Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chưa phải thời điểm

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 12:15-18

“Song Đức Chúa Jêsus biết điều ấy, thì bỏ đi khỏi chỗ đó; có nhiều người theo, và Ngài chữa lành cả. Ngài cấm ngặt họ đừng cho ai biết Ngài; để được ứng nghiệm lời đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng: Nầy, tôi tớ ta đã chọn, Là người mà ta rất yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng. Ta sẽ cho Thánh Linh ta ngự trên người, Người sẽ rao giảng sự công bình cho dân ngoại.” (BTT)

Chúa Jêsus được lòng dân chúng nhưng lại bị các nhà lãnh đạo tôn giáo ghét bỏ. Ngài yêu thương tất cả nhưng không tin bất cứ ai trong số họ. Giăng 2:24-25 chép: “Nhưng Đức Chúa Jêsus chẳng phó thác mình cho họ, vì Ngài nhận biết mọi người, và không cần ai làm chứng về người nào, bởi Ngài tự hiểu thấu mọi điều trong lòng người ta.” Vì vậy, Ngài không muốn dân chúng lan truyền sự hiện diện của Ngài hoặc cho người Pha-ri-si có thêm cơ hội giết Ngài không đúng thời điểm.

Chúa Jêsus không sợ chết bằng cách đóng đinh, vì Chúa biết đó là mục đích khi Ngài nhập thể (Gi 12:27; Ga 4:4-5); nhưng việc này phải xảy ra theo thời điểm của Đức Chúa Trời. Cái chết của Chúa Jêsus phải là sự hy sinh tự nguyện chứ không phải một cuộc hành quyết chiếu lệ. Thời điểm của Đức Chúa Trời là hoàn hảo nên Chúa Jêsus không muốn bước ra khỏi thời điểm đó bất cứ một ngày nào.

Cuộc đời và sự chết của Chúa Jêsus đã được Ê-sai nói trước (dưới sự soi dẫn của Đức Thánh Linh) trong Ê-sai 42:1-2. Chúa Jêsus là tôi tớ được Đức Chúa Trời chọn để thực hiện chương trình cứu rỗi. Ngài đầy dẫy Thần của Đức Chúa Trời và tình yêu thương của Đức Chúa Trời; và hằng ngày làm ứng nghiệm lời tiên tri bằng cách công bố sự công bình của Đức Chúa Trời cho những người bị áp bức. Ngài không cần sự ủng hộ của dân chúng hay sự bảo vệ của con người, bởi vì Ngài được Đức Chúa Cha nắm giữ. Ngài chỉ cần đảm bảo đúng thời điểm và không cho phép người khác đi trước chương trình của Đức Chúa Trời.

Mọi việc đều có kỳ định (Truyền Đạo 3:1-8). Đức Chúa Trời biết thời điểm thích hợp và phần lớn công tác môn đồ hóa liên quan đến việc làm điều đúng vào đúng thời điểm. Nếu quá sớm thì chúng ta sẽ không được chuẩn bị, hoặc hoàn cảnh chưa “chín mùi” để Đức Chúa Trời sử dụng chúng ta. Nếu quá muộn thì chúng ta sẽ bỏ lỡ những cơ hội hiếm hoi để trở thành một phần trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Chúng ta thường cầu nguyện về “ai” hoặc “điều gì” hoặc “tại sao” hay “ở đâu” … nhưng chúng ta sẽ không thể phục vụ Ngài với tấm lòng bình an cho đến chừng chúng ta nhận biết được “khi nào” là thời điểm của Ngài.

Lạy Chúa của thời gian và của cõi đời đời, cảm ơn Ngài đã ban Chúa Jêsus vào đúng thời điểm với phương cách tuyệt vời mà con được trải nghiệm qua những sự kiện xảy ra trong đời sống của con. Xin tha thứ cho con vì những lúc quá vội vàng, vì lúc con hối hả thay vì chuẩn bị; và vì những lần con đã chần chừ đến khi quá muộn. Xin giúp con cầu nguyện thật nhiều về thời điểm cũng như về những bước con dự định thực hiện, và xin ban cho con sự bình an trong lòng khi con hành động theo lịch trình của Ngài. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn