Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lẽ thật luôn luôn đúng

Kinh Thánh: Mác 3:23-27

“Song Đức Chúa Jêsus kêu họ đến, dùng lời thí dụ mà phán rằng: Sao quỉ Sa-tan đuổi được quỉ Sa-tan? Nếu một nước tự chia nhau, thì nước ấy không thể còn được; Lại nếu một nhà tự chia nhau, thì nhà ấy không thể còn được. Vậy, nếu quỉ Sa-tan tự dấy lên nghịch cùng mình, tất nó bị chia xé ra, không thể còn được; song nó đã gần đến cùng rồi. Chẳng ai có thể vào nhà một người mạnh sức cướp lấy của người, mà trước hết không trói người lại; phải trói người lại, rồi mới cướp nhà người được.” (BTT)

Mặc dù bạn không thể thuyết phục một người mù tâm linh hiểu vấn đề, nhưng bạn có thể sử dụng các lập luận hợp lý để giải thích điểm yếu của một quan điểm sai lầm. Bản chất của lẽ thật là nó luôn hợp lý và có ý nghĩa từ bất kỳ góc độ nào bạn nhìn nhận nó. Dấu hiệu để nhận biết điều sai là khi kiểm tra kỹ lưỡng thì sự mâu thuẫn bị lộ ra.
Chúa Jêsus vừa bị vu cáo là Ngài có thể trừ quỷ vì Ngài bị chúa quỷ hoặc chính Sa-tan ám (Mác 3:22). Về mặt văn hóa, nếu Chúa Jêsus giữ im lặng, người ta sẽ cho rằng Ngài chấp nhận lời cáo gian đó. Vì vậy, Ngài đã gọi họ đến để dạy họ như một thầy dạy luật dạy. Khi Chúa Jêsus đánh đổ những giả định sai lầm của họ, Ngài bảo vệ sự thật về chính Ngài – thần tính và thẩm quyền của Ngài – bằng cách xem xét suy luận của họ và chỉ ra nhiều lỗ hổng trong đó.

Sao quỷ Sa-tan đuổi được quỷ Sa-tan? Đó là một câu hỏi hay. Giới tôn giáo chống nghịch Chúa Jêsus cho rằng ma quỷ có một hệ thống cấp bậc, những kẻ có thứ bậc cao có thể quyết định số phận của những kẻ có thứ bậc thấp. Nhưng con quỷ nào có thể hạ bệ được Sa-tan? Một khi chúa quỷ bị truất ngôi, tất cả quyền lực của hắn đã biến mất. Các lập luận của giới lãnh đạo tôn giáo đều vô nghĩa. Khi Chúa Jêsus sử dụng minh họa về tên trộm đột nhập vào một ngôi nhà, thì ý nghĩa trở nên rõ ràng. Bạn không thể cướp bóc những người mạnh sức trước khi lấy đi sức mạnh của người đó.

Đó là lý do tại sao Chúa Jêsus đến, không chỉ để cứu những người bị Sa-tan bắt giữ (2 Ti-mô-thê 2:26) mà còn để phá hủy hệ thống quyền lực của nó (1 Giăng 3:8). Bạn có tin điều đó không? Phần lớn lý do chúng ta thất bại là vì chúng ta quên rằng nơi nào Chúa Jêsus cai trị, thì Sa-tan không thể làm gì được. Hãy bước vào sự hiện diện đầy quyền năng của Chúa Jêsus, và thoát khỏi uy quyền giả dối của Sa-tan. Đó là điều sẽ xảy ra khi gia đình và đồng nghiệp của bạn tiếp nhận Chúa Jêsus Christ và đó là một sự giải thoát tuyệt vời.

Lạy Đức Chúa Trời là Cha, con cảm ơn Ngài vì đoạn Kinh Thánh này đảm bảo cho con rằng quyền lực của Sa-tan bị giới hạn khi có sự hiện diện của Chúa Jêsus. Xin tha thứ cho con khi con quên rằng Chúa Jêsus là Vua chứ không phải Sa-tan. Xin cho con luôn tin cậy Đấng Cứu Thế và không sợ hãi sức mạnh của ma quỷ. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn