Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Thận trọng đường lối

Kinh Thánh: Châm Ngôn 14:8-15

8 Sự trí huệ của người khôn khéo, ấy là hiểu rõ đường lối mình; Nhưng sự điên cuồng của kẻ ngu muội là sự phỉnh gạt. 9 Kẻ ngu dại bỉ báng tội lỗi; Nhưng người ngay thẳng có được ơn của Đức Chúa Trời. 10 Lòng nhìn biết sự cay đắng của lòng; Một người ngoại không chia vui với nó được. 11 Nhà kẻ gian ác sẽ bị đánh đổ; Song trại người ngay thẳng sẽ được hưng thạnh. 12 Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người; Nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết. 13 Dầu trong lúc cười cợt lòng vẫn buồn thảm; Và cuối cùng sự vui, ấy là điều sầu não. 14 Lòng kẻ nào lìa xa Đức Chúa Trời sẽ được no nê sự kết quả của mình; Còn người lành nhờ chính mình mà được thỏa nguyện. 15 Kẻ ngu dốt tin hết mọi lời; Nhưng người khôn khéo xem xét các bước mình.

Câu gốc: “Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít” (Ma-thi-ơ 7:13-14)

Câu hỏi suy ngẫm:

-Cụm từ “người khôn khéo” trong câu 8 và 15 có nghĩa gì?

-Tại sao người khôn ngoan cần phải thận trọng đường lối mình?

-Những lý do nào thường làm bạn chọn đi sai lối?

-Những điều nào giúp bạn thận trọng hơn trong đường lối mình?

Trong phân đoạn Kinh Thánh Châm Ngôn 14:8-15, Vua Sa-lô-môn dạy để có lối sống khôn ngoan, con phải là người thận trọng trong đường lối mình. Cụm từ “người khôn khéo” trong câu 8 và câu 15 có nghĩa là người thận trọng. Thận trọng đường lối mình nghĩa là “hiểu rõ đường lối mình” (câu 8 ) và “xem xét các bước mình” (câu 15). Vua Sa-lô-môn khuyên con phải thận trọng vì “có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người; Nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết” (câu 12). Người thiếu thận trọng đi vào con đường tội ác đó sẽ chuốc lấy điều sầu não. Ngược lại, người khôn ngoan luôn thận trọng xem xét cẩn thận từng bước đi, từng việc làm để nhận biết mình có đi đúng đường công chính của Đức Chúa Trời hay không.

Ngày nay, sống trong thời đại công nghệ thông tin phát triển, truyền thông đa dạng, phong phú là một trong nhiều lý do khiến chúng ta chọn đi sai lối. Trên báo chí và các mạng xã hội có quá nhiều điều sai trật mà đôi khi vì đọc và nghe nhiều lần chúng ta lầm tưởng là đúng. Hoặc khi thấy số đông đồng ý nên chúng ta cũng nghĩ đó là điều hợp tình hợp lý, là điều có thể hòa hiệp, chấp nhận. Nhiều người vì thiếu thận trọng nên đã bị những tư tưởng, học thuyết sai trật đưa dắt vào con đường tội lỗi. Không phải tất cả những thông tin trên internet, truyền thông, báo chí đều đúng, cũng không phải những lý thuyết, tư tưởng có nhiều người nghe theo là chân lý. Chúa Giê-xu dạy chúng ta phải thận trọng khi chọn con đường sự sống, “Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít” (Ma-thi-ơ 7:13-14).

Khi chúng ta không thận trọng, đi sai lối, không những gặp sầu não trên đường đời mà còn có thể mất luôn sự sống đời đời. Sứ đồ Thô-ma ngày trước đã thưa với Chúa Giê-xu: “Lạy Chúa, chúng tôi chẳng biết Chúa đi đâu; làm sao biết đường được?” Chúa Giê-xu đã phán dạy: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:5-6). Cầu xin Chúa Thánh Linh là Đấng luôn cáo trách giúp chúng ta thận trọng đường lối mình, khôn ngoan xem xét từng bước đi để tránh xa tội lỗi, đi đúng con đường Chúa Cứu Thế Giê-xu đã dạy để nhận được sự sống đời đời.Có điều gì bạn cần thay đổi để trở nên người thận trọng trên con đường theo Chúa?

Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Lời Ngài đã dạy con phải thận trọng bước đi trong đường lối Ngài. Xin giúp con không bị những điều sai trật chung quanh quyến dụ con đi lạc đường. Xin Chúa cũng cho con biết dạy con cháu sống thận trọng theo sự dạy dỗ của Chúa.

● Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Các Vua 17:7-33

Nguồn: Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn