Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Khước từ Chúa Jêsus nên bị từ khước

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 21:43-46

“Bởi vậy, ta phán cùng các ngươi, nước Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi, và cho một dân khác là dân sẽ có kết quả của nước đó. Kẻ nào rơi trên hòn đá ấy sẽ bị giập nát, còn kẻ nào bị đá ấy rớt nhằm thì sẽ tan tành như bụi. Các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si nghe những lời ví dụ đó, thì biết Ngài nói về mình. Họ bèn tìm cách để bắt Ngài; song sợ thiên hạ, vì thiên hạ tôn Ngài là đấng tiên tri.” (BTT)

Chúa Jêsus kể cho các nhà lãnh đạo tôn giáo nghe câu chuyện ngụ ngôn về những kẻ làm công trong vườn nho nhưng hành xử như thể họ là chủ (Ma-thi-ơ 21: 33-39). Khi chủ muốn thâu hoa lợi, họ đã từ chối. Họ không tiếp đón những người đầy tớ của chủ nhưng đánh và giết họ. Sau đó, họ giết con trai của chủ. Khi Chúa Jêsus hỏi các thầy tế lễ cả và trưởng lão (Ma-thi-ơ 21:23) người chủ nên làm gì, họ trả lời rằng nên đuổi việc những người làm mướn gian ác đó và trừng phạt họ; và giao vườn nho cho những người đáng tin cậy.

Chúa Jêsus đã nói rằng Ngài là “đá góc nhà” nơi người ta xây dựng (Ma-thi-ơ 21:42; Thi-thiên 118: 22-24). Hòn đá không khớp vào bất kỳ chỗ nào vì nó được chuẩn bị cách đặc biệt để làm “hòn đá chính” giữ vững cả tòa nhà. Những người không chú ý hòn đá lớn này mà vấp ngã thì sẽ bị giập nát; và nếu hòn đá rơi vào bất cứ ai, họ sẽ bị nghiền nát. Chúa Jêsus đang nói rằng hễ ai khước từ Ngài thì sẽ không được phép cai trị hoặc lãnh đạo bất cứ ai vì Ngài sẽ từ chối họ.

Giới lãnh đạo tôn giáo không biết phải làm gì. Họ muốn giết Chúa Jêsus, nhưng lại sợ dân chúng nổi loạn phản đối – vi phạm dân sự có thể khiến người La Mã suy giảm uy quyền trên dân chúng. Họ có quyền lực nhưng rất sợ hãi vì họ không sống theo lẽ thật; họ đã khước từ Lẽ thật (Giăng 14:6). Sợ đám đông là hèn nhát nhưng khước từ Chúa Jêsus sẽ lấy đi mọi thứ họ muốn và cả thiên đàng nữa.

Chối bỏ Chúa Jêsus luôn là điều nguy hiểm. Tuy nhiên, nhiều người nghĩ rằng khước từ Chúa Jêsus là khôn ngoan hợp lý. Nhưng họ đã sai, đó hoàn toàn là ngu dại. Có những người ghét Ngài, đó cũng là sai lầm lớn, vì họ sẽ bị Ngài nghiền nát. Một số người muốn phớt lờ Ngài, nhưng Ngài sẽ không bỏ đi và sẽ luôn phá đổ những ai xây dựng cuộc sống của họ trên bất kỳ nền tảng nào khác. Nếu bạn yêu mến Ngài, Ngài sẽ tôn quý bạn. Nếu bạn phục vụ Ngài, Ngài sẽ ban thưởng cho bạn. Hãy khuyên những người bạn quen biết đừng từ chối Chúa Jêsus… nhưng hơn thế nữa, hãy thúc giục họ tin cậy Ngài.

Lạy Cha là Đức Chúa Trời, cảm tạ Ngài đã đặt Chúa Jêsus làm Người đứng đầu mọi việc, là Hòn đá Góc nhà; và cảm tạ Chúa vì cho con được thuộc về Ngài. Xin tha thứ cho con vì đã không quan tâm nhiều hơn đến việc tôn kính Ngài hoặc hoảng sợ khi biết bạn bè và đồng nghiệp của con đang khước từ Ngài. Xin giúp con yêu mến, tôn kính, vâng lời Ngài, và hết lòng nói với bạn bè của con về mối nguy hiểm khi từ chối Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn