Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Thiêng liêng nhưng không phải thần linh

Kinh Thánh: Mác 3:22

“Có các thầy thông giáo ở thành Giê-ru-sa-lem xuống, nói rằng: Người bị quỉ Bê-ên-xê-bun ám, và nhờ phép chúa quỉ mà trừ quỉ.” (BTT)

Chúa Jêsus là ai? Đó là câu hỏi trọng tâm của sách Phúc Âm Mác, được trả lời ở phần cao trào của Phúc Âm trong Mác 8:27-29 – “Ngài là Đấng Mết-si-a”. Phúc Âm Giăng có cùng mục tiêu như vậy: “Đức Chúa Jêsus đã làm trước mặt môn đồ Ngài nhiều phép lạ khác nữa, mà không chép trong sách nầy. Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống.” (Giăng 20:30-31). Đó là câu hỏi mà các sách Phúc Âm vẫn đặt ra cho tất cả những ai chịu khó đọc.

Không ai có thể phủ nhận những phép lạ đầy quyền năng mà Chúa Jêsus đã làm, nhưng họ vẫn nghi ngờ về danh tính và quyền phép của Ngài. Ngài là ai, ai đã ủy thác và trao quyền cho Ngài để giảng dạy, chữa lành bệnh tật và đuổi quỉ? Các nhà lãnh đạo tôn giáo địa phương vùng Ga-li-lê cảm thấy lo sợ bởi sự nổi tiếng của Chúa Jêsus, và họ không có câu trả lời. Vì vậy, các nhà thần học từ Giê-ru-sa-lem đã đến để đánh giá Ngài. Kết luận của họ là Ngài có năng quyền thiêng liêng nhưng Ngài không đến từ Đức Chúa Trời. Đó là cách dễ dàng để cho dân chúng thấy rằng họ không liên quan gì đến Ngài, bởi vì Ngài đã bị chúa quỷ ám. Suy luận của họ là nếu Chúa Jêsus có thể đuổi các quỷ nhỏ thì một quyền lực ma quỷ cao hơn đang hoạt động trong Ngài. Họ hoàn toàn phớt lờ thần tính của Ngài cùng khả năng hợp lý rằng Ngài có thể đến từ Đức Chúa Trời, vì họ không thể tưởng tượng Ngài là Đức Chúa Trời.

Đúng là Sa-tan có rất nhiều quyền phép – dù chẳng là gì so với Đức Chúa Trời – và chỉ thực hiện được “bởi sự cho phép” của Đức Chúa Trời (Giăng 19:11). Tuy nhiên, quyền lực của ma quỷ mạnh hơn sức mạnh của con người rất nhiều. Vì vậy, liệu người ta có thể bị ma quỷ khiến làm phép lạ không? Điều kỳ lạ là có. Chúa Jêsus phán: “Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé.” (Ma-thi-ơ 7:15), và “Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta! “(Ma-thi-ơ 7:22-23). ​​Nhưng khi bạn nhìn vào bản tính của Chúa Jêsus, sự dạy dỗ của Ngài, lối sống và các phép lạ Ngài làm – tất cả đều chứng tỏ sự hoàn hảo của thần tính Ngài (Lu-ca 23:14). Ngay cả Phi-lát cũng không thể tìm ra Ngài mắc tội gì (Lu 23:14).

Nhiều người vẫn một mực phủ nhận rằng Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời, bởi vì họ không muốn chấp nhận thẩm quyền của Ngài trên họ. Nhưng thật ra đó mới chính là điều họ cần- thẩm quyền để tha tội cho họ và đảm bảo cho họ một tương lai đời đời. Những người như vậy hài lòng với việc Chúa Jêsus là một vị thầy tâm linh và khôn ngoan, thậm chí là một nhà tiên tri; nhưng không phải là Đức Chúa Trời trong thân xác con người. Đừng nổi giận với họ. Hãy khuyến khích họ đọc các sách Phúc Âm với bạn, với tâm trí cởi mở. Và hãy cẩn thận với những người sử dụng quyền năng thuộc linh nhưng không tôn vinh Chúa Jêsus là Chúa. Những người như vậy sẽ lấn sâu vào các vị trí có thẩm quyền thuộc linh, nhưng nếu họ không hoàn toàn thuận phục Chúa Jêsus, họ sẽ dẫn người khác đi lạc đường.

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa Jêsus là ánh sáng đích thực duy nhất trong sự tối tăm. Xin tha thứ khi con không khẳng định được danh tính thật của Chúa Jêsus, hoặc khi con bị các tiên tri giả dụ dỗ. Xin giúp con yêu thương những người không thể hiểu được Ngài là ai, và giúp con chia sẻ Phúc Âm với họ, và sống sao cho họ nhìn thấy bằng chứng của Chúa Jêsus trong đời sống của con. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn