Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sự kiểm chứng thực tế

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 17:22-23

“Đang khi Đức Chúa Jêsus và môn-đồ trải qua trong xứ Ga-li-lê, Ngài phán cùng môn-đồ rằng: Con người sẽ bị nộp trong tay người ta. Họ sẽ giết Ngài, nhưng đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Các môn-đồ bèn lo buồn lắm.” (BTT)

Sự phấn khích của đám đông cùng với hành trình khó đoán trước của Chúa Jêsus đã khiến cho các môn đồ chấp nhận lối sống qua ngày. Dường như họ không có cái nhìn dài hạn, ngoại trừ có lẽ trong trí của họ Chúa Jêsus sẽ trở thành một vị vua, sẽ đề cao vị trí của họ giữa vòng các môn đồ. Vì vậy, sách Ma-thi-ơ ghi lại ba lần kiểm chứng thực tế, tại đó Chúa Jêsus nói rõ với họ Ngài sẽ bị giết chết dưới tay những kẻ hung bạo (Ma-thi-ơ 16:21;17:22-23; 20:17-19). Lần đầu tiên là sau khi Phi-e-rơ tuyên bố Chúa Jêsus là Đấng Christ (Đấng Mết-si-a), khi một môn đồ can ngăn Chúa Jêsus vì nghĩ rằng làm thế nào Ngài có thể bị giết. Chúa Jêsus trả lời cách mạnh mẽ: “Hỡi quỉ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta…”. Sự kiểm chứng thực tế trong câu Kinh Thánh này xảy ra sau sự hóa hình. Lần thứ ba xảy ra ngay trước khi mẹ của Gia-cơ và Giăng xin cho các con trai của bà được giữ những vị trí quan trọng trong nước thiên đàng khi Chúa Jêsus trở thành vua của Y-sơ-ra-ên. Chúa Jêsus không cho phép những ý nghĩ kỳ quặc, mơ tưởng viễn vông và những tham vọng đầy kiêu ngạo cản trở lẽ thật về kế hoạch cứu rỗi của Ngài.

Mặc dù Chúa Jêsus đã hứa Ngài sẽ sống lại, nhưng các môn đồ vẫn không thể hiểu và còn phản ứng như thể họ chưa từng nghe thấy. Họ chỉ hiểu về sự chết, và không chấp nhận quan điểm đó vì điều đó sẽ là dấu chấm hết cho những giấc mơ của họ. Điều họ cần phải hiểu rõ đó là sự sống lại của Đấng Christ sẽ là nền tảng cho mọi hy vọng của họ. Đó sẽ là Tin Lành mà họ sẽ mang đến cho thế giới, và cũng là nền tảng để xây dựng Hội Thánh (trong đó có cả chúng ta).

Đức Chúa Trời không đem sự đau khổ đến cho người tin Chúa trừ phi Ngài sửa phạt và làm cho chúng ta thêm mạnh mẽ. Hê-bơ-rơ 12:5-6 chép: “Hỡi con, chớ dể ngươi sự sửa-phạt của Chúa, Và khi Chúa trách, chớ ngã lòng; Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, Hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt.” Ca Thương 3:31-33 lại chép, “Vì Chúa chẳng hề bỏ cho đến đời đời. Dầu Ngài đã làm cho lo buồn, còn sẽ thương xót theo sự dư dật của lòng nhân từ Ngài; Vì ấy là chẳng phải bổn tâm Ngài làm cho con cái loài người cực khổ và buồn rầu.” Những kiểm chứng thực tế của Đức Chúa Trời không phải để lấy đi hy vọng của chúng ta mà là để thiết lập hy vọng trên một nền tảng đúng đắn. Vì vậy, đừng nản lòng nhưng hãy để thực tế này thay thế cho những ý nghĩ kỳ quặc để bạn có thể tin chắc vào tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong sự cứu rỗi và sự chu cấp của Ngài cho tương lai của bạn.

Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của lẽ thật! Cảm ơn Chúa đã luôn giữ Lời của Ngài và thực hiện những điều Ngài đã hứa. Xin Chúa tha thứ vì có những lúc con đã chống nghịch Lời của Ngài vì Lời Ngài không giúp làm thành những mơ ước của con. Xin giúp con hiểu rằng tình yêu của Ngài sẽ dìu dắt con chiến thắng mọi đau thương để hướng tới một nguồn hy vọng thật. Xin Chúa cũng cho con có thể khích lệ những người khác nhận biết được sự chu cấp và bảo vệ từ nơi Chúa mà vượt qua những đau khổ trước mắt. Trong danh Chúa Jesus. Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn