Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tin vào quyền năng của Chúa

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 9:18-19

“Đang khi Đức Chúa Jêsus phán các điều đó, xảy có người cai nhà hội kia bước vào, quì lạy trước mặt Ngài mà thưa rằng: Con gái tôi mới chết; xin Chúa đến, đặt tay trên nó, thì nó sẽ được sống. Đức Chúa Jêsus bèn đứng dậy, cùng môn đồ Ngài đều đi theo người”. (BTT)

Các nhà lãnh đạo tôn giáo của Y-sơ-ra-ên không coi mình là bạn của Chúa Jêsus. Ngài là mối nguy hiểm cho thẩm quyền của họ đối với người dân. Mặc dù người La Mã đã chinh phục đất nước, nhưng họ vẫn cho phép tổ chức tôn giáo cai trị xã hội Do Thái với điều kiện phải tuân theo luật pháp La Mã, đóng thuế cho chính quyền La Mã và ngăn chặn bất kỳ sự lật đổ nào chống lại La Mã. Tuy nhiên, bất cứ nơi nào Chúa Jêsus đến, luôn có một đám đông theo Ngài và chất vấn các “nhà chức trách thuộc linh”. Cuối cùng thì những nhà chức trách đó sợ mất quyền cai trị nếu họ không kiểm soát được dân chúng. Chính nỗi sợ đó đã khiến họ buộc người La Mã phải xử tử Chúa Jêsus.

Vì vậy, khi một người cai nhà hội đến quỳ trước mặt Chúa Jêsus, thì mọi người đều chú ý (Ma-thi-ơ 9:26). Con gái ông đã chết: ông biết nó đã chết, nhưng ông vẫn hy vọng Chúa Jêsus có thể khiến nó sống lại. Mặc dù không cần phải cúi lạy Chúa Jêsus, nhưng ông đã không hổ thẹn khi đặt đức tin của mình nơi Chúa, trên cả nỗi sợ bậc cầm quyền.
Tất cả những gì ông muốn là con gái bé bỏng của mình được sống, và Chúa Jêsus bày tỏ quyền năng của Ngài. Đức tin của ông rất rõ ràng: “… xin Chúa đến, đặt tay trên nó, thì nó sẽ được sống”. Kết quả từ chức vụ của Chúa Jêsus chắc chắn mang lại sự sống cho kẻ chết. Và nhà lãnh đạo Do Thái đã không hổ thẹn khi công bố điều đó trước công chúng.

Chúng ta thường không đủ khao khát để đến với Chúa Jêsus. Chúng ta dễ dàng áp dụng một kiểu đức tin có thể đoán trước được, không trông đợi gì nhiều từ Chúa trong khi bản thân tự sắp đặt cuộc đời theo cách tốt nhất có thể. Đời sống cầu nguyện của chúng ta phản ánh điều đó: chúng ta không khẩn nguyện với Chúa vì thấy không có gì mà chúng ta không thể giải quyết được. Chúng ta đang sống trong quyền lực của xác thịt. Lời Chúa hôm nay, và đôi khi cả hoàn cảnh, cáo trách chúng ta. Chúng ta cần Chúa nhiều hơn chúng ta nghĩ và chúng ta được yêu nhiều hơn chúng ta nhận biết. Quyền năng của Đức Chúa Trời không chỉ dành cho những lúc khủng hoảng nên chúng ta càng phải tha thiết mong chờ Chúa bày tỏ quyền năng trên từng hoàn cảnh của mình, tin rằng Ngài có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta suy tưởng (Ê-phê-sô 3:20).

Lạy Chúa là Đấng ban sự sống, con cảm ơn Ngài đã luôn sẵn lòng lắng nghe và đáp lời cầu nguyện của chúng con. Xin tha thứ cho con vì đã xem nhẹ “quyền đến gần” sự hiện diện của Ngài, và đã sống như thể không có Chúa đồng hành. Xin giúp con nhận biết Ngài muốn hiện diện trong mọi ngõ ngách của đời sống con như thế nào chứ không chỉ là người chu cấp khẩn cấp trong những thời điểm khủng hoảng. Xin giúp con mời Chúa tham dự vào những gì con đang làm, để Ngài có thể dùng con trong công việc nhà Ngài. Trong Danh Chúa Jêsus. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn