Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Thời điểm của Chúa

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 1: 17

“Như vậy, từ Áp-ra-ham cho đến Đa-vít, hết thảy có mười bốn đời; từ Đa-vít cho đến khi bị đày qua nước Ba-by-lôn, cũng có mười bốn đời; và từ khi bị đày qua nước Ba-by-lôn cho đến Đấng Christ, lại cũng có mười bốn đời.” (BTT)

Có một số câu hỏi mà chỉ Chúa mới có câu trả lời. Danh sách tổ phụ của Chúa Jêsus Christ kéo dài khoảng 2.000 năm kể từ Áp-ra-ham, và chúng ta không biết tại sao nó lại dài như vậy (hoặc có thể dài hơn hoặc ngắn hơn). Điều thú vị là có 14 thế hệ trong khoảng 1.000 năm từ Áp-ra-ham đến Đa-vít, tính ra độ tuổi trung bình của một thế hệ chỉ hơn 70 năm; nhưng lại có 14 thế hệ trong khoảng 500 năm từ Đa-vít đến khi bị lưu đày và 500 năm nữa cho đến khi Chúa Jêsus Christ giáng sinh (trung bình một thế hệ kéo dài khoảng 35 năm)

Chúng ta biết rằng sau thời Đa-vít, luật pháp của Đức Chúa Trời đã bị bóp méo và bị phớt lờ, và mối hận thù gia đình làm gia tăng sự bất ổn của các bậc cầm quyền. Điều răn thứ năm, cùng với tất cả những điều răn khác, đã bị phá vỡ: “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12). Đặc ân được sống thọ đã bị rút ngắn. Không có Chúa ở trung tâm cuộc sống của chúng ta, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Và sau cuộc lưu đày cũng vậy: thay vì đáp ứng với Đức Chúa Trời trong đức tin và sự vâng phục, họ đã sớm đi theo con đường riêng; và Đức Chúa Trời đã im lặng trong suốt 400 năm – sau Ma-la-chi, Ngài không gửi bất kỳ nhà tiên tri nào nữa cho đến khi sai phái Giăng Báp-tít đến với họ.

Đánh đồng sự trường thọ và thịnh vượng với ân huệ của Đức Chúa Trời quả là một sai lầm, khi những kẻ ác thường có vẻ thịnh vượng (Thi thiên 73:3-12). Tuy nhiên, Đức Chúa Trời sẽ luôn ban thưởng cho những ai trung tín với Ngài (Ê-sai 61:8). Nhưng Ngài sẽ chọn thời điểm của Ngài và kiên nhẫn chờ đợi để ban phước cho chúng ta. Đức Chúa Trời đã chọn thời điểm để Chúa Jêsus giáng sinh (Ga-la-ti 4:4) mặc dù đã 42 thế hệ kể từ lời hứa đầu tiên của Ngài với Áp-ra-ham. Và Ngài cũng biết thời điểm nào Chúa Jêsus sẽ trở lại (Ma-thi-ơ 24:36). Cho đến nay, thời gian trì hoãn của Ngài tương đương với thời gian từ Áp-ra-ham đến Chúa Jêsus (khoảng 2.000 năm); và chúng ta cũng không biết còn bao lâu nữa. Nhưng chúng ta biết rằng Ngài đang đến và vì vậy chúng ta cần phải sẵn sàng chào đón Ngài khi Ngài tái lâm. Liệu lối sống của bạn có phải là lối sống mang phúc âm đến cho người khác? Liệu họ có thể thấy bạn đang sống mỗi ngày với mong đợi rằng Ngài có thể đến bất cứ lúc nào chăng (Ma-thi-ơ 24:42)?

Lạy Đức Chúa Trời của thời gian và không gian, cảm ơn Chúa vì Ngài luôn chọn đúng thời điểm cho những hành động khôn ngoan trên toàn thế giới. Xin tha thứ cho con vì có đôi khi con nghĩ rằng Chúa sẽ quên hành động đúng lúc và cũng quên rằng Chúa Jêsus sẽ trở lại vào bất cứ lúc nào trong cuộc đời con. Xin giúp con tin rằng Ngài luôn có thời điểm thích hợp trên đất này, và giúp con sống trong ánh sáng của sự vĩnh hằng. Trong danh Cứu Chúa Jêsus, Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn