Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Thấy nhưng từ chối tin

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 11:23-24

“Còn mầy, Ca-bê-na-um, là thành đã được cao tới trời, sẽ hạ xuống tới âm phủ! Vì nếu các phép lạ đã làm giữa mây, đem làm trong thành Sô-đôm, thì thành ấy còn lại đến ngày nay. Vậy nên ta rao bảo rằng, đến ngày phán xét, xứ Sô-đôm sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn mầy.” (BTT)

Ca-bê-na-um (Capernaum) là nơi Chúa Jêsus và các môn đồ lưu trú khi họ ở trong vùng Ga-li-lê. Các phép lạ Ngài làm luôn là lời bàn tán của cả thành; và họ đòi thấy nhiều phép lạ hơn nữa. Nhưng những phép lạ đó có làm cho những người trong thành được nên thánh hơn không? Không! Chúa Jêsus phán việc họ từ chối tin Ngài sẽ là bằng chứng chống lại họ khi đối diện với sự phán xét Thiên thượng.

Sô-đôm là thành phố ngoại bang cực kỳ độc ác, nhưng chỉ cần có mười người tin Chúa thì Ngài sẵn sàng tha cho họ (Sáng 18:16-33). Thế nhưng dù cho ở đó có ông Lót là người công bình (II Phi-e-rơ 2: 7-10), thành phố vẫn bị hủy diệt. Tuy nhiên, Chúa phán rằng nếu họ thấy phép lạ, chắc họ đã tin rồi. Đó quả là quyền năng tuyệt vời của Chúa Jêsus. Nhưng dân thành Ca-bê-na-um chỉ muốn xem phép lạ để giải trí chứ không chịu tin Chúa Jêsus.

Người ta thường không thích nói về sự phán xét, nhưng Chúa Jêsus thì nói về điều này. Ngài khẳng định rằng đáp ứng của chúng ta với lời Ngài và bằng chứng về quyền năng Ngài sẽ là cơ sở cho sự phán xét của Đức Chúa Trời trong ngày chung kết. Thậm chí người ngoại bang và những người độc ác khét tiếng có lẽ còn được đoán xét “nương tay” hơn người biết rõ về Chúa, bên ngoài có vẻ sùng đạo nhưng lại không chịu tin nhận Chúa (Ê-sai 29:13).

Chúng ta không thể biết chính xác Chúa sẽ đoán xét như thế nào, nhưng điều đó chắc chắn xảy ra – nếu bạn thấy và biết điều đó, bạn có trách nhiệm tin cậy và vâng lời. Từ chối không tin hoặc không vâng lời thì tội còn lớn hơn tội của Sô-đôm. Mỗi ngày chúng ta có nhiều điều để lựa chọn. Chúa biết chúng ta làm gì và tại sao chúng ta lại làm như vậy; Ngài biết lượng đức tin của chúng ta và một ngày nào đó Chúa sẽ gọi chúng ta để tường trình. Biết mà không tin thì thật là nguy hiểm.

Lạy Chúa Toàn tri, con cám ơn Chúa vì Ngài luôn dõi theo con, hướng dẫn và bảo vệ con; và cho con nhận biết rằng con có trách nhiệm về những gì con làm trước mặt Chúa. Con biết đức tin con phải thể hiện bằng sự vâng lời và sẵn lòng làm theo ý Chúa. Con xin Chúa tha thứ cho những lần con làm trái lời Chúa, nghe theo ý riêng, hay không chấp nhận những biển báo Ngài đặt dọc đường. Xin Ngài giúp con trông mong điều Chúa phán và hành động, và nhanh chóng đáp ứng bằng sự thờ phượng và vâng lời. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus, Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn