Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tội nhân theo Chúa Jêsus

Kinh Thánh: Mác 2:13-17

“Bấy giờ, Đức Chúa Jêsus trở lại về phía mé biển; cả dân chúng đến cùng Ngài, rồi Ngài dạy dỗ họ. Ngài vừa đi qua thấy Lê-vi, con A-phê, đang ngồi tại sở thâu thuế, thì phán cùng người rằng: Hãy theo ta. Người đứng dậy theo Ngài. Đức Chúa Jêsus đang ngồi ăn tại nhà Lê-vi, có nhiều người thâu thuế và kẻ có tội đồng bàn với Ngài và môn đồ Ngài; vì trong bọn đó có nhiều kẻ theo Ngài rồi. Các thầy thông giáo thuộc phe người Pha-ri-si thấy Ngài ăn với bọn thâu thuế và kẻ phạm tội, thì nói với môn đồ Ngài rằng: Người cùng ăn với kẻ thâu thuế và kẻ có tội sao! Đức Chúa Jêsus nghe vậy, bèn phán cùng họ rằng: Chẳng phải kẻ mạnh khỏe cần thầy thuốc đâu, nhưng là kẻ có bịnh; ta chẳng phải đến gọi người công bình, nhưng gọi kẻ có tội.” (BTT)

Người chủ luôn tìm kiếm những ứng cử viên giỏi nhất để làm việc cho mình. Vì thế, nếu Đức Chúa Trời có chọn những người giỏi nhất để hầu việc Ngài thì cũng là điều hợp lý. Nhưng trong câu chuyện này, Chúa Jêsus lại chọn Lê-vi (sau này là Ma-thi-ơ) là người không trung thực, và sau đó Ngài còn làm chủ bữa tiệc chia tay của ông với những người không đạo đức và liêm chính (Lu-ca 15:1-2). Những nhà lãnh đạo tôn giáo thắc mắc: Tại sao vậy? Tại sao một người đại diện cho sự hoàn hảo thánh thiện lại ngồi đồng bàn với những con người tham ô như thế? Điều này chứng tỏ Ngài không đến từ Đức Chúa Trời và dĩ nhiên không thể là Đức Chúa Trời (Lu-ca 7:39).

Việc Chúa chọn Lê-vi không phải là ngẫu nhiên. Tương tự như cách Ngài biết tất cả mọi điều về Na-tha-na-ên trước khi ông gặp Chúa (Giăng 1:45-51), Chúa Jêsus cũng đã biết Lê-vi. Ông là người Do Thái nhưng lại thâu thuế cho chính quyền La Mã – đánh thuế cao những người sống trong lãnh thổ mà chúng thống trị. Thuế thu nhập, thuế tài sản, thuế xuất nhập khẩu, thuế kinh doanh, thuế mùa vụ, thuế đánh bắt cá tích tụ lại thành một khoản tiền lớn phải nộp phục vụ cho cơ sở vật chất của địa phương cũng như phục dịch cho tham vọng của đế chế hung mạnh La Mã. Nhiều người Do Thái được thuê làm việc cho những kẻ xâm lược ngoại giáo. Đây là công việc có lợi vì họ có thể lấy thêm một khoản tiền để bỏ túi (Lu-ca 19:8); chính vì vậy, họ bị những người buôn bán và giới lãnh đạo tôn giáo ghét bỏ. Họ là những con người không có đạo đức, bị khinh miệt như gái mại dâm (họ thường bị gọi là “kẻ có tội” trong những câu Kinh Thánh này).

Tại sao Chúa Jêsus lại để cho những kẻ tội lỗi đi theo Ngài? Tại sao Ngài lại tự làm ô uế mình khi ngồi ăn chung với họ trong những ngôi nhà lắm của như vậy? Giới lãnh đạo tôn giáo không hỏi Chúa Jêsus mà hỏi các môn đồ; tuy nhiên, Chúa Jêsus đã trả lời thay họ. Ngài đến không phải để kêu gọi người tự cho mình là công bình, nghĩ rằng mình đủ tốt đối với Đức Chúa Trời. Ngài đến kêu gọi kẻ có tội để khiến họ trở nên công bình. Bệnh nhân cần bác sỹ thể nào, thì tội nhân cũng cần Đấng Cứu Thế thể ấy. Ân điển của Phúc âm được thể hiện qua việc chính Chúa Jêsus đã mang lấy mọi ô nhơ của chúng ta hầu cho chúng ta được sạch (I Phi-e-rơ 2:24).

Than ôi, quá nhiều Cơ Đốc nhân bị tiêm nhiễm những ý tưởng tôn giáo giả hình. Chúng ta nghĩ rằng một người tử tế trong công ty sẽ có khả năng cải đạo, nhưng lại ít hy vọng những người hay ngồi lê đôi mách trong văn phòng, khách hàng bạo lực hay giám đốc tham ô sẽ tin Chúa. Điều hiển nhiên là tất cả chúng ta đều là tội nhân (Rô-ma 3:10,23) cho dù địa vị xã hội, trình độ văn hóa hay sự tôn trọng từ cộng đồng như thế nào. Chúng ta đều cần Chúa Jêsus. Ngài yêu mọi người như nhau; và chúng ta cũng nên yêu thương họ như vậy. Ngài muốn mọi người đều được cứu (I Ti-mô-thê 2:1-6). Điều đó phải định hướng lời cầu nguyện và cách chúng ta làm chứng. Tại sao không xem mỗi cuộc họp, mỗi cuộc điện thoại hay trả lời thư điện tử ngày hôm nay như thể Cứu Chúa Jêsus đang kêu gọi khách hàng, nhân viên hay sếp của bạn? Tháng sau hay thậm chí năm sau người đó có thể trở thành anh chị em chúng ta trong Đấng Christ. Cách chúng ta đối xử với mỗi tội nhân sẽ phản ánh cách bạn nghĩ Cứu Chúa Jêsus tuyệt vời như thế nào.

Lạy Cha nhân từ, cám ơn Chúa đã kêu gọi con và cứu con trong tình yêu và sự thương xót của Ngài. Xin Chúa tha tội cho con khi con không nhìn người khác như cách Chúa nhìn họ, khi sai lầm cho rằng ai có thể hay không thể được cứu. Xin Chúa cho con đôi mắt và cặp tai đức tin để thấy được rằng Chúa đang kêu gọi những người ít khả năng tin Chúa nhất để phục vụ Ngài và giúp con cùng hợp tác với việc Ngài đang làm. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus, Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn