Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Phước cho những kẻ nhu mì

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:5

“Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất.” (BTT)

“Chinh phục thế giới” là tham vọng quân sự của nhiều nhà thống trị thế giới. Chiến thuật của họ là chinh phục bằng vũ lực; giành địa bàn bằng cách đổ máu. Ở một mức độ nào đó, họ đã thành công; nhưng cuối cùng họ chết hoặc bị phế truất và những người khác đến tuyên bố các đế chế thuộc về họ. Ngược lại, sự tuyên bố của Chúa Jêsus là một khái niệm hoàn toàn khác. Từ liệu “nhu mì” (meek) không còn được sử dụng trong tiếng Anh thông dụng nữa, và thường bị nhầm lẫn với từ “nhu nhược”. Tuy nhiên, từ liệu nầy trong nguyên ngữ Hy Lạp thực sự có nghĩa là “nhẹ nhàng”, “khiêm nhu”, “tế nhị”. Đây là một sự tương phản rất lớn so với cách cư xử của người đời.

Tính nhu mì là trọng tâm của một tấm lòng tin cậy và thoả nguyện trong Chúa. Người nhu mì không cần phải chiến đấu hay nỗ lực để đạt được những gì Đức Chúa Trời ban cho (II Ti 2:24). Người có tấm lòng nhu mì không cần phải tranh đấu hoặc cố gắng để đảm bảo cho tương lai nhưng tin rằng Chúa có mọi điều trong tay của Ngài và Ngài sẽ ban những điều đúng vào đúng thời điểm. Người nhu mì dành thời gian để lắng nghe, chờ đợi, cầu nguyện và ca ngợi Chúa; bởi vì người đó hoàn toàn tin tưởng rằng họ sẽ không thiếu bất cứ điều tốt nhất nào từ Chúa.

Lời hứa người nhu mì sẽ “hưởng được đất” là một trong số ít những lời hứa liên quan đến thời gian trong Tân Ước. Lời hứa nầy tương tự với Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12, “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.” Tôn trọng thẩm quyền nghĩa là vâng phục chứ không phải tranh đấu: nguyên tắc này đúng trong gia đình cũng như trong cộng đồng, hoặc trong Hội Thánh (Rô 13:1-5). Sẵn lòng thuận phục một thẩm quyền do Đức Chúa Trời chỉ định sẽ đem lại phần thưởng do Chúa ban. Đó không phải là hạ thấp phẩm giá, mà là giải phóng.

Bản chất bên trong của chúng ta rất dễ bị kích động giành giật để đạt được những điều chúng ta muốn (Gia 4:1-3). Điều nầy đúng với Ca-in, nhưng Đức Chúa Trời muốn Ca-in từ bỏ dục vọng đó: “Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành, thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm; nhưng ngươi phải quản trị nó.” (Sáng 4:7). Tương tự, kỷ luật tâm linh thật cần thiết trong đời sống của Cơ Đốc nhân khi chúng ta học cách bước đi với Đức Thánh Linh. Lúc đó, chúng ta sẽ có được đặc tính nhu mì của Ngài. Trong Ga-la-ti 5:22, nhu mì là một trong những phẩm tính của trái Thánh Linh “Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ” (TTHĐ). Vì vậy, hãy thôi tranh đấu, nhưng bắt đầu tin cậy và tiếp tục vâng phục: chấp nhận bất cứ điều gì đến từ Chúa. Và rồi hãy nhìn xem điều Chúa sẽ làm cho cuộc đời của bạn, và trông đợi phần thưởng của Ngài.

Lạy Cha yêu thương, cảm ơn Ngài vì những lời hứa về sự tốt lành sẽ đến với chúng con khi chúng con vâng phục thẩm quyền của Ngài. Xin tha thứ cho con vì con thường tranh đấu cho những gì con muốn thay vì yên lặng làm việc cùng Ngài, cũng cất khỏi con tình trạng căng thẳng. Xin hãy giúp con học cách tin cậy Ngài ngay hôm nay và rèn luyện tấm lòng bình an mà Ngài muốn con tận hưởng. Trong danh Chúa Jêsus. Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn