Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hành trình đức tin luôn có Chúa ở cùng

Khi nhìn lại dòng lịch sử 100 năm của Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn, nhất là khi thấy những việc Chúa đã làm trên Hội Thánh, chúng ta không thể không tạ ơn Ngài mà còn phải lớn tiếng ca ngợi Chúa về những phước lớn của Ngài.

Dấu ấn lịch sử trong hành trình đức tin

Bởi lòng thương xót của Chúa trên dân tộc Việt Nam nói chung và trên mảnh đất Sài Gòn thân thương nói riêng mà Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn đã được thành lập. Từ buổi sơ khai khi Hội Thánh chỉ có một vài gia đình tín hữu, Chúa đã nuôi dưỡng và cho Hội Thánh được phát triển, nhân rộng để rồi từ Hội Thánh Sài Gòn đã có nhiều Hội Thánh nhánh được thành lập ở khắp mọi nơi. Nhiều linh hồn được cứu, con cái Chúa được tự do thờ phượng Ngài cách thuận tiện hơn, được tăng trưởng trong đức tin và sống đời sống mới ích lợi hơn cho Chúa và cho cộng đồng.

Sự kiện kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Thánh Sài Gòn là một dấu ấn khó quên trong hành trình đức tin của mỗi chúng ta bởi đây là cơ hội chỉ đến một lần trong đời. Nhiều tấm lòng đang hướng về Lễ cảm tạ Chúa- kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Thánh với ao ước được ca ngợi Chúa, được cảm tạ Ngài và chia sẻ niềm vui về ơn cứu chuộc của Chúa cho dân tộc Việt Nam.

Bày tỏ tấm lòng biết ơn Chúa trong hành trình đức tin

Vậy chúng ta sẽ làm gì để bày tỏ lòng biết ơn Chúa, để dâng của lễ cảm tạ Chúa trong giai đoạn lịch sử này?

Chúa cho chúng ta có cơ hội nhìn lại những ơn phước lạ lùng của Chúa trên Hội Thánh suốt 100 năm qua.

Chúa cũng cho chúng ta có cơ hội bày tỏ lòng biết ơn khi nhớ lại công khó của các bậc tiền nhân đã gieo, trồng, chăm cho Hội Thánh lớn lên. Trải qua 100 năm để giúp cho Hội Thánh vững vàng như ngày hôm nay các bậc tiền nhân đã tận hiến, có nước mắt, máu và bỏ cả sinh mạng để Hội Thánh phát triển. Hãy vững vàng trong đức tin, tiếp tục noi gương các bậc tiền nhân phát triển Hội Thánh để thế hệ mai sau tiếp tục lớn tiếng cảm tạ Chúa như chúng ta ngày hôm nay.

Đây cũng là cơ hội để chúng ta kết ước với Chúa hết lòng hầu việc Ngài, tận trung rao báo Tin Lành của Chúa cho tha nhân, hầu cho vương quốc của Ngài ngày càng mở rộng trên đất này.

Với tấm lòng hướng về Lễ cảm tạ Chúa- kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn, đặc biệt là chương trình Thánh nhạc Tạ ơn và Truyền giảng Tin Lành “Được cứu bởi đức tin” vào lúc 19h ngày Chúa nhật 7/8/2022, xin quý tín hữu hãy hết lòng cầu nguyện, mời gọi thân hữu để làm trọn công tác Chúa giao phó cho chúng ta, qua đó cũng bày tỏ niềm vui, sự bình an mà chúng ta đã nhận được nơi Chúa Cứu Thế và bởi việc làm của chúng ta, danh Chúa được vinh hiển, nhiều người được thêm vào Hội Thánh.

Tấm lòng biết ơn Chúa không dừng lại ở một giai đoạn mà chúng ta cần có luôn trên hành trình đức tin cho dù chúng ta phải bước đi trong khó khăn, thử thách hay bước đi với nước mắt. Dù trong hoàn cảnh nào, dù nghịch cảnh hay thuận cảnh, chúng ta vẫn vững lòng vì biết rằng Chúa luôn đi cùng và đi trước chúng ta.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn