Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nhìn thoáng qua Thiên đàng

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 17:4-5

“Phi-e-rơ bèn cất tiếng thưa cùng Đức Chúa Jêsus rằng: Lạy Chúa, chúng ta ở lại đây thì tốt lắm; ví bằng đẹp ý Chúa, thì tôi sẽ đóng ba trại tại đây, một cái cho Chúa, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li. Đang khi người còn nói, bỗng chúc có một đám mây sáng rực che phủ những người ở đó; và có tiếng từ trong mây phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường; hãy nghe lời Con đó!” (BTT)

Đây là dịp có một không hai. Chúa Jêsus biến hoá về mặt thể chất. Gương mặt và y phục của Ngài trắng sáng rực rỡ (Ma-thi-ơ 17:2). Đức Chúa Cha đã chứng thực Chúa Jêsus là Con của Ngài. Môi-se và Ê-li cũng ở đó, có thể nhận ra và đang nói chuyện với Chúa Jêsus (Ma-thi-ơ 17:3). Đó là sự nếm trước về thiên đàng, mà tại đó Chúa Jêsus xác nhận công tác trước đây của Luật Pháp và các Tiên Tri. Môi-se qua đời, còn Ê-li được cất lên trời lúc còn sống trong một cơn gió lốc. Họ đại diện cho Hội Thánh, những người sẽ chết trước khi Chúa tái lâm và những người vẫn còn sống (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:15).

Đó là một trải nghiệm tuyệt vời và Phi-e-rơ muốn điều đó kéo dài lâu hơn. Ông đề nghị dựng ba cái trại (như người Do Thái đã làm trong Lễ lều tạm để ghi nhớ khoảng thời gian lang thang trong đồng vắng). Nhưng không có thời gian để làm việc đó. Ba sứ đồ tập sự có được đặc ân nhìn thoáng qua về thiên đàng để khích lệ họ trong những công tác khó khăn và nguy hiểm phía trước. Việc đó cũng đặt nền tảng trực quan cho khải tượng của Giăng về Chúa Jêsus trong Khải Huyền 1:12-16.

Nhưng thiên đàng vẫn chưa đến với thế giới này. Thiên đàng sẽ đến, cùng với Chúa Jêsus vinh hiển cai trị Hội Thánh vinh quang (trước Chúa và sau Chúa), chứ chưa đến. Phi-e-rơ có ý kiến hay khi muốn kéo dài giây phút vinh quang đó, nhưng ông đã chọn sai thời điểm. Ông đã không hiểu rằng thập tự giá của sự ô nhục phải đến trước mão triều thiên vinh hiển. Ông muốn thiên đàng hiện diện trên đất ngay lúc đó. Nhưng Đức Chúa Cha biết rõ hơn. Từ giờ cho đến ngày vinh hiển đó, điều quan trọng duy nhất là chúng ta phải biết lắng nghe Chúa Jêsus và học cách vâng lời Ngài.

Kể từ lúc đó, Hội Thánh đã nhiều lần bị cám dỗ bởi khao khát “muốn có thiên đàng trên đất tức thì”. Những lời hứa được giải phóng khỏi bệnh tật và nghèo đói đã lôi kéo nhiều người đi theo những “diễn giả nổi tiếng”, những người mà sự giàu có cá nhân tăng lên cùng với sự nổi tiếng của họ. Một số người tự huyễn hoặc bản thân rằng họ đã trở nên hoàn hảo hay không có rắc rối nào có thể chạm vào họ. Nghe có vẻ hay đấy nhưng thực tế không phải vậy. Điều quan trọng duy nhất là chúng ta biết lắng nghe Chúa Jêsus, ăn năn về việc đã không lắng nghe Ngài trước đây, tiếp nhận Ngài và học cách phục vụ Ngài. Chúng ta cũng phải vác thập tự giá của mình trước khi chung hưởng mão triều thiên của Ngài.

Kính lạy Đức Chúa Cha! Cảm ơn Chúa vì bản ký thuật nầy trong đó Ngài đã chứng thực Chúa Jêsus Christ là Con của Ngài. Xin Chúa tha tội cho con vì những lúc con bị cám dỗ rời xa vị trí môn đồ chân chính để đi theo những người mang đến lời hứa về thiên đàng trên đất. Xin Ngài giúp con trở thành môn đồ chân chính của Chúa Jêsus bằng cách lắng nghe Lời Ngài và học cách vâng lời Ngài. Xin Chúa giúp con biết đề phòng những “lối tắt thuộc linh” và giúp con hướng dẫn những người khác tránh xa sự dạy dỗ sai lạc. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ, Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn