Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tiếng ai quan trọng?

Kinh Thánh: Mác 9:5-8

“Phi-e-rơ bèn cất tiếng thưa cùng Đức Chúa Jêsus rằng: Lạy thầy, chúng ta ở đây tốt lắm; hãy đóng ba trại, một cái cho thầy, một cái cho Môi-se, và một cái cho Ê-li. Vì Phi-e-rơ không biết mình nói chi, tại cả ba đều sợ hãi. Lại có một đám mây bao phủ lấy; và từ đám mây có tiếng phán rằng: Người nầy là Con rất yêu dấu của ta, hãy vâng nghe người. Thình lình, các môn đồ ngó quanh quất, chẳng thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Chúa Jêsus ở với mình mà thôi.” (BTT)

Phân đoạn này miêu tả những gì xảy ra khi “ba nhân chứng” Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng (II Phi-e-rơ 1:16) đã chứng kiến Chúa Jêsus hóa hình cách vinh hiển. Đó là cảnh tượng tuyệt vời; một cảnh tượng mà họ cần phải say sưa ngắm nhìn và phủ phục xuống đất để thờ phượng. Nhưng lúc đó, họ không nghĩ đến việc thờ phượng. Chỉ khi nghe Đức Chúa Cha phán, họ mới thờ phượng Ngài (Ma-thi-ơ 17:5-8). Tuy nhiên, lúc đầu, họ rất phấn khởi khi nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ; họ muốn cứ ở trong khung cảnh đó, với cả Môi-se và Ê-li nữa.

Trước đó không lâu, Phi-e-rơ đã tuyên xưng đức tin của ông (Mác 8:29), rồi sau đó là hành động bộc trực ngăn cản không cho Chúa Jêsus bước lên thập tự giá (Mác 8:31-32). Điều đó khiến Chúa Jêsus quở trách ông (Mác 8:33). Giờ đây, khi ông đã hoàn toàn được Chúa khôi phục trở nên một trong ba sứ đồ tập sự được Chúa yêu, sự thích thú của ông Phi-e-rơ, hòa lẫn niềm tự hào tràn ngập trong lòng ông khi ông nghĩ đơn giản rằng mình đang ủng hộ Chúa Jêsus. Có thể lắm ông nghĩ rằng Chúa Jêsus hóa hình bên cạnh ông Môi-se và Ê-li, đó sẽ là khởi đầu cho thời kỳ cai trị của Đấng Christ trên đất. Không có thời gian để xây cung điện, nhưng một cái lều làm từ bụi cây thì được. Tại sao vậy? Vì việc đó sẽ vinh danh họ và họ tự hào là những “người bảo trợ” cho Môi-se, Ê-li và cả Chúa Jêsus nữa. Thế nào họ cũng sẽ được ưu ái trong tương lai!
Nhưng không phải như thế! Chính Đức Chúa Trời mới là Đấng kiểm soát ngày hôm đó (vì Ngài kiểm soát mỗi một ngày)! Chúa Jêsus không đáp một lời nào với Phi-e-rơ hay bốc đồng, nhưng lại im lặng để nhường chỗ cho một tiếng nói thiên thượng khác. Đám mây bao phủ họ trên đỉnh núi, phán cùng bộ ba các sứ đồ. Đức Chúa Cha phán rõ ràng như Ngài đã phán lúc Chúa Jêsus chịu báp tem (Mác 1:11). Đức Chúa Trời phán rằng Chúa Jêsus là Con rất yêu dấu của Ngài nên hãy vâng lời Ngài. Điều này có nghĩa là lắng nghe mà không cãi lại nhưng phải vâng lời. Khi họ nghe tiếng Đức Chúa Trời, họ té xuống trong nỗi sợ hãi (Ma-thi-ơ 17:6). Họ tranh luận với Con Một Đức Chúa Trời và bây giờ chính Đức Chúa Cha quở trách họ. Họ phải chịu sự đoán xét thế nào? Nhưng Chúa Jêsus đã nhẹ nhàng rờ đến họ, bảo họ hãy đứng dậy và đừng sợ hãi (Ma-thi-ơ 17:7). Cảnh tượng sáng ngời biến mất cách nhanh chóng như khi nó xuất hiện, chỉ còn Chúa Jêsus ở lại. Họ không cần Môi-se hay Ê-li nữa (vai trò của Môi-se và Ê-li là chỉ về Đấng Christ). Trong Ngài có sự đầy đủ và hoàn hảo. Chỉ một mình Ngài có thể giúp họ đến với thập tự giá cách vinh quang.

Ngày nay, lời Chúa vẫn còn nói với chúng ta: “Hãy nghe lời Chúa Jêsus!” Chúng ta nghe lời Ngài vì Ngài là Con Đức Chúa Trời; vì tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho Chúa Jêsus mãnh liệt đến nỗi bất kỳ ai khinh thường Chúa Jêsus thì sẽ chuốc lấy cơn giận của Đức Chúa Cha; và vì chính Đức Chúa Trời phán bảo chúng ta phải nghe theo Ngài. Chúng ta không được nghĩ rằng mình có thể ra lệnh cho Chúa Jêsus hoặc bảo Chúa làm theo điều chúng ta muốn – chúng ta chọn làm những việc mà chúng ta nghĩ Ngài phải cảm kích chúng ta vì điều đó. Chúa muốn có những người đầy tớ vâng lời, khiêm nhu biết lắng nghe Ngài và làm theo những gì Ngài phán – nếu không, Chúa sẽ nổi giận (Ma-thi-ơ 7:21-24). Nếu chúng ta nói yêu Chúa, chúng ta phải vâng lời Ngài (Giăng 14:15). Đó là thách thức hàng ngày của chúng ta nhưng khi làm được, chúng ta sẽ làm vinh hiển danh Chúa và sẽ khiến những người chưa tin tìm hiểu về nếp sống của chúng ta. Vậy hãy sẵn sàng để trả lời câu hỏi tại sao bạn yêu Chúa Jêsus và vui lòng từ bỏ chính mình vì Ngài (I Phi-e-rơ 3:15).

Lạy Đức Chúa Trời, Ngài truyền dạy con phải nghe lời Chúa Jêsus, nên con biết con phải nghe theo. Xin Chúa tha thứ cho con vì nhiều lần con lại nghe và làm theo tiếng của chính con, của thế gian hay của Sa-tan. Xin Chúa giúp con nhận biết sự nghiêm túc trong những chỉ dẫn của Ngài, và nhận thức được những tác động đem đến sự thay đổi vĩnh cửu từ Lời Ngài trên chính đời sống của con, gia đình con và bạn bè con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus, Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn