Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ma quỷ biết giới hạn của nó

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 8:28-29

“Đức Chúa Jêsus qua bờ bên kia rồi, tại xứ dân Ga-đa-ra, gặp hai người bị quỉ ám ở nơi mồ đi ra, bộ dữ tợn lắm, đến nỗi không ai dám đi ngang qua đường đó. Chúng nó la lên rằng: Lạy Con Đức Chúa Trời, chúng tôi với Ngài có can hệ gì chăng? Có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước kỳ không?” (BTT)

Chúa Jêsus và các môn đồ của Ngài đi thuyền đến một bờ biển vắng, nhưng ngay sau đó có hai người đàn ông đến gặp họ. Hai người này trông bộ dữ tợn và nổi tiếng là nguy hiểm cho những lữ khách đến nỗi không ai dám đi con đường ven biển trong khu vực đó. Có vẻ như Chúa Jêsus đã cố ý gặp những người này, mặc dù họ đang bị Sa-tan kiểm soát… hơn thế nữa, Chúa gặp họ để chứng tỏ quyền năng của Ngài lớn hơn sự thống trị của ma quỷ.

Khi những người này nói, tiếng nói của ma quỷ phát ra từ miệng họ. Những người này chưa bao giờ gặp Chúa Jêsus trước đó và có lẽ cũng không tiếp xúc với những đám đông đã nghe sự giảng dạy của Chúa hoặc thấy các phép lạ Ngài làm. Tuy nhiên, những lời họ nói rất rõ ràng – họ biết Chúa Jêsus là ai và hiểu danh tính Ngài rõ hơn các môn đồ. Những lời họ nói mô tả Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời. Trong các phần trước của Phúc Âm này, chỉ có Sa-tan mới nói với Chúa Jêsus theo cách đó (Ma-thi-ơ 4:3-6).

Các quỷ cũng biết số phận của chúng. Chúng sẽ bị trừng trị, thất bại trong việc hạ bệ Đức Chúa Trời, bị giam cầm để không thể cám dỗ loài người phản nghịch Đức Chúa Trời được nữa (Khải Huyền 20:10). Chúng biết rằng điều này sẽ xảy ra và cay đắng chống lại thẩm quyền của Đức Chúa Trời từ bây giờ cho đến lúc đó. Trong thời gian này, Sa-tan và các ác quỷ giận hoảng và khiến sự gian ác đầy dẫy lòng người (Khải Huyền 12:12), giống như những con người dữ tợn ở bờ biển này.

Thời gian của Satan là có hạn và dù nó cố gắng ngăn cản con người đến với Chúa Jêsus, Chúa vẫn có thẩm quyền hơn nó… và nó biết điều đó. Nếu những người bị quỷ ám biết danh tính của Chúa Jêsus, và sóng gió trở nên yên lặng theo lệnh Ngài, thì tại sao các môn đồ không có đức tin lớn hơn (Ma-thi-ơ 8:23-27)? Giống như các môn đồ, chúng ta thường mù quáng vì tìm kiếm sức mạnh và quyền năng không đúng chỗ: trong tiền bạc và quyền lực, trong sự tán thành của người khác và thành công trong sự nghiệp của chúng ta. Quyền năng của Chúa Jêsus thường đứng sau những việc làm và mong muốn của chúng ta vì chúng ta không nhìn biết Ngài là ai (Ma-thi-ơ 8:27). Khi kế hoạch của mình thất bại, chúng ta thường dễ nổi giận. Hãy dừng lại và thú nhận sự kiêu ngạo ích kỷ của mình… và đơn giản chấp nhận quyền năng của Chúa Jêsus.

Lạy Chúa của tất cả mọi điều, cảm ơn Chúa về sự tể trị của Ngài trên mọi vật, trên con người và thậm chí cả ma quỷ; và cám ơn Ngài về những cách lạ lùng mà qua đó Chúa Jêsus bày tỏ Ngài là Con Đức Chúa Trời. Xin Chúa tha thứ cho con vì thói quen cậy vào sức lực bản thân cùng sự chấp thuận của người khác để có được sự đảm bảo an toàn. Xin giúp con nhìn xem Chúa Jêsus Christ là Đấng Cứu Rỗi trọn vẹn và để tình yêu đầy quyền năng của Ngài bảo vệ và hướng dẫn đời sống của con. Nhân danh Chúa Jêsus. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn