Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lời thông báo của Đức Chúa Trời

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 3:1-3

“Lúc ấy, Giăng Báp-tít đến giảng đạo trong đồng vắng xứ Giu-đê, rằng: Các ngươi phải ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần! Ấy là về Giăng Báp-tít mà đấng tiên tri Ê-sai đã báo trước rằng: Có tiếng kêu trong đồng vắng:
Hãy dọn đường Chúa,
Ban bằng các nẻo Ngài.” (BTT)

Ngày nay chúng ta đọc biết về những tin tức địa phương và toàn cầu một cách khách quan – thông qua TV, đài phát thanh hoặc internet. Điện thoại di động mang thông tin đến cho chúng ta dù chúng ta đang ở đâu. Nhưng khi thông báo về việc khởi sự chức vụ của Chúa Jêsus, thì Đức Chúa Trời đã chọn tiếng người qua Giăng Báp-tít để công bố. Tuy nhiên, lời rao giảng của ông không nhằm mục đích thu hút đám đông đến ngưỡng mộ một người nổi tiếng: mà để tuyên bố rằng Chúa Jêsus là Vua và mọi người cần chuẩn bị sẵn sàng cho sự đến của Ngài bằng cách ăn năn tội lỗi của họ.

Sự ăn năn đối nghịch với niềm tự hào tôn giáo. Thay vì cho rằng những người nghe lời rao giảng của mình là người tốt, Giăng lại tuyên bố rằng về cơ bản họ là xấu. Họ cần phải từ bỏ tội lỗi của mình để sẵn sàng gặp Vua thiên đàng. Chức vụ truyền giảng này đã được dự báo 700 năm trước trong sách tiên tri Ê-sai 40:3-5. Nhiều người đã đọc những lời này trước đó nhưng không nhận biết rằng Đức Chúa Trời đang nói với họ. Họ phải loại bỏ các chướng ngại tội lỗi trước khi có thể đón tiếp Vua và đến gần Ngài.

Phương cách duy nhất và luôn đúng để chuẩn bị gặp Chúa Jêsus là thừa nhận tội lỗi của mình, từ bỏ nó và cầu xin sự tha thứ. Đó là lý do tại sao, khi chúng ta xưng nhận tội lỗi của mình, Ngài đã hứa sẽ tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác (I Giăng 1:9). Gặp gỡ Chúa Jêsus là một việc đơn giản: một khi chúng ta ăn năn và xưng nhận tội lỗi của mình, Ngài mở lối cho chúng ta. Vì vậy, hãy làm bằng phẳng các lối để Vua bước vào cuộc đời của chúng ta, bằng cách loại bỏ những chướng ngại tội lỗi đó, nghĩa là giao nó cho Chúa và tin cậy vào huyết thanh tẩy của Ngài. Chúng ta cũng hãy khuyến khích những người xung quanh chúng ta, tại nơi làm việc và nơi chúng ta sống cùng làm như vậy. Chúng ta có thể loan báo về Chúa Jêsus như Giăng Báp-tít đã làm: tiếng nói của chúng ta có thể là tiếng nói mà một người bạn hoặc đồng nghiệp đã chờ đợi được nghe.

Lạy Vua thiên đàng, con thật vui mừng vì Ngài có thẩm quyền trên tất cả mọi điều và mọi người. Con xin Chúa tha thứ khi con cản trở Ngài thực hiện kế hoạch ban phước cho con và cho những người xung quanh con. Xin giúp con hiểu rõ giá trị của sự ăn năn; học cách hối tiếc về tội lỗi của mình và sẵn sàng xưng nhận điều đó với Ngài. Xin Chúa giúp con khiêm tốn theo cách này để con thoát khỏi sự rủa sả của tội lỗi, và được ban phước bởi sự tha thứ của Ngài. Xin Chúa dùng con giúp những người khác chuẩn bị cho việc đón tiếp Ngài khi con chân thành nói với họ rằng chỉ có Chúa Jêsus mới có thể tha thứ tội lỗi. Nhân danh Chúa Jêsus. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn