Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Thay đổi kế hoạch vào phút cuối

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 2:22-23

“Song khi nghe vua A-chê-la-u nối ngôi vua cha là Hê-rốt mà trị vì tại xứ Giu-đê, thì Giô-sép sợ, không dám về; và bởi đã được Đức Chúa Trời mách bảo trong chiêm bao, nên người vào xứ Ga-li-lê, ở trong một thành kia tên là Na-xa-rét. Vậy là ứng nghiệm lời mấy đấng tiên tri đã nói rằng: Người ta sẽ gọi Ngài là người Na-xa-rét.” (BTT)

Đức Chúa Trời đã bảo Giô-sép đưa Chúa Jêsus và Ma-ri ra khỏi nơi sống tha hương, tại Ai Cập, và trở lại Y-sơ-ra-ên. Hê-rốt, vị vua giết người, đã qua đời. Tuy nhiên, có vẻ như trong chuyến hành trình đó, Giô-sép đã nghe nói rằng A-chê-la-u (con trai thứ tư của Hê-rốt) là người cai trị mới ở xứ Giu-đê nên có quyền hạn trên các khu vực xung quanh Bết-lê-hem và Giê-ru-sa-lem. Giô-sép sợ rằng Chúa Jêsus có thể gặp nguy hiểm một lần nữa nếu họ trở lại đó. Một lần nữa, Đức Chúa Trời lại can thiệp trong giấc chiêm bao và hướng dẫn ông về quê hương của cha mẹ ông (và của Ma-ri), tức thành Na-xa-rét (Luca 1:26-27; 2:4)

Họ đã xa nhà một thời gian dài và thường xuyên di chuyển. Trong thời gian Ma-ri mang thai, bà đã ở ba tháng với người chị họ Ê-li-sa-bét trên ngọn đồi gần Giê-ru-sa-lem, trước khi trở về nhà ở Na-xa-rét (Lu-ca 1:56), và sau đó trở về Bết-lê-hem với Giô-sép (Lu-ca 2:4-5). Sau khi các nhà thông thái đến thăm Chúa Jêsus, gia đình họ được Chúa sai đến Ai Cập. Nhưng rồi, khi họ đang mong chờ viễn cảnh về một cuộc sống ổn định gần những người họ hàng của Giô-sép ở xứ Giu-đê, thì nguy hiểm lại ập đến. Giô-sép sợ hãi cũng là điều hợp lý và Đức Chúa Trời xác nhận rằng họ nên đi theo con đường ven biển lên đến thành Na-xa-rét, phía bắc xứ Ga-li-lê. Rõ ràng đó là một sự thay đổi kế hoạch vào phút cuối của Đức Chúa Trời.

Nhưng Đức Chúa Trời luôn biết những gì Ngài đang làm; Ngài cũng biết rằng Giô-sép và Ma-ri không thể xoay xở với quá nhiều thay đổi cùng một lúc. Vì vậy, Ngài đã tiến hành kế hoạch theo từng phần đủ nhỏ để họ có thể thực hiện, và không bị quá sức. Điều chúng ta cho là sự thay đổi vào phút cuối thật ra là con đường thẳng của Chúa để đưa chúng ta đến đúng nơi, và đúng thời điểm. Khi có nguy hiểm thực sự (thay vì những bóng tối gây ra phần lớn nỗi sợ hãi của chúng ta), thì Đức Chúa Trời sẽ xác nhận rằng Ngài có một kế hoạch an toàn. Nhưng không điều nào trong những điều này làm Ngài ngạc nhiên. Vì vậy, chúng ta hãy làm quen với đường lối của Đức Chúa Trời. Khi hoàn cảnh của chúng ta thay đổi, đó chỉ đơn giản là cách Ngài giữ chúng ta trên lộ trình của Ngài; để chúng ta có thể hữu ích cho vương quốc của Ngài và được Ngài ban phước trong sự hiện diện của Ngài.

Lạy Đức Chúa Trời đời đời, con rất vui mừng vì Ngài biết tất cả mọi điều và vì mọi thay đổi trong hoàn cảnh của con chỉ là cách để Ngài giữ con đi đúng đường lối Ngài. Xin tha thứ cho con khi con sợ hãi không cần thiết hoặc bối rối khi Ngài thay đổi kế hoạch của con. Xin giúp con thấy rằng Ngài đang khiến mọi việc trở nên ích lợi cho con, và giữ con trên con đường tốt nhất có thể để trở thành môn đồ đắc lực của Chúa Jêsus Christ. Nhân danh Chúa Jêsus. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn