Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Vâng lời dù chưa hiểu lý do

Vị vua nọ ở Đông Phương muốn chọn lựa một người quản lý trung thành, có hai người được tiến cử. Nhà vua trả trước cho họ tiền một ngày công, rồi dẫn họ đến cái giếng sâu khoảng một mét và để cạnh đó một cái rổ. Vua truyền: “Hai ngươi hãy cố hết sức mình múc nước trong cái giếng nhỏ này và đổ vào rổ sao cho đầy rổ, ta sẽ trở lại vào buổi chiều xem công việc tiến triển như thế nào”. Nói xong vua bỏ đi và hai người bắt tay vào việc.

Chẳng bao lâu sau, một người nói: “Đổ nước đầy rổ – thật là một công việc ngu xuẩn”. Người kia nói: “Nhưng chúng ta đã được trả tiền, nhà vua có lý do của ngài khi truyền chúng ta làm như vậy, không nên bận tâm”. Quăng cái thùng xuống đất, người thứ nhất nói: “Tôi sẽ không tiếp tục công việc ngu ngốc này nữa đâu” và ông bỏ đi.

Người còn lại tiếp tục làm việc – cứ múc nước và đổ vào rổ. Trước khi trời tối thì ông tát gần cạn cái giếng. Bất chợt, khi ông đổ thùng nước vào rổ, ông nghe một tiếng động lạ, và nhìn thấy trong rổ một chiếc nhẫn kim cương. “Ồ, giờ đây thì ta biết tại sao nhà vua lại sai múc nước đổ vào rổ rồi”.

Vừa lúc đó nhà vua đến, ông trao cho vua chiếc nhẫn đã tìm được. Vua cười và nói: “Nó là của ngươi. Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, giờ đây ta có thể giao cho người việc lớn hơn”.

Suy gẫm:
Đôi khi chúng ta nghĩ rằng dường như một số đòi hỏi của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh là không hợp lý, và chúng ta bị cám dỗ để không vâng theo lời Ngài một cách chính xác và đầy đủ. Nhiều người cho là có thể sửa đổi chút ít ý muốn của Chúa sao cho phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, miễn sao vẹn cả đôi đường giữa “ý mình” và “ý Chúa”. Quan niệm như thế đang đi ngược lại với ý muốn của Ngài.

Ý tưởng và đường lối Chúa cao hơn ý tưởng và đường lối chúng ta,
Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.” (Ê-sai 55: 8-9)
Mọi tư tưởng biện luận để không làm trọn ý muốn Chúa đều đến từ ma qủy.
Sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực” (I Sa-mu-ên 15: 22b)

Nguồn: Sưu tầm.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn