Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Vô tín khiến sợ hãi thống trị

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 8:23-27

“Kế đó, Đức Chúa Jêsus xuống thuyền, các môn đồ theo Ngài. Thình lình biển nổi bão lớn, đến nỗi sóng dậy phủ thuyền; nhưng Ngài đương ngủ. Các môn đồ đến gần, đánh thức Ngài, mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng tôi với, chúng tôi hầu chết! Ngài phán rằng: Hỡi kẻ ít đức tin kia, cớ sao các ngươi sợ? Ngài bèn đứng dậy, quở gió và biển; thì liền yên lặng như tờ. Những người đó lấy làm lạ, nói rằng: Người nầy là ai, mà gió và biển đều vâng lịnh người?” (BTT)

Thật dễ dàng quả quyết mình có đức tin cho đến chừng trải qua thử nghiệm. Cơn bão trên biển hồ thật sự là một thử thách mang tính quyết định. Tất cả bắt đầu một cách rất bình thường đối với các môn đồ. Thuyền là phương tiện giao thông thường xuyên, và ít nhất bốn người trong số các môn đồ là những ngư dân chuyên nghiệp. Họ đã quen với gió mạnh và các cơn bão trên hồ Ga-li-lê (Galilee). Họ biết cách “đọc” thời tiết và sẽ không để mình lâm vào tình thế nguy hiểm. Nhưng tất cả các tín hiệu đều tốt. Không có tín hiệu nào cho thấy một cơn bão sẽ đến; vì vậy, không việc gì lại không tin rằng Chúa Jêsus biết những gì Ngài đang làm.

Cơn bão ập đến bất thình lình. Rất nhanh chóng, sóng nổi lên và những cơn sóng mạnh liên tiếp quét vào thuyền, đe dọa đánh chìm nó. Khi các thủy thủ dày dạn kinh nghiệm hoảng sợ, thì Chúa Jêsus đã ngủ … Ngài mệt mỏi sau một thời gian dài thi hành chức vụ liên tục. Điều này dường như khiến các môn đồ bực tức và đánh thức Ngài dậy. Mác 4:38 thuật lại lời họ nói “Thầy ôi, thầy không lo chúng ta chết sao?” Rõ ràng họ không có đức tin nơi Chúa, dù Ngài là người duy nhất có câu trả lời.

Chúa Jêsus chất vấn việc họ thiếu đức tin – sự hoảng loạn và nỗi sợ hãi của họ vừa chứng tỏ điều họ thực sự tin… đó là Chúa Jêsus đã không hay biết gì và để tình hình vượt quá tầm kiểm soát: Ngài không quan tâm đến sự an toàn của họ. Họ đã không đánh thức Ngài trong đức tin, nhưng trong nỗi sợ hãi. Vì vậy, trước tiên Chúa Jêsus quở trách mười hai môn đồ và sau đó quở cơn bão. Lạ lùng thay, gió ngừng thổi và sóng tĩnh lặng ngay lập tức. Họ kinh ngạc và hỏi nhau: “Người này là ai mà làm được như thế?” Nếu họ hỏi: “Có phải người này cũng là Đức Chúa Trời không?” – thì họ đã có thể hiểu Ngài là ai.

Sợ hãi nhanh chóng bộc lộ “mức độ đức tin” của bạn đang rất thấp. Dù chưa bao giờ gặp Chúa Jêsus nhưng chúng ta có lợi thế hơn các môn đồ vì chúng ta biết Ngài là Con Đức Chúa Trời và hết cả quyền phép đã được giao cho Ngài (Mat 28:18). Vậy tại sao chúng ta lại sợ hãi? Đó là vì hiểu biết Kinh Thánh không tương xứng với niềm tin cá nhân rằng Chúa Jêsus hoàn toàn kiểm soát mọi sự- Ngài cho phép hoàn cảnh khó khăn xảy ra để chúng ta có thể bày tỏ đức tin của mình trong sự bình an và tin cậy cầu nguyện. Vì vậy, đừng bối rối trước những gì có thể xảy ra: hãy tin rằng Chúa biết, Ngài quan tâm và sẽ hành động – vì ích lợi của bạn và phước hạnh cho những người xung quanh. Hãy tin cậy Ngài ngay hôm nay!

Lạy Chúa là Đấng tối cao, cảm ơn Chúa về quyền năng lớn lao của Ngài. Xin tha lỗi cho con vì quá sợ hãi khi không cần phải tuyệt vọng và khi lo lắng không thể đem lại điều chi tốt đẹp. Xin giúp con được an ủi từ những lời này, và từ sự khiển trách Chúa dành cho con, để con nhận biết mọi hoàn cảnh đều dưới quyền điều khiển của Ngài… và Ngài biết Ngài sẽ làm thế nào để mọi sự hiệp lại đem ích lợi cho con. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn