Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Con người có giá trị đối với Chúa Jêsus

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 12:9-14

“Đức Chúa Jêsus đi khỏi nơi đó, bèn vào nhà hội. Ở đó, có một người teo một bàn tay. Có kẻ hỏi Ngài rằng: Trong ngày Sa-bát, có phép chữa kẻ bịnh hay không? Ấy là họ có ý kiếm dịp kiện Ngài. Ngài bèn phán cùng họ rằng: Ai trong vòng các ngươi có một con chiên, nếu đương ngày Sa-bát, bị té xuống hầm, thì há không kéo nó lên sao? Huống chi người ta trọng hơn con chiên là dường nào! Vậy, trong ngày Sa-bát có phép làm việc lành. Đoạn, Ngài phán cùng người tay teo rằng: Hãy giơ tay ra. Người liền giơ tay, thì tay nầy cũng lành như tay kia. Những người Pha-ri-si đi ra ngoài rồi, bàn với nhau, lập mưu đặng giết Ngài.” (BTT)

Với những phép lạ đáng kinh ngạc, bạn có thể nghĩ rằng Chúa Jêsus rất được lòng dân chúng. Nhưng đối với các lãnh đạo tôn giáo thì không như vậy! Chúa Jêsus có quyền năng và đầy ơn là những điều mà họ không có; Ngài có thể chữa lành bệnh tật, đuổi quỷ và có cách giảng dạy khiến dân chúng nhận biết rằng Đức Chúa Trời đang nói với họ. Vì vậy, những lãnh đạo tôn giáo ghét cách cay đắng đến mức muốn giết Ngài (Mat 27:18).

Vào ngày Sa-bát, dường như họ đã gài vào một người đàn ông bị liệt bàn tay một thời gian; các cơ tay đã teo không cử động đươc. Họ muốn xem Chúa Jêsus sẽ làm gì. Liệu Ngài có chữa lành cho người đàn ông này vào ngày Sa-bát và vì thế Ngài sẽ vi phạm một trong những quy tắc thiển cận của họ không (điều này không nằm trong Luật pháp Cựu Ước)? Nếu có, họ có thể buộc tội Ngài đã coi thường Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa Jêsus đã không rơi vào bẫy của họ; Ngài đã chọn chữa lành cho người bị teo tay để có thể vạch trần những kẻ theo chủ nghĩa duy luật và trang bị cho các môn đồ để họ đối diện thử thách trong công tác rao giảng tin lành.

Chúa Jêsus đã giải thích rằng Đức Chúa Trời muốn chữa lành và làm điều tốt cho con người, nhưng các lãnh đạo tôn giáo không quan tâm đến lợi ích của dân sự. Nếu một con vật cần sự giúp đỡ vào ngày Sa-bát, tất nhiên họ sẽ giải cứu con vật ấy (nhất là vì tất cả vật nuôi trong trang trại đều là những khoản đầu tư tiền mặt có giá trị). Vậy lẽ nào không nên chữa lành cho con người? Con người đáng giá hơn các vật nuôi rất nhiều (Mat 6:26) bởi vì con người được dựng nên theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời (Sáng 1:26). Tuy nhiên sự chữa lành và lời giải thích của Chúa đã không thuyết phục bọn họ. Họ đã quyết định rằng nếu họ còn nắm quyền cai trị trên dân chúng, thì Chúa Jêsus phải ra đi.

Sự hiện diện đầy năng quyền của Chúa Jêsus luôn thách thức những kẻ kiêu ngạo và ham muốn quyền lực. Chúng không muốn tán dương những việc làm kỳ diệu đầy nhân từ của Ngài dành cho con người. Thừa nhận Chúa Jesus là Đức Chúa Trời với đầy đủ thẩm quyền đồng nghĩa với việc họ không thể điều khiển đời sống của mình theo cách họ muốn. Mặc dù Chúa cho biết rằng con người có giá trị đối với Ngài, nhưng hầu hết mọi người chỉ muốn trở nên quan trọng đối với bản thân. “Sự khác biệt về giá trị” là thách thức của công tác rao truyền Phúc Âm, của lời kêu gọi đến sự cứu rỗi, của nguyên nhân của sự sa ngã và sự bắt bớ. Đó là cuộc chiến mỗi ngày của mỗi một tín nhân và là lý do để rao truyền tin lành. Đây là việc làm luôn đòi hỏi phải trả giá (Lu 14:26-33), nhưng ai theo Chúa Jêsus cho đến cuối cùng sẽ nhận được phần thưởng lớn từ Ngài (Mat 10:22).

Lạy Chúa nhân từ! Cảm ơn Chúa vì con có giá trị đối với Ngài. Con hổ thẹn khi nhận ra con đã không quý trọng Chúa Jêsus như đáng phải làm. Xin giúp con vui mừng trong sự nhân từ của Ngài, trở nên mạnh mẽ hơn trong tình yêu và lòng tận hiến dành cho Ngài. Xin cho con bền lòng theo Chúa Jêsus cho đến cùng dù cuộc sống có ra sao. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn