Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ảnh hưởng từ tiếng phán của Đức Chúa Trời

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 17:6-9

“Khi môn đồ nghe tiếng ấy, thì té sấp mặt xuống đất, và sợ hãi lắm. Song Đức Chúa Jêsus lại gần, rờ môn đồ mà phán rằng: Hãy đứng dậy, đừng sợ! Môn đồ bèn ngửa mặt lên, thì chỉ thấy một mình Đức Chúa Jêsus mà thôi. Đang khi Đức Chúa Jêsus và môn đồ ở trên núi xuống, thì Ngài ra lịnh cấm rằng: Sự các ngươi đã thấy chớ thuật lại cùng ai, cho đến khi Con người từ kẻ chết sống lại.” (BTT)

Nếu sự hiện ra vinh hiển của Chúa Jêsus cùng với Môi-se và Ê-li làm cho Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng giật mình, thì tiếng phán của Đức Chúa Trời lại khiến họ kinh hãi. “Đang khi người còn nói, bỗng chúc có một đám mây sáng rực che phủ những người ở đó; và có tiếng từ trong mây phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường; hãy nghe lời Con đó!” (Ma-thi-ơ 17:5). Họ ngã xuống đất giống như các tiên tri Ê-xê-chi-ên (Ê-xê-chi-ên 3:23) và Đa-ni-ên (Đa-ni-ên 8:17-18). Giọng nói, quyền năng và thông điệp trong tiếng phán của Đức Chúa Trời thật đáng khiếp sợ.
Tội nhân vô cùng khiếp sợ sự vinh hiển của Chúa. Tiếng phán của Ngài là tuyệt đối, không thể đàm phán. Nhưng Chúa Jêsus đã bày tỏ lòng thương xót của Đức Chúa Trời, không kết án các môn đồ tội lỗi của Ngài nhưng cho họ đặc ân được nhìn thấy Ngài (Giăng 3:14-15) và lắng nghe Ngài. Bằng cách nhẹ nhàng khích lệ họ đứng dậy và đừng sợ hãi, Chúa Jêsus cũng đã bày tỏ ân điển của Đức Chúa Trời, đó là Ngài không yêu cầu Phi-e-rơ làm bất cứ điều gì cho Ngài. Ngài muốn các sứ đồ nhận được sự thương xót và ân điển.

Đột nhiên mọi thứ trở lại bình thường. Môi-se và Ê-li đã biến mất; và sự hiện ra chói sáng của Chúa Jêsus cũng kết thúc. Nhưng kể từ lúc đó các sứ đồ biết rằng tất cả quyền phép của Đức Chúa Trời đã được trao cho Chúa Jêsus để Ngài ban sự thương xót và ân điển cho tội nhân. Đó là một thông điệp cần được chia sẻ, nhưng phải đợi cho đến khi Đấng Christ chịu đóng đinh trên thập tự giá. Sau khi Chúa phục sinh, các sứ đồ có thể tường thuật lại cho mọi người, và họ đã làm vậy. Kể từ đó thông điệp Phúc Âm không ngừng được lan truyền trên khắp thế giới.

Mệnh lệnh phải lắng nghe Chúa Jêsus, Vua vinh hiển, vẫn còn đó. Đó vẫn là thông điệp duy nhất mang đến sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời cùng với sự thương xót và ân điển của Ngài (Rô-ma 1:16). Vì vậy, hãy chia sẻ thông điệp này với ai đó ngay hôm nay, và nhìn xem sức ảnh hưởng của nó. Một số người có thể không hài lòng với thông điệp ấy nhưng những người khác sẽ đón nhận và muốn tiếp nhận Chúa Jêsus. Hãy cho họ biết Ngài là ai, Ngài đã làm gì và sự dịu dàng yêu thương của Ngài sẽ thay đổi cuộc đời và điểm đến của họ như thế nào trong cõi vĩnh hằng.

Kính lạy Đức Chúa Trời nhân từ! Cảm ơn Chúa đã ban sự thương xót và ân điển cho những tội nhân như con. Xin Chúa tha tội cho con vì e ngại phản ứng của bạn bè và đồng nghiệp mà con đã giấu họ về thông điệp vinh hiển này. Xin Ngài giúp con mạnh dạn nói thật về Chúa Jêsus và mở lòng những người sẵn sàng lắng nghe Ngài. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ, Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn