Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Vâng lời, thờ phượng và nghi ngờ

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 28:16-17

“Mười một môn đồ đi qua xứ Ga-li-lê, lên hòn núi mà Đức Chúa Jêsus đã chỉ cho. Khi môn đồ thấy Ngài, thì thờ lạy Ngài; nhưng có một vài người nghi ngờ.” (BTT)

Các môn đồ đến điểm hẹn tại một ngọn núi ở Ga-li-lê (Galilee). Chúa Jêsus bảo họ gặp Ngài tại đó sau khi Ngài phục sinh (Ma-thi-ơ 26:32). Sứ điệp được nhắc lại bởi vị thiên sứ tại ngôi mộ cũng là thiên sứ đã truyền lệnh cho những người phụ nữ đi báo tin cho các môn đồ (Ma-thi-ơ 28:7). Sứ điệp này đã được chính Chúa Jêsus xác nhận khi Ngài gặp lại những người phụ nữ lúc họ rời nơi chôn cất (Ma-thi-ơ 28:10). Diệu kỳ thay, các môn đồ đã không bỏ qua mệnh lệnh này. Họ đã vâng theo.

Đây không phải là lần đầu tiên họ nhìn thấy Chúa sau khi Ngài phục sinh. Ma-thi-ơ không viết về cuộc gặp gỡ của họ vào buổi tối phục sinh (Giăng 20:19-23), hay một dịp khác vào tuần kế sau đó (Giăng 20: 24-29), hoặc cuộc gặp gỡ với các môn đồ vào bữa sáng trên bờ biển (Giăng 21:1-23). Tuy nhiên, lần gặp này trên đỉnh núi Ga-li-lê có tầm quan trọng không chỉ đối với mục vụ của các môn đồ mà còn đối với toàn thể Hội Thánh. Đó là để bàn giao chính thức cây gậy Phúc Âm.

Trước khi Đại Mạng Lệnh được giao (Ma-thi-ơ 28: 18-20), họ đã thờ phượng Chúa Jêsus. “Thờ phượng” là một từ liệu quan trọng vì nó có nghĩa rằng họ biết (hoặc ít nhất là hầu hết họ đều biết) Ngài thực sự là Đức Chúa Trời. Chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời mà thôi (Ma-thi-ơ 4:10) và Chúa Jêsus đã không quở trách họ. Tuy nhiên, một số người trong bọn họ nghi ngờ. Trí óc nhỏ bé của loài người cảm thấy thật khó khăn khi phải đương đầu với những trải nghiệm mới, nhưng Chúa hiểu. Ngài không cho phép chút mảy may nghi ngờ nào cản trở mục đích của Ngài; Ngài không nản lòng trước sự chậm chạp của chúng ta trong việc nắm bắt lẽ thật: Ngài sẵn sàng giải thích tất cả những gì chúng ta cần biết (Lu-ca 24:25-27).

Ở đây có một hình mẫu hữu ích cho chúng ta noi theo. Khi chúng ta nhận biết Chúa đã phán (và có thể Ngài đã xác nhận mệnh lệnh của Ngài qua những cách khác nhau), phản ứng đầu tiên của chúng ta phải là vâng lời. Ngay cả khi chúng ta không chắc mình đã hiểu mọi thứ, chúng ta cũng phải thực hiện những bước đầu tiên. Khi làm vậy, chúng ta cần phải thờ phượng Ngài – chấp nhận rằng Ngài là Đức Chúa Trời và biết những gì Ngài đang làm, và sẵn sàng thuận phục ý muốn của Ngài. Đôi khi chúng ta có thể nghi ngờ. Nhưng đừng để sự nghi ngờ khiến bạn không vâng lời; bước những bước đầu tiên của đức tin bằng cách gặp gỡ Ngài. Rồi Ngài sẽ bày tỏ ý muốn của Ngài và giải thích cách thực hiện.

Lạy Chúa toàn năng, cảm ơn Chúa vì Ngài muốn con gặp gỡ Chúa và thuộc về Ngài. Xin tha thứ cho con vì những lần con đã để cho sự nghi ngờ biện hộ cho việc bất tuân thay vì khuyến khích con tìm kiếm Chúa và thờ phượng Ngài. Cảm ơn Chúa đã thấu hiểu bản chất yếu đuối của con, và kiên nhẫn với con, cũng như thúc giục con tin tưởng và vâng lời. Xin giúp con tiếp tục tiến lên phía trước với Ngài để con thật sự hữu ích cho Chúa bất chấp những nghi ngờ của con. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn