Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tại sao bà Ê-va và ông A-đam chỉ ăn trái cấm mà bị phạm tội?

Tại sao bà Ê-va và ông A-đam chỉ ăn trái cấm mà bị phạm tội? Đức Chúa Trời có khắt khe quá không?

Vì không đọc Kinh Thánh nên nhiều người đã hiểu lầm như vậy. Thật ra không phải vì ăn một trái cấm (hay trái táo như người ta thường nói) mà phạm tội, nhưng vì ăn trái cây mà Đức Chúa Trời không cho phép ăn, như vậy hai ông bà A-đam Ê-va phạm tội không vâng lời chứ không phải phạm tội vì ăn. Chúng ta thấy tội không vâng lời vẫn còn di truyền mãi cho đến ngày nay, từ khi còn là em bé cho đến khi già cả, bản chất không vâng lời vẫn không thay đổi. Chúng ta chỉ có thể được thay đổi khi có bản chất của Đức Chúa Trời trong ta, tức chúng ta phải tin và tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng.
Bạn có mong muốn được thay đổi bản chất không? Chúng tôi tha thiết mời bạn.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn