Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sự thay thế

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 27:32

“Khi họ đi ra, gặp một người ở thành Sy-ren tên là Si-môn; thì bắt người vác cây thập tự của Đức Chúa Jêsus.” (BTT)

Sự thay thế là ý chính trong ký thuật về sự Thương Khó. Chúa Jêsus Christ đã chết trong kỳ lễ Vượt Qua. Sự kiện này tưởng nhớ đến sự hy sinh của chiên con để nhờ đó Đức Chúa Trời tha chết cho con đầu lòng của mỗi gia đình. Giăng Báp-tít đã tuyên bố Chúa Jêsus là “Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng cất tội lỗi của thế gian”. Chúa Jêsus vô tội đã thay thế cho Ba-ra-ba tội lỗi, còn Si-môn thì vác thay thập tự giá dùng để đóng đinh Chúa Jêsus.

Sự thay thế là một chủ đề quan trọng trong Kinh Thánh. Sự thay thế khiến cho ân điển của Đức Chúa Trời trở nên hoàn toàn công bằng và không ủy mị. Sự thay thế đầu tiên xảy ra khi Đức Chúa Trời lấy da động vật làm quần áo để che cho A-đam và Ê-va: sự sống của các loài động vật che đậy sự xấu hổ vì tội lỗi của con người (Sáng thế Ký 3:21). Con cừu đực hy sinh chết thế cho con trai của Áp-ra-ham là Y-sác (Sáng thế Ký 22:1-16). Tất cả con sinh làm của lễ thiêu trong Luật pháp Môi-se đều thế cho sự chết của tội nhân (Lê-vi Ký 1:4).

Về một phương diện nào đó, Si-môn trở thành người đại diện cho nhân loại tội lỗi. Ông nghĩ rằng ông không liên quan gì đến Chúa Jêsus, nhưng quân lính La Mã đã buộc ông phải dự phần. Si-môn vác thập tự giá dùng để đóng đinh Chúa Jêsus; và Ngài đã chết vì tội lỗi của Si-môn (cũng như tội lỗi của mọi người trên thế gian) (I Giăng 2:2). Nguyên tắc của sự đền tội thay giúp chúng ta không kiêu ngạo cho rằng mình đủ tốt mà không cần đến ân điển của Ngài. Sự thật là chúng ta không thể tự làm hòa với Đức Chúa Trời – đó là lý do Chúa Jêsus chọn cái chết.

Việc Chúa Jêsus đền tội thay cho chúng ta khiến chúng ta không còn kiêu ngạo bởi vì nếu chúng ta có thể bước chân vào thiên đàng nhờ sự tốt lành của bản thân thì Chúa Jêsus đã chết một cách vô ích. Điều đó cũng thúc giục chúng ta phải biết ơn vì Ngài sẵn lòng nhận thay hình phạt mà đáng lẽ ra là của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể tưởng tượng suy nghĩ của Si-môn khi vác thập tự giá lên đồi – liệu ông có bị đóng đinh không? Có lẽ toàn bộ cuộc đời ông chợt hiện lên trong tâm trí và ông nhận thấy rằng ông bị đóng đinh mới là công bằng. Và rồi ông thấy nhẹ nhõm khi những sợi thừng được cắt trên đỉnh đồi, ông được giải phóng khỏi gánh nặng, và Chúa Jêsus đã bị đóng đinh trên đó. Chắc hẳn ông đã vui mừng biết bao khi Chúa Jêsus chết thế cho ông. Bạn có vui mừng như thế không?

Lạy Cha yêu thương ở trên trời! Cảm ơn Chúa đã sai Đức Chúa Jêsus Christ đến thế gian để chết thế cho con và ban cho con sự sống của Ngài. Xin Chúa tha thứ cho tính kiêu ngạo, lòng tự cao và sự vô tâm của con, những điều đã khiến con quên rằng tội lỗi của con đã được thay thế bằng mọi điều tốt lành của Chúa Jêsus. Xin Chúa giúp con đặt mình vào vị trí của Si-môn, để nhận ra rằng con đã đến gần cơn thịnh nộ của Ngài như thế nào, nhưng con cũng đã được đem đến gần với tình yêu của Ngài ra sao. Xin Chúa giúp con biết ơn Ngài và bày tỏ điều đó qua đời sống mình. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ, Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn