Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Làm đầy tớ trước

Kinh Thánh: Mác 10:41-45

“Mười sứ đồ kia nghe sự xin đó, thì giận Gia-cơ và Giăng. Nhưng Đức Chúa Jêsus gọi họ mà phán rằng: Các ngươi biết những người được tôn làm đầu cai trị các dân ngoại, thì bắt dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế trị dân. Song trong các ngươi không như vậy; trái lại, hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi, thì sẽ làm đầy tớ; còn ai trong các ngươi muốn làm đầu, thì sẽ làm tôi mọi mọi người. Vì Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người.” (BTT)

Khi Gia-cơ và Giăng tìm cách thu hút sự chú ý để có những vị trí cao nhất bên cạnh Chúa Jêsus (Mác 10:35-37), thì các môn đồ khác phản ứng dữ dội. Tại sao họ phải chịu thiệt thòi? Gia-cơ và Giăng có quyền gì mà đỏi hỏi vinh dự và quyền hạn đặc biệt? Đúng vậy, Chúa Jêsus thường dẫn theo Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng để chứng kiến ​​những sự kiện đặc biệt, mặc dù “Gia-cơ” trong bộ ba đó có thể không phải là anh trai của Giăng (Ma-thi-ơ 17:1). Chúng ta thấy Phi-e-rơ đã bị loại khỏi lời thỉnh cầu của hai anh em này. Phi-e-rơ được biết đến là người thẳng thắn, và vì vậy có thể ông đã bày tỏ sự tức giận của nhóm môn đồ khi thấy cách mà Gia-cơ và Giăng âm thầm tìm Chúa Jêsus để thỏa thuận riêng. Nhưng phản ứng của họ cho thấy trong lòng của họ đều có vấn đề: họ muốn được vào danh sách vinh danh của Chúa Jêsus.

Tất cả các môn đồ đều bị quở trách. Chúa Jêsus giải thích rằng vương quốc của Ngài không vận hành theo tiêu chuẩn thế gian. Thế gian cho rằng quyền lực và vinh quang lớn nhất sẽ thuộc về những người quan trọng nhất, giống như các quản lý doanh nghiệp cấp cao có nhiều nhân viên và các tướng lĩnh chỉ huy nhiều quân đội, cả hai đều được trả lương cao hơn nhiều so với người bình thường. Đó vẫn là cách của thế gian, được củng cố bởi lương bổng và phúc lợi, là những điều tỷ lệ thuận với giá trị thương mại của người đó. Nhưng Chúa Jêsus cắt ngang suy nghĩ đó: “Không phải như vậy!” Sự cao trọng trong nước Đức Chúa Trời được đánh giá qua số người bạn phục vụ chứ không phải số người bạn chỉ huy.

Chúa Jêsus đã phô bày khả năng lãnh đạo trong tinh thần tôi tớ như thế. Đó chính là nguyên tắc dẫn Ngài đến thập tự giá, phục vụ cho nhu cầu của tội nhân bằng sự hy sinh đổ huyết. Điều đó đã được tiên tri trong Ê-sai 53:11: “Người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình, và lấy làm thỏa mãn. Tôi tớ công bình của ta sẽ lấy sự thông biết về mình làm cho nhiều người được xưng công bình; và người sẽ gánh lấy tội lỗi họ.” Cuối cùng, thông điệp đã được tiếp nhận sau khi các môn đồ nhận lãnh Đức Thánh Linh. Tinh thần tôi tớ là điều thúc đẩy sứ đồ Phao-lô (Công vụ 26:16; Rô-ma 1:9; II Ti-mô-thê 1:3), và sau đó là chính Phi-e-rơ (I Phi-e-rơ 4:10). Giăng cũng vậy, khi viết sách Phúc Âm của mình, ông đã hiểu rằng đặc ân của người tôi tớ không phải là địa vị cao hơn người khác mà là chịu khổ: “Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: Đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi; bằng họ đã giữ lời ta, ắt cũng giữ lời các ngươi.” (Giăng 15:20). Gia-cơ đã hiểu rằng ông là sứ đồ đầu tiên bị xử tử (Công vụ 12:2).

Mục đích của Đấng Christ là hầu việc và hiến chính Ngài cho chúng ta thể nào, thì Ngài muốn chúng ta cũng sống như vậy đối với người khác thể ấy. Chúng ta có thể gật đầu đồng ý về mặt thần học, nhưng khi lời kêu gọi phục vụ không thuận tiện hoặc không đúng lúc, thì nguyên tắc nào hướng dẫn các quyết định của chúng ta? Chúng ta nên chú ý đến cụm từ “thì sẽ” được lặp đi lặp lại trong câu 44. Tại sao muốn làm lớn “thì sẽ” làm đầy tớ; còn ai muốn làm đầu, thì sẽ làm tôi mọi cho mọi người? Bởi vì Chúa Jêsus đã nói như vậy; và chứng minh Lời Ngài phán bằng cách chính Ngài đã trở thành tôi tớ để chết thế cho chúng ta (Phi-líp 2:8).

Lạy Đức Chúa Trời toàn năng, cảm ơn Chúa vì Lời Ngài truyền dạy rằng con cần trở thành một tôi tớ như Chúa Jêsus. Xin tha thứ cho con vì đã không nghe theo lời kêu gọi phục vụ của Ngài. Xin giúp con thực hành nguyên tắc Nước Trời này ngay hôm nay, bằng cách thay đổi thái độ của con đối với Lời Chúa và đối với người khác. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn