Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Giá của một nô lệ

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 27:6-10

“Nhưng các thầy tế lễ cả lượm bạc và nói rằng: Không có phép để bạc nầy trong kho thánh, vì là giá của huyết. Rồi họ bàn với nhau dùng bạc đó mua ruộng của kẻ làm đồ gốm để chôn những khách lạ. Nhân đó, ruộng ấy đến nay còn gọi là “ruộng huyết.” Bấy giờ được ứng nghiệm lời đấng tiên tri Giê-rê-mi đã nói rằng: Họ lấy ba chục bạc, là giá của Đấng đã bị định bởi con cái Y-sơ-ra-ên, và đưa bạc ấy mà mua ruộng của kẻ làm đồ gốm y như lời Chúa đã truyền cho ta.” (BTT)

Điều hết sức tồi tệ xảy ra khi mạng người được tính bằng tiền. Nó biến con người thành một thứ hàng hóa để mua bán. Giá trị của người ấy là giá cao nhất mà ai đó sẽ trả cho họ, với mong đợi sẽ nhận được thứ gì đó từ họ. Bóc lột con người là chuyện bình thường (nhưng không đúng) trong một thế giới tội lỗi, nơi con người tham muốn quyền lực hoặc lợi nhuận; tuy nhiên nó được ngụy trang, ấy là sự nô lệ. Và ai cản đường họ, thì họ có thể dùng tiền để thủ tiêu người đó. Giu-đa được trả ba mươi nén bạc (giá của một nô lệ – Xuất Ê-díp-tô Ký 21:32) để chấm dứt việc Chúa Jêsus cản trở tham vọng quyền lực của giới lãnh đạo tôn giáo. Đó là điều rất xấu xa và độc ác. Cuối cùng thì ngay cả Giu-đa cũng đã nhận ra độ sâu mà ông đã lún xuống. Mặc dù Giu-đa đã cố gắng hoàn tác thương vụ bằng cách trả lại tiền, nhưng các thầy tế lễ cả không quan tâm. Họ phải nhận được những gì họ đã trả, là cái chết của Chúa Jêsus. Giu-đa ném những đồng bạc vào đền thờ rồi- rất hối hận nhưng không ăn năn- tự kết liễu mạng sống mình. Số bạc đó đã gây phiền phức cho các nhà lãnh đạo tôn giáo: họ phải làm gì với số bạc đó đây? Họ không thể dùng nó vào bất kỳ mục đích thánh nào trong đền thờ.

Ngay giữa quá nhiều sự gian ác, thì câu trả lời nằm trong Lời Đức Chúa Trời. Họ nhớ Giê-rê-mi đã trả bạc để mua một cánh đồng (Giê-rê-mi 32:6-9), và Xa-cha-ri đã nói nghịch cùng các thầy tế lễ bất trung của Y-sơ-ra-ên và ném ba mươi miếng bạc cho người thợ gốm tại trong đền thờ (Xa-cha-ri 11:10-13). Các thầy tế lễ cả nhận ra rằng có một đồng ruộng của người thợ gốm ở Giê-ru-sa-lem: họ dùng tiền để mua đất chôn cất những khách lạ. Nhưng cái giá kín giấu của sự đóng đinh không trả bằng bạc, mà bằng huyết quý báu của Đấng Christ làm giá chuộc những kẻ xấu xa tội lỗi như chúng ta ra khỏi ách nô lệ của tội lỗi (Ê-phê-sô 1:7) và thoát khỏi số phận khốn khổ đời đời mà Giu-đa đã tự chuốc lấy.

Chúng ta phẫn nộ khi thấy con người bị lợi dụng bởi những kẻ tham lam, những người thu lợi từ việc buôn bán bất chính của họ bằng nhiều cách khác nhau. Chúng ta nên làm tất cả những gì có thể để đem lại sự công bằng cho những người bị áp bức. Nhưng nô lệ lớn nhất là nô lệ cho tội lỗi (Giăng 8:34). Hãy nhớ Con Đức Chúa Trời đã được xem như một nô lệ để cứu bạn khỏi chốn nô lệ. Đó là điều cực kỳ tệ hại nhưng Ngài đã làm vì Ngài yêu chúng ta. Đừng khinh suất tình yêu đắt giá đó. 1 Cô-rinh-tô 6:19-20 chép: “Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.”

Lạy Đấng Cứu chuộc, cảm ơn Ngài vì Chúa Jêsus đã sẵn lòng trở thành một nô lệ để con có thể được giải phóng khỏi ách nô lệ. Xin tha thứ khi con đã khinh suất sự chết của Ngài, đã quên đi giá cứu chuộc con và cư xử như thể con thuộc về chính mình. Xin giúp con quí trọng sự tự do mà Đấng Christ đã ban cho con, và làm việc cách nhiệt thành để giúp đỡ những người đang bị nô lệ bởi tội lỗi hoặc lòng tham từ người khác. Trong danh Chúa Jêsus. Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn