Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Vua bị thẩm vấn

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 27:11-14

“Đức Chúa Jêsus đứng trước quan tổng đốc, quan hỏi rằng: Có phải ngươi là Vua của dân Giu-đa không? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật như lời. Trong lúc các thầy tế lễ cả và các trưởng lão kiện Ngài, Ngài không đối đáp gì hết. Phi-lát bèn nói cùng Ngài rằng: Họ có nhiều điều làm chứng kiện ngươi, ngươi há không nghe đến sao? Song Đức Chúa Jêsus không đáp lại một lời gì, đến nỗi làm cho quan tổng đốc lấy làm lạ lắm.” (BTT)

Phi-lát không phải là người tử tế. Trước kia, ông từng chịu trách nhiệm về việc đổ máu vô cớ ở Y-sơ-ra-ên, nơi ông không được dân chúng ưa thích; và từng gặp rắc rối với Hoàng đế ở La Mã vì quản lý kém việc vi phạm trật tự công cộng ở Y-sơ-ra-ên. Điều cuối cùng Phi-lát đối diện là ở trong thế khó xử về chính trị giữa những người sùng đạo trong Y-sơ-ra-ên và chủ của ông ở La Mã.

Mặc dù các lãnh đạo tôn giáo đã quyết định Chúa Jêsus phải chết, nhưng họ không có quyền hợp pháp để lấy mạng sống của Ngài. Đó là quyền của Phi-lát, Thống đốc La Mã. Dù Chúa Jêsus bị buộc tội phạm thượng, nhưng đó không phải là tội tử hình theo luật La Mã. Vì vậy, họ đã đưa ra lời buộc tội mưu phản – Chúa Jêsus đã nói rằng Ngài là Vua (tội chống lại Đế quốc La Mã). Vì vậy, Phi-lát đã hỏi Chúa Jêsus điều đó có đúng không.

Chúa Jêsus đã rất rõ ràng. Phi-lát đã nói lên sự thật. Phạm vi cai trị của Ngài không được nói đến, nhưng Ngài thực sự là Vua của các vua và Chúa của các chúa. Tuy nhiên theo luật La Mã, bị cáo có quyền tự bào chữa. Nhưng Chúa Jêsus không nói gì; không cần phản đối việc Ngài không phải là Vua, bởi vì Ngài là Vua. Nhưng sự im lặng này làm Phi-lát bối rối. Thay vì là những lời van xin hoặc la hét từ các tù nhân, thì cứ như thể Chúa Jêsus được chuẩn bị để chết mặc dù Phi-lát không có quyền hợp pháp để xử tử Ngài.

Buộc tội Chúa là điều ngu xuẩn. Chúa luôn đúng và không bao giờ sai. Thế mà nhiều người dường như nghĩ rằng họ có quyền chất vấn Đức Chúa Trời về những gì Ngài đã và đang làm. Họ có thể đổ lỗi cho ai đó chứ không phải là mình. Đó là cách thức hèn nhát và gian ác, đặc biệt là đối với Đức Chúa Trời. Điều nghịch lý là chính chúng ta đã làm điều sai trái nhưng Chúa Jêsus lại sẵn sàng chấp nhận bị lên án vì tội lỗi của chúng ta. Mặc dù vậy, Ngài vẫn là vị Vua sống lại từ cõi chết và hiện có toàn quyền trên mọi việc, mọi nơi. Vì vậy, trước khi đổ lỗi cho Đức Chúa Trời vì tội của chúng ta, thì hãy cảm ơn Ngài vì Ngài đã chấp nhận bị lên án vì tội chúng ta.

Lạy Chúa yêu thương, cảm ơn Ngài đã để cho Chúa Jêsus gánh thay tội lỗi của con. Con quy phục Ngài là Vua của con. Xin tha thứ khi con dám buộc tội Ngài vì không đáp ứng tiêu chuẩn của con. Xin tha thứ khi Ngài tha thứ vô điều kiện dù con không đáp ứng tiêu chuẩn của Ngài. Xin giúp con tôn kính Ngài để con không chỉ trích về những gì con không hiểu, hoặc đổ lỗi cho Ngài về những điều không bao giờ có thể là lỗi của Ngài. Trong danh Chúa Jêsus. Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn