Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Vâng lời Chúa

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 15:1-6

“Bấy giờ, có mấy người Pha-ri-si và mấy thầy thông giáo từ thành Giê-ru-sa-lem đến gần Đức Chúa Jêsus, mà thưa rằng: Sao môn đồ thầy phạm lời truyền khẩu của người xưa? Vì họ không rửa tay trước khi ăn. Ngài đáp rằng: Còn các ngươi sao cũng vì cớ lời truyền khẩu mình mà phạm điều răn của Đức Chúa Trời? Vì Đức Chúa Trời đã truyền điều răn nầy: Phải hiếu kính cha mẹ ngươi; lại, điều nầy: Ai mắng nhiếc cha mẹ thì phải chết. Nhưng các ngươi lại nói rằng: Ai nói cùng cha mẹ rằng: Những điều mà tôi có thể giúp cha mẹ, đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi, thì người ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ. Như vậy, các ngươi đã vì lời truyền khẩu mình mà bỏ lời Đức Chúa Trời.” (BTT)

Rửa tay trước khi ăn là việc làm hợp vệ sinh. Thói quen đó trở thành phương cách truyền thống để những người sùng đạo ở Do Thái thể hiện lòng mộ đạo của mình. Các thế hệ kế tiếp đã tạo ra một mớ quy tắc tôn giáo gồm chính xác cách mọi người nên sống nếp sống thường nhật. Mặc dù nhiều điều trong số các quy tắc này dựa trên Luật của Môi-se, nhưng các chi tiết đã được thêm vào hơn 500 năm trước Đấng Christ. Do vậy, về khái niệm, các lời truyền khẩu rất khác so với Luật pháp của Đức Chúa Trời. Ngay cả những người buộc tội Chúa Jêsus cũng không dám nói rằng rửa tay theo nghi lễ trước mỗi bữa ăn là chỉ dẫn từ Đức Chúa Trời. Họ cho rằng ngày nào họ còn duy trì truyền thống đó, thì đất nước sẽ ổn định. Chúa Jêsus không ra lệnh cho các môn đồ trở thành những bản sao của tổ chức tôn giáo, bởi vì Đức Chúa Trời không truyền dạy vấn đề đó.

Khi bị chất vấn, Chúa Jêsus đã thách thức sự chính trực của họ. Họ đã triển khai một đường lối tôn giáo khéo léo để tránh sự giúp đỡ tài chính và chăm sóc cho những người thân lớn tuổi. Bằng cách công khai tuyên bố tài sản của họ được “biệt riêng cho Chúa”, họ né tránh mọi trách nhiệm tài chính trong gia đình. Trên thực tế, họ chỉ tiêu tiền cho bản thân và không hỗ trợ cha mẹ nghèo túng.

Chúa Jêsus đã vạch trần sự hai lòng của họ. Chẳng có ích gì khi tuân thủ một hệ thống quy tắc tôn giáo do con người đặt ra nếu tác dụng của chúng là phá hủy điều Đức Chúa Trời thực sự phán dạy. Chúng ta cũng có thể làm như họ. Đặt ra những quy tắc nhỏ nhặt mà chúng ta nghĩ rằng mình có thể tuân giữ thì dễ dàng hơn là vật lộn để vâng giữ những gì Đức Chúa Trời đã truyền dạy cách rõ ràng. Hãy đánh giá những thói quen tôn giáo của bạn để xem liệu bạn có thực sự vâng lời Chúa hay chỉ để cố gắng tỏ ra thân thiện với những thành viên khác trong đoàn thể tôn giáo của bạn.

Lạy Chúa của lẽ thật và tình yêu! Cảm ơn Ngài vì Ngài muốn con biết Ngài, hiểu được điều gì làm đẹp lòng Ngài và điều gì không đẹp lòng Ngài. Xin thứ lỗi cho con vì đã tạo ra các quy tắc tôn giáo (có thể phổ biến trong nhà thờ), mà lại không vâng lời Ngài trong vấn đề đã được Lời Chúa giải thích rõ ràng. Xin giúp con có được sự chính trực để sống kiên định, hoàn toàn phù hợp với ý muốn của Ngài cho cuộc đời con. Trong danh Chúa Jêsus. Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn