Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Từ chối lời mời của Chúa (1)

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 22:1-3

“Đức Chúa Jêsus lại phán ví dụ cùng chúng nữa, rằng: Nước thiên đàng giống như một vua kia làm tiệc cưới cho con mình. Vua sai đầy tớ đi nhắc những người đã được mời đến dự tiệc; nhưng họ không chịu đến.” (BTT)

Đám cưới thường là sự kiện xã hội được nhiều người háo hức chờ đợi. Cơ hội hòa cùng niềm vui với người khác là một đặc ân lớn, nhất là khi được vua ban lời mời và chàng rể là con vua. Chúa Jêsus đã sử dụng bối cảnh đó làm cơ sở cho một ẩn dụ khác nói về những lãnh đạo tôn giáo không muốn chấp nhận lời dạy của Ngài.

Câu chuyện rõ ràng không có một kết thúc có hậu vì khi những đầy tớ của vua đích thân đến mời khách, những người khách đều từ chối tham dự. Đó là một sự xúc phạm lớn, mà ngay cả những người Pha-ri-si cũng phải chú ý. Sự từ chối của họ về mặt xã hội là thô lỗ và được coi là bất tuân.

Chúa Jêsus kể ẩn dụ này để giúp các thầy thông giáo thấy rằng Đức Chúa Trời kêu gọi họ phục vụ trong nước Ngài; nhưng họ lại nghĩ rằng đó là vương quốc của họ và họ không có trách nhiệm phải tiếp đón Chúa Jêsus là Con của Đức Chúa Trời.

Nhiều người sùng đạo đã xây dựng “thiên đàng” của riêng họ và mặc dù họ có thể không nhận ra điều nầy nhưng họ chính là những vị thần mà những mệnh lệnh của họ phải được tuân theo. Chúa Jêsus đến để giải cứu con người khỏi xu hướng tự cho mình là thần. Ngài mời gọi họ trở thành Cô dâu của Ngài và tôn Ngài làm chàng rể. Giới chức tôn giáo thời Chúa Jêsus cũng không khác gì hàng triệu người khác, là những người tin rằng khi Ngài gọi, họ không bắt buộc phải đến và khi Ngài sai đi thì không nhất thiết phải đi – nhưng họ đã sai.

Lạy Chúa toàn năng! Con cảm ơn Ngài vì lời Chúa Jêsus kêu gọi chúng con vâng lời Ngài thật rõ ràng. Con xin Chúa tha thứ vì những lần con từ chối sự kêu gọi của Ngài hoặc nghĩ rằng không vâng lời Chúa cũng không sao. Xin Ngài tha thứ cho con, và giúp con trở thành một môn đồ trung thành của Chúa Jêsus Christ. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn