Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kỳ vọng tương lai

Kinh Thánh: Mác 9:9-13

“Khi từ trên núi xuống, Ngài cấm môn đồ đừng nói lại với ai những điều mình đã thấy, cho đến chừng nào Con người từ kẻ chết sống lại. Vậy, môn đồ ghi nhớ lời ấy, và hỏi nhau sự từ kẻ chết sống lại là gì. Lại hỏi Ngài rằng: Sao các thầy thông giáo nói rằng: Ê-li phải đến trước? Ngài đáp rằng: Thật Ê-li phải đến trước sửa lại mọi việc. Vậy thì sao có chép về Con người rằng Ngài phải chịu khổ nhiều và bị khinh dể ư? Vả, ta nói cùng các ngươi, Ê-li đã đến rồi, người ta đãi người theo ý muốn mình, y như lời đã chép về việc người vậy.” (BTT)

Việc báo trước tương lai có thể gây nguy hiểm. Tại nơi làm việc, nhân viên thường là người biết tin sau cùng! Đó là một cách để kiểm soát và bảo vệ các quy trình thay đổi sao cho mục tiêu của doanh nghiệp không bị phá hoại. Nhưng điều quan trọng không kém là quản lý kỳ vọng để nhân viên không đưa ra giả định sai lầm về những gì có thể xảy ra trong tương lai. Sau sự kiện hóa hình, niềm hy vọng của các môn đồ vào Chúa Jêsus ắt hẳn đã tăng lên đáng kể. Họ đã nhìn thấy quyền năng và sự vinh hiển của Ngài (Mác 9:1). Rõ ràng đây là lúc để Ngài lên ngôi Vua; và cho họ cùng trị vì với Ngài (Mác 10:35-37).

Nhưng sẽ có hai sự kiện trong tương lai: đầu tiên là sự thương khó và cái chết, sau đó mới là sự vinh hiển. Chúa Jêsus đang giúp họ chuẩn bị cho cả hai, mặc dù hai sự kiện này sẽ cách nhau đến hàng ngàn năm. Điều thiết yếu ở đây là họ phải vững tin vào kết quả lâu dài; nhưng trước đó, Chúa Jêsus phải chịu chết. Họ phải chuẩn bị cho những khó khăn trước mắt. Chẳng có điều nào nằm ngoài sự tể trị của Chúa, tất cả đều là một phần trong kế hoạch. Tương tự, “sự từ kẻ chết sống lại” không có ý nghĩa gì đối với họ. Chúa Jêsus đã dạy họ điều mà sau này Đức Thánh Linh mới giải thích (Giăng 16:12-15).

Việc kỳ vọng “Ê-li” đến bắt nguồn từ Ma-la-chi 3:1-4 và Ma-la-chi 4:5-6. Đức Chúa Trời phán rằng trước khi Đấng Mết-si-a (Đấng Christ) được tiết lộ, thì tiên tri Ê-li sẽ đến. Cảnh tượng đáng kinh ngạc khi Ê-li hóa hình với Chúa Jêsus đã xác định rõ ràng Chúa Jêsus chính là Đấng Christ (Mác 9:4). Nhưng Chúa Jêsus cũng nói rõ với dân chúng rằng Giăng Báp-tít là “sứ giả của sự ăn năn” (Ê-li) (Ma-thi-ơ 11:13-14). Ngoài ra, Chúa Jêsus đề cập đến Ê-sai 53:3 để xác định chính Ngài là tôi tớ chịu khổ của Đức Chúa Trời đã được nói tiên tri từ lâu. Sau đó, Chúa Jêsus nhắc họ rằng Giăng Báp-tít đã bị giết vì sứ điệp của ông yêu cầu quá nhiều sự thay đổi cá nhân, là điều mà vợ của vua Hê-rốt nhất quyết không sẵn lòng suy ngẫm.

Chúng ta cảm thấy khó xử lý nhiều mẩu thông tin phức tạp, đặc biệt là khi một số thông tin có vẻ mâu thuẫn. Nhưng Đức Chúa Trời biết trước tương lai và sẽ dẫn chúng ta vượt qua đau đớn để đến với sự vinh hiển nơi Ngài. Vì Chúa Jêsus đã giúp các môn đồ chuẩn bị cho những hoàn cảnh đặc biệt xoay quanh Ngài và họ, nên Kinh Thánh có mục đích để chúng ta chuẩn bị cho sự sống và cõi đời đời phía trước. Có hai tập hợp sự kiện trong tương lai: những hoàn cảnh trên đất của chúng ta, và sự vinh hiển đời đời sau này. Chúng ta không được nhầm lẫn những điều này, bằng không thì chúng ta sẽ ngã lòng trước nỗi đau hiện tại và phớt lờ thông điệp của Chúa về niềm hy vọng trong tương lai. Điều đó thật không dễ dàng đối với Giăng Báp-tít: ông từng tự hỏi liệu mình có đang chịu khổ cách vô ích không (Ma-thi-ơ 11:2-6). Ông đã công bố sứ điệp của Chúa. Một số người lắng nghe, còn một người thì chém đầu ông. Như Chúa Jêsus đã cho biết, người ta thường làm theo ý muốn mình… việc loại bỏ một người nói thật để né tránh sứ điệp không chỉ có trong phương thức kinh doanh thời hiện đại! Nhưng những ai nghe, tin và đáp lại sẽ nhận được hai điều: ơn phước tột bực từ phần thưởng của Chúa, cũng như đặc ân được trở thành người tiếp theo ra trận! Do đó, đừng ngạc nhiên với những khó khăn trước mắt (I Phi-e-rơ 4:12), cũng đừng quên mất sự vinh hiển trong tương lai.

Kính lạy Chúa là Đức Chúa Cha. Tạ ơn Ngài vì đã giúp con chuẩn bị cho ngày này. Xin Chúa tha tội cho con khi con lo sợ rằng hoàn cảnh đang diễn ra ngoài tầm kiểm soát của Ngài. Xin Chúa giúp con tin kính ngay cả khi con phải trả giá đắt vì điều đó, và vững lòng khi đối diện với sự thương khó vì con tin rằng Chúa biết việc Ngài đang làm. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jêsus. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn