Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chúa có gài bẫy con người?

Nếu  Đức Chúa  Trời yêu thương, không  muốn  con  người  phạm  tội, thì  tại  sao Ngài  đặt  cây  “Biết  điều  thiện  và điều ác” để  tổ  phụ  con  người  phạm  tội? Phải  chăng  Ngài  đã  gài  bẫy  con  người.

Trước hết xin xác định một điều, Đức Chúa Trời rất yêu thương con người, và không hề muốn con người phạm tội, do đó Ngài không bao giờ gài bẫy con người.
Từ “gài bẫy” được sử dụng khi “cái bẫy” được nguỵ trang, mà đối phương không thể nhận ra sự nguy hiểm. Ở đây, Đức Chúa Trời đã cảnh báo trước cho tổ phụ con người rằng: “Về cây biết điều thiện và điều ác, thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết ” (Sáng  Thế Ký 2:17), nên ta không thể nói rằng Ngài gài bẫy con người.
Thay vì dùng từ “gài bẫy”, thì từ đúng nhất mà ta có thể sử dụng ấy là “thử nghiệm”. Câu chuyện này cho thấy, Đức Chúa Trời đặt con người trong vườn phước hạnh, ban cho con người sự tự do, là điều duy con người mới có. Đức Chúa Trời đã tôn trọng sự tự do đó, nên Ngài đặt cây “Biết điều thiện và điều ác” để thử nghiệm con người sự tự do của mình với lời dặn bảo rất rõ ràng.
Rồi đọc Sáng  Thế Ký  3:11, 13 ta sẽ thấy loài người bị phạt không phải vì ăn trái cấm, bèn là do họ không chịu ăn năn. Bởi án phạt chỉ được công bố sau khi Chúa hỏi người nam, rồi hỏi người nữ, nghĩa là Ngài đã mở cho con người một đường ăn năn, nhưng tiếc thay án phạt phải được công bố bởi con người đã lựa chọn con đường chống nghịch với Đức Chúa Trời.
Cho nên vấn đề không phải là bạn phạm tội gì, nhưng là bạn có ăn năn không? Đức Chúa Trời cho bạn sự tự do lựa chọn cho mình con đường đến sự sống đời đời với Ngài hoặc là chịu khổ hình đời đời. Ngài không hề gài bẫy ai, nhưng đang tha thiết chờ đợi mọi người ăn năn. Hãy giải thoát khỏi tư tưởng bạn những gì không tốt về Đức Chúa Trời, bởi tình yêu thương của Chúa vô cùng lớn lao.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn