Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tìm kiếm vinh quang nhưng phải chịu khổ

Kinh Thánh: Mác 10:38-40

“Nhưng Đức Chúa Jêsus phán rằng: Các ngươi không biết điều mình xin. Các ngươi có uống được chén ta uống, và chịu được phép báp-têm ta chịu chăng? Thưa rằng: Được. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Các ngươi sẽ uống chén ta uống, và sẽ chịu phép báp-têm ta chịu; nhưng chí như ngồi bên hữu và bên tả ta thì không phải tự ta cho được: Ấy là thuộc về người nào mà điều đó đã dành cho.” (BTT)

Gia-cơ và Giăng vừa yêu cầu Chúa Jêsus cho họ vị trí cao nhất trong bàn tiệc chiến thắng, nghĩa là trở thành những thành viên cao cấp nhất trong triều đại của Ngài (Mác 10:35-37). Nhưng họ không hiểu cách Đức Chúa Trời hành động. Họ không nhận ra rằng, đối với Đấng Christ, khởi đầu của vinh quang sẽ là sự thương khó (Ê-sai 53:1-3). Đó là khuôn mẫu của chức vụ Đấng Mết-si-a, thập tự giá đến trước vinh quang (Lu-ca 24:26) Tất cả điều đó đã được đề cập trong Cựu Ước, nhưng họ không nghĩ theo Kinh Thánh. Thật vậy, tất cả các ý tưởng về Chúa Jêsus mà không được Lời Đức Chúa Trời soi dẫn chắc chắn sẽ sai lệch.

Các câu hỏi về chén và phép báp-têm của Ngài lẽ ra phải có câu trả lời là “không”. “Chén” là hình ảnh ẩn dụ cho việc chịu khổ, và “phép báp-têm” nói về việc dầm mình trong sự thương khó. Một mình Chúa Jêsus phải chịu cuộc khổ nạn của Ngài. Nghe có vẻ dũng cảm nhưng thật điên rồ nếu các môn đồ tình nguyện chia sẻ điều đó với Chúa Jêsus (Mác 14:31); nhưng điều đó cũng cho thấy họ đã không hiểu chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Họ cũng không thể hình dung được sự bắt bớ mà cá nhân họ sẽ gặp phải (Giăng 15:20-21). Vì vậy Chúa Jêsus cảnh báo rằng mặc dù sự thương khó Ngài chịu là duy nhất, nhưng sự thương khó họ sẽ phải chịu cũng dành riêng cho họ. Điều quan trọng là Chúa Jêsus từ chối tham gia bất kỳ cuộc thương lượng riêng tư nào với những người thân cận nhất trong số các môn đồ của Ngài. Chúa không quyết định điều gì độc lập với Cha Ngài; Ngài không thể “làm một thỏa thuận” nào ngoài ý muốn của Cha Ngài (Giăng 5:19).

Chúa Jêsus đã trả lời “không” với yêu cầu ban đầu (Mác 10:37). Sự sắp đặt thiên thượng là do Đức Chúa Cha quyết định. Nhưng khi Chúa Jêsus trở lại cùng Cha, thì Ngài sẽ chuẩn bị chỗ ở cho tất cả các tín đồ (Giăng 14:1-6) theo sự biết trước của Đức Chúa Trời (I Phi-e-rơ 1:2). Đây là lần cuối cùng Mác chia sẻ những gì Chúa Jêsus dạy về phần thưởng trong sự vinh quang. Chủ đề này sẽ được các sứ đồ chia sẻ với các Hội Thánh (I Cô-rinh-tô 3:12-15; II Giăng 1:8; Khải huyền 22:12).

Những câu Kinh Thánh này nêu lên hai sự dạy dỗ sai lầm mà chúng ta có thể gặp phải. Sai lầm phổ biến thứ nhất là nghĩ rằng mình có thể trở thành những đối tác bình đẳng với Đức Chúa Jêsus Christ vì chúng ta rất đặc biệt đối với Ngài (công tác cứu rỗi của thập tự giá là việc của chỉ một mình Đấng Cứu Thế… chúng ta không có đóng góp gì vào việc này cả). Sai lầm thứ hai là nghĩ rằng theo Cơ Đốc giáo sẽ giúp chúng ta tránh mọi đau khổ, đây là một “hành trình vinh quang” không có thật và sẽ luôn kết thúc bằng sự vỡ mộng. Kinh Thánh dạy rằng Chúa Jêsus phải chịu khổ để gánh lấy tội lỗi của thế gian và để đánh bại quyền lực của Sa-tan. Kinh Thánh cũng dạy rằng sự bắt bớ dưới một hình thức nào đó sẽ luôn bám theo những người có đức tin thật nơi Chúa Jêsus (Phi-líp 1:29). Tin tốt là việc chịu khổ không phải là kết cục của người tin Chúa. Kết cục của họ là vinh quang! Và Chúa Jêsus, Đấng đã đi trước, đang chuẩn bị chỗ cho chúng ta!

Lạy Chúa là Cha, cảm ơn Ngài đã có một kế hoạch cho cõi đời đời bao gồm cả con trong đó. Xin tha thứ cho con nếu con từng nghĩ rằng mình có thể đóng góp vào công việc cứu rỗi của Đấng Christ; hoặc sự chịu khổ của Ngài có nghĩa là không có khó khăn nào đang chờ đợi con phía trước. Mỗi ngày, xin giúp con biết ơn Ngài vì giá mà Chúa Jêsus đã phải trả để tội lỗi của con được tha thứ. Và xin giúp con nhìn sự chống đối như lời khích lệ rằng vinh quang với Ngài đang chờ đợi con phía trước. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn