Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sự thờ phượng giả hình

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 15:7-9

“Hỡi kẻ giả hình! Ê-sai đã nói tiên tri về các ngươi phải lắm, mà rằng: Dân nầy lấy môi miếng thờ kính ta; Nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra.” (BTT)

Sự thờ phượng thật là quy mọi vinh hiển và tôn trọng cho Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ có thể làm được điều đó nếu lòng chúng ta run sợ trước sự oai nghiêm và thánh khiết của Ngài, cũng như biết ơn sâu sắc về sự thương xót và ân điển của Ngài. Sự thờ phượng phải bày tỏ niềm tin chắc rằng Ngài quý báu vô hạn hơn chúng ta, nhưng Ngài vẫn yêu thương chúng ta. Trong sự thờ phượng, Đức Chúa Trời phải lấp đầy nhận thức của chúng ta. Nhưng, than ôi, nhiều hoạt động tôn giáo thực sự tập trung vào khát vọng trở nên vĩ đại, được thể hiện qua hoạt động của con người, tuân giữ lời truyền khẩu mà Đức Chúa Trời chưa bao giờ quy định.

Chúa Jêsus chỉ trích “sự thờ phượng tôn giáo” là vô tâm. Mặc dù họ hát Thánh ca và đọc luật pháp của Chúa, nhưng họ không thờ phượng Ngài. Họ muốn cảm thấy hài lòng về các hoạt động tôn giáo của mình, và họ dùng Lời Đức Chúa Trời để đảm bảo rằng họ đạt được lợi ích cá nhân từ tôn giáo. Trung tâm thờ phượng của họ là chính họ; còn khi các nhà lãnh đạo dạy dỗ, đó là để tự tôn vinh họ.

Kiểu thờ phượng đó là vô ích. Đó không phải là thờ phượng gì cả vì Chúa không được tôn vinh. Đó chỉ là đóng kịch. Từ “đạo đức giả” trong tiếng Anh (hypocrisy) bắt nguồn từ từ liệu Hy Lạp có nghĩa là đóng kịch. Chúa Jêsus nói rằng kiểu thờ phượng của họ không có bất kỳ giá trị nào bởi vì lòng họ quá xa cách Đức Chúa Trời. Mặc dù những lời họ nói ra là điều Đức Chúa Trời muốn nghe, nhưng những lời đó không xuất phát từ tấm lòng của họ. Họ đang dối Chúa. Họ làm thỏa mãn những lời truyền khẩu của riêng mình nhưng không làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Mặc dù chúng ta có thể nói rằng chúng ta sẽ không bao giờ như vậy, nhưng hãy suy nghĩ lại. Những lời cầu nguyện được tự động lặp đi lặp lại, âm nhạc làm thỏa mãn cảm xúc của chúng ta, sự giảng dạy đề cao người thầy, những hành động phục vụ thu hút sự chú ý đến “người phục vụ”: tất cả những điều này đều là giả hình. Đức Chúa Trời xứng đáng hơn thế. Khi lời truyền khẩu quan trọng hơn Kinh Thánh và việc thờ phượng nhằm tự thỏa mãn, thì tiếng chuông báo động sẽ vang lên nhưng chúng ta không thể nghe thấy. Chúng ta cần Chúa chỉ cho chúng ta thấy mình đã trở nên giả hình như thế nào; và rồi chúng ta cần phải ăn năn. Ăn năn là hành động đầu tiên của sự thờ phượng thật.

Kính lạy Chúa là Đấng chủ tể muôn loài! Cảm ơn Chúa về lời cảnh báo này khiến con phải nhìn lại những ao ước và động cơ thờ phượng Chúa của chính mình. Xin tha thứ cho con vì những ước muốn sai trái của con khiến con trở nên giả hình trong việc thờ phượng và trở thành trọng tâm trong sự phục vụ. Xin giúp con run sợ trước sự oai nghiêm của Ngài, choáng ngợp bởi quyền năng Ngài và hạ mình trước ân điển của Ngài. Xin khiến lòng con xoay hướng về Ngài để con sẽ không thờ phượng Ngài cách giả hình. Trong danh Chúa Jêsus. Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn