Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Trẻ sơ sinh qua đời có được lên thiên đàng không?

Hỏi: Những đứa trẻ vừa mới chào đời và chết và những người bị thiểu năng trí tuệ không có khả năng tuyên xưng đức tin có được lên thiên đàng không?

Trả lời: Nhiều tín hữu nghi vấn số phận đời đời của những em bé vừa mới chào đời và chết cũng như những người không có khả năng hiểu Phúc Âm sẽ đi về đâu. Câu hỏi nầy thật khó, vì Kinh Thánh không cung cấp câu trả lời rõ ràng. Tuy nhiên, dựa vào một số phân đoạn Kinh Thánh, cũng như sự hiểu biết về bản tánh của Đức Chúa Trời và cách Ngài đối đãi con người, chúng ta tìm thấy câu trả lời thoả đáng liên quan đến vấn đề trên.

* 2 Sa-mu-ên 12:23 là một trong những câu Kinh Thánh thường được trích dẫn để hàm ý rằng những đứa trẻ vừa mới ra đời và chết vẫn được lên thiên đàng. Mặc dù câu Kinh Thánh nầy không nói rõ điều đó, nhưng Đa-vít mong đợi sẽ có một ngày ông về thiên đàng và gặp lại con trai đã chết của ông. Đa-vít tin rằng mãi cho đến khi Đấng Christ tái lâm, con trai đã chết của ông mới được tái sinh cũng như sống lại. Điều này cũng khẳng định rằng Đa-vít trông chờ sẽ thấy và nhận ra con trai mình ở nơi thiên đàng. Hơn nữa, vì chúng ta biết Đa-vít là một người kính sợ Đức Chúa Trời, nên chúng ta có thể kết luận rằng ông hy vọng sẽ trùng phùng với đứa con của mình nơi thiên đàng. Như vậy, 2 Sa-mu-ên 12:23 đưa ra chứng cớ mạnh mẽ về số phận của những đứa trẻ mới chào đời và chết là ở thiên đàng, và cũng áp dụng cho những người bị thiểu năng trí tuệ không thể tuyên xưng đức tin nơi Đấng Christ.

– Ngoài ra, những chứng cớ khác cho chúng ta kết luận tương tự. Trước tiên, Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời rất quan tâm đến trẻ em. Những phân đoạn Kinh Thánh như Ma-thi-ơ 18:1-6 và 19:13-15 khẳng định tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng nó. Những câu Kinh Thánh nầy không nói rằng trẻ em sẽ lên thiên đàng, nhưng chứng minh tấm lòng của Đức Chúa Trời dành cho trẻ em. Ngài tạo dựng và chăm sóc trẻ em, và vượt lên điều đó, Chúa luôn làm trọn ý muốn toàn hảo của Ngài trong mọi hoàn cảnh. Kế đến, tác giả thi thiên nhắc chúng ta nhớ rằng “Chúa là Đức Chúa Trời hay thương xót và làm ơn, chậm nóng giận, có sự nhân từ và sự chân thật dư dật” (Thi 86:15). Ngài là Đức Chúa Trời trở nên xác thịt mang lấy tội lỗi của chúng ta bởi sự chết của Ngài trên thập tự giá (tham chiếu 2 Cô-rinh-tô 5:21). Ngài là Đức Chúa Trời yên ủi Cơ Đốc nhân ở trên trời, vì “Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi” (Khải 21:4). Chúng ta tin chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ làm điều đúng và đầy tình yêu thương vì Ngài là chuẩn mực của sự công chính và yêu thương. Chỉ những suy gẫm đó cũng đủ chứng cớ nói lên tình yêu đặc biệt của Ngài dành cho những đứa trẻ vừa mới chào đời và chết.

– Tuy nhiên, một điểm khác nữa cũng có ích khi trả lời câu hỏi trên. Trong lúc trẻ sơ sinh và người bị thiểu năng trí tuệ không nhận thức được nguyên tội và kỷ tội và cần sự cứu rỗi (tham chiếu Thi 51:5; Rô 5:12), thì Kinh Thánh dạy rằng sự định tội dựa vào việc khước từ sự mặc khải của Đức Chúa Trời – dù là mặc khải phổ quát hay đặc biệt (tham chiếu Luca 10:16; Giăng 12:48; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:8). Vì vậy, vấn đề đặt ra ở đây: “Có thể nào nói quả quyết rằng những đứa trẻ vừa mới chào đời nhận thức thấu đáo lẽ thật về sự mặc khải phổ quát của Đức Chúa Trời, khiến cho chúng nó “không thể bào chữa được” không? (tham chiếu Rô-ma 1:18-20). Đức Chúa Trời sẽ phán xét chúng nó theo ánh sáng chúng tiếp nhận.

* Là Cơ Đốc nhân, chúng ta biết rằng sự chết của Chúa Jêsus đền tội cho mọi tội nhân và Đức Chúa Trời ban sự tha thứ cho tất cả những ai tin Con Ngài. Còn những đứa trẻ sơ sinh chết và những người bị thiểu năng trí tuệ thì sao? Bản tánh thương xót và nhân từ của Đức Chúa Trời bày tỏ ân điển của Ngài cho chúng nó (xem Mat 18:14; Rô 5:18-19).

Với những lập luận trên, chúng ta có thể khẳng định rằng trẻ mới ra đời và chết và những người bị thiểu năng trí tuệ không có khả năng tuyên xưng đức tin nơi Đấng Christ chắc được Đức Chúa Trời ban sự cứu rỗi, và như vậy, chúng nó được lên thiên đàng. Hơn nữa, lòng nhân từ và thương xót của Ngài kéo những con người nầy đến với chính mình Ngài ở thiên đàng dựa trên sự hy sinh của Đấng Christ dành cho nhân loại. Đó là vẻ đẹp của công tác cứu chuộc của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn