Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tri ân các bậc tiền nhân để học đòi đức tin của họ

Khi nhìn lại 100 năm phát triển, trước nhất Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn lớn tiếng cảm tạ ơn Chúa, vì Chúa là Đấng dẫn dắt, bảo vệ, phát triển Hội Thánh của Ngài. Tiếp theo là làm theo lời Chúa dạy: “Hãy nhớ những người dắt dẫn mình, đã truyền đạo Đức Chúa Trời cho mình; hãy nghĩ xem sự cuối cùng đời họ là thể nào, và học đòi đức tin họ”- Hê-bơ-rơ 13:7. Chính vì vậy một trong các hoạt động cảm tạ kỷ niệm 100 thành lập Hội Thánh được tiếp nối là tri ân các bậc tiền nhân, tiền nhiệm có công gây dựng Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn qua các thời kỳ.

Tri ân các bậc tiền nhân

Tuần vừa qua ông bà Mục sư Quản nhiệm Nguyễn Thế Hiển, ông bà Mục sư phụ tá Hồ Hoàng Ân, cô truyền đạo phụ tá Lệ Thị Lệ Hoà cùng Ban Chấp Sự đã đến thăm mộ của các bậc tiền nhân: là những người có công mang Tin Lành của Chúa đến cho dân tộc Việt Nam, là những người có đóng góp to lớn cho sự phát triển, gây dựng Hội thánh Tin Lành Sài Gòn.

Ông bà MSQN cùng Ban Chấp Sự đến Ân Từ Viên thăm mộ các bậc tiền nhân
Thăm mộ Ông bà giáo sĩ Cadman- là những giáo sĩ yêu thương dân tộc Việt Nam, đem Tin Lành của Chúa cho người Việt Nam.
Thăm mộ Mục sư Đoàn Văn Miêng
Thăm mộ ông bà Mục sư Dương Nhữ Tiếp
Thăm mộ Mục sư Phạm Xuân Thiều
Thăm mộ Mục sư Nguyễn Văn Quan
Thăm mộ Mục sư Nguyễn Sơn Hà

Tri ân các bậc tiền nhiệm

 “Hỡi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em. Hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì cớ công việc họ làm”. Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-13
Kính trọng, biết ơn công khó của bậc tiền nhiệm là điều Chúa dạy dỗ tôi con của Ngài phải làm. Bởi công việc, đức tin của họ còn là những bài giảng sống động giúp cho con cái Chúa  có thêm động lực, đức tin vững vàng để tiếp tục hầu việc Chúa và phát triển Hội Thánh.

MSQN cùng ông bà MS phụ tá và Ban Chấp Sự thăm ông bà MS Phan Quang Thiệu
Ông bà MSQN cùng cô Lệ Hoà và Ban Chấp Sự thăm Mục sư trí sự Nguyễn Phú Ngọc
Ông bà MSQN cùng cô Lệ Hoà và Ban Chấp Sự thăm bà Quả phụ Mục sư Nguyễn Văn Quan
Ông bà MS phụ tá cùng Ban Chấp Sự thăm bà Quả phụ Mục sư Nguyễn Sơn Hà
Ông bà MS phụ tá cùng Ban Chấp Sự thăm gia đình cố Mục sư Phạm Văn Thâu
Ông bà MS phụ tá cùng Ban Chấp Sự thăm gia đình Mục sư Huỳnh Thiên Tứ
Ông bà MS phụ tá cùng Ban Chấp Sự thăm gia đình cố Mục sư Nguyễn Thành Sơn
Ông bà MS phụ tá cùng Ban Chấp Sự thăm gia đình cố Mục sư Châu Văn Sáng
Ông bà MSQN cùng Ban Chấp Sự thăm gia đình Mục sư Trần Văn Sánh