tương giao với Chúa mỗi ngày bạn nhé. Một điều nữa xin nhắc nhở bạn: Nói về Chúa có thể khó nhưng sống cho Chúa mỗi ngày thì không khó lắm đâu phải không bạn? Hãy chiếu rạng ánh sáng Tin Lành qua cách sống của chúng ta mỗi ngày, hầu dẫn đưa nhiều người còn đang quờ quạng trong bóng tối của tội lỗi, có thể tiếp nhận sự sáng và sự sống đời đời của Chúa. Lời Chúa dành cho chúng ta: “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời”; “Phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn gièm chê anh em như người gian ác, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời” ( Ma-thi-ơ 5:16; I Phi-e-rơ 2:12)  Xin Chúa cho bạn được dự phần phục vụ Chúa theo thánh ý Ngài.

*Quý tín hữu có thắc mắc hay vấn đề cần chia sẻ với GÓC TÂM VẤN, vui lòng làm theo 1 trong 2 cách sau:

🍁Bấm vào link này để ghi nội dung muốn chia sẻ https://forms.gle/UbSbMHVAAqLSWtfN9

🍁Gửi vào địa chỉ email: tamvan@httlsaigon.org

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn