Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Thấy nhưng không tin

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 11:20-22

“Vì dân các thành mà Đức Chúa Jêsus đã làm rất nhiều phép lạ rồi, không ăn năn, nên Ngài quở trách rằng: Khốn nạn cho mầy, thành Cô-ra-xin! Khốn nạn cho mầy, thành Bết-sai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm giữa bây, đem làm trong thành Ty-rơ và Si-đôn, thì hai thành đó thật đã mặc áo gai, đội tro, ăn năn từ lâu rồi. Vậy nên ta bảo bây, đến ngày phán xét, thành Ty-rơ và thành Si-đôn sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn bây.” (BTT)

Trong tiếng Anh có câu thành ngữ “Trăm nghe không bằng mắt thấy”. Điều thú vị là thành ngữ ấy lại phát xuất từ lời Chúa phán với Thô-ma hay nghi ngờ, là người chỉ tin sau khi đã thấy (Giăng 20:29). Chúa Jêsus nói tiếp rằng phước lớn cho những người tin Lời của Đức Chúa Trời mặc dù chưa thấy. Vậy thì những người nhìn thấy phép lạ Chúa Jêsus làm thì sao? Họ có tin không? Hầu hết họ đều không tin.

Chúa Jêsus đến với dân Ngài nhưng họ lại từ chối Ngài (Giăng 1:11). Chúa Jêsus lên án những cộng đồng đó vì không ăn năn quay về với Ngài. Các cộng đồng dân ngoại sống dọc bờ biển lại cởi mở hơn với lẽ thật; và nếu Chúa Jêsus rao giảng ở đó, Ngài cũng dự đoán rằng họ sẽ thể hiện sự đau buồn về tội lỗi mình.

Cũng như mọi dấu lạ từ Đức Chúa Trời, phép lạ chỉ có ý nghĩa thật sự khi con người chấp nhận sự nhỏ bé của mình so với sự vĩ đại của Đức Chúa Trời, và chấp nhận tình trạng tội lỗi xấu xa của mình so với sự thánh khiết trọn vẹn của Ngài. Đó là lý do vì sao các phép lạ phải đi kèm với Phúc Âm để giải thích ý nghĩa của chúng. Được lợi từ phép lạ, và nghe Phúc Âm nhưng lại không chịu ăn năn là sự mù lòa thuộc linh. Họ không thể hiểu được Chúa Jêsus là ai và tại sao ăn năn tội lỗi là con đường duy nhất tiến về phía trước.

Phát huy cách sống đạo theo đức tin Cơ Đốc thì dễ vì chúng ta chỉ làm những gì cần làm nhưng lại không thể nhìn thấy bản thân mình theo cách Chúa nhìn và không ăn năn. Ăn năn là phương cách duy nhất tiến về phía trước, không phải chỉ cho thời điểm hiện tại trong mối tương giao với Chúa mà còn cho cõi đời đời, khi chúng ta trông đợi Ngày Phán xét. Vậy, hãy xem xét mọi phương diện trong đời sống của bạn. Tội lỗi trong phương diện nào được bạn xem là bình thường và thậm chí còn bào chữa cho. Hãy ăn năn ngay hôm nay thì ngày mai sẽ vui mừng. Những ai giả vờ rằng mọi thứ đều tốt đẹp khi sự thật không phải như vậy, và rồi vui mừng hôm nay, thì ngày mai sẽ không còn cơ hội ăn năn.

Lạy Chúa Toàn năng và đáng kính, con cảm ơn Chúa đã khiến con có thể tin Lời Ngài và tin nhận Chúa Jêsus. Con cảm ơn Chúa về những dấu lạ của tình yêu Ngài dành cho con. Xin Chúa tha thứ cho những lúc con vui mừng khi nhận được phép lạ từ tay Ngài nhưng lại hành động cách ích kỷ, không cảm tạ Chúa hay ăn năn tội lỗi của con. Xin giúp con nhìn cuộc đời mình theo cách của Ngài, nhận biết tội lỗi và ăn năn tội với Ngài để danh Chúa được tôn cao và con có thể bắt đầu thay đổi. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus, Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn