Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Thân thể sau khi sống lại

Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 15:35-49

35 Nhưng có kẻ sẽ nói rằng: Người chết sống lại thể nào, lấy xác nào mà trở lại? 36 Hỡi kẻ dại kia, vật gì ngươi gieo, nếu không chết đi trước đã, thì không sống lại được. 37 Còn như vật ngươi gieo, ấy không phải là chính hình thể sẽ sanh ra, chẳng qua là một cái hột, như hột lúa mì hay là hột giống nào khác. 38 Đức Chúa Trời cho nó hình thể tùy ý Ngài lấy làm tốt, mỗi một hột giống, cho một hình thể riêng. 39 Mọi xác thịt chẳng phải là đồng một xác thịt; nhưng xác thịt loài người khác, xác thịt loài thú khác, loài chim khác, loài cá khác. 40 Lại cũng có hình thể thuộc về trời, hình thể thuộc về đất, nhưng vinh quang của hình thể thuộc về trời với vinh quang của hình thể thuộc về đất thì khác nhau. 41 Vinh quang của mặt trời khác, vinh quang của mặt trăng khác, vinh quang của ngôi sao khác; vinh quang của ngôi sao nầy với vinh quang của ngôi sao kia cũng khác. 42 Sự sống lại của kẻ chết cũng như vậy. Thân thể đã gieo ra là hay hư nát, mà sống lại là không hay hư nát; 43 đã gieo ra là nhục, mà sống lại là vinh; đã gieo ra là yếu, mà sống lại là mạnh; 44 đã gieo ra là thể huyết khí, mà sống lại là thể thiêng liêng. Nếu đã có thể huyết khí, thì cũng có thể thiêng liêng; 45 ấy vậy, có lời chép rằng: Người thứ nhứt là A-đam đã nên linh hồn sống. A-đam sau hết là thần ban sự sống. 46 Nhưng chẳng phải thể thiêng liêng đến trước, ấy là thể huyết khí; rồi thể thiêng liêng đến sau. 47 Người thứ nhứt bởi đất mà ra, là thuộc về đất, người thứ hai bởi trời mà ra. 48 Người thuộc về đất thể nào, thì những kẻ thuộc về đất cũng thể ấy; người thuộc về trời thể nào, thì những kẻ thuộc về trời cũng thể ấy. 49 Như chúng ta đã mang ảnh tượng của người thuộc về đất, thì chúng ta cũng sẽ mang ảnh tượng của người thuộc về trời.

Câu gốc: “Thân thể đã gieo ra là hay hư nát, mà sống lại là không hay hư nát; đã gieo ra là nhục, mà sống lại là vinh; đã gieo ra là yếu, mà sống lại là mạnh; đã gieo ra là thể huyết khí, mà sống lại là thể thiêng liêng…”(câu 42b-44a).

Câu hỏi suy ngẫm:

-Sứ đồ Phao-lô đã giải đáp thắc mắc về thân thể sau khi sống lại như thế nào?

-Ông đã nêu lên những đặc điểm nào của thân thể sau khi sống lại?

-Niềm hy vọng về thân thể vinh hiển sau khi sống lại đã tạo thêm động lực gì cho bạn khi đang phải sống trong thân thể yếu đuối này?

Để giải đáp thắc mắc về thân thể của Cơ Đốc nhân khi sống lại sẽ như thế nào, Sứ đồ Phao-lô đã đưa ra ba hình ảnh so sánh để mọi người có thể hiểu rõ. Trước nhất, ông trình bày sự khác nhau của một mầm sống được mọc lên từ hạt giống sau khi gieo xuống đất.

Theo nguyên lý Đức Chúa Trời đã định cho loài thực vật, hạt giống khi được gieo xuống đất sẽ chết đi và sau đó không phải mọc lên hạt giống mới mà là một sự sống mới được nảy sinh từ hạt ấy.

Mỗi hạt giống được Đức Chúa Trời ban cho một hình thể khác nhau, và mầm sống sinh ra từ hạt cũng khác với hạt giống lúc được gieo trồng (câu 36-38). Thứ hai, Sứ đồ Phao-lô so sánh về thể xác của các loài động vật như người, thú, chim, cá cũng hoàn toàn khác nhau (câu 39). Tất cả đều thích ứng với môi trường sống. Và thứ ba là sự khác nhau giữa các thiên thể, ngay cả vinh quang giữa các ngôi sao cũng khác nhau (câu 40-41).Từ đó, Sứ đồ Phao-lô nêu những đặc điểm của thân thể sau khi sống lại: không hư nát, vinh hiển, mạnh mẽ và là thể thiêng liêng. Thân thể này khác hoàn toàn với thân thể thuộc về thể huyết khí chúng ta có trên trần gian, đó là sự hư nát, hèn hạ, yếu đuối, và phàm tục. Ông cũng cho biết rằng thân thể tự nhiên từ A-đam đến trước, còn thân thể thiêng liêng từ Đấng Christ sẽ đến sau cho những người thuộc về Ngài cũng sẽ mang hình ảnh vinh hiển giống như Ngài.Hiện nay nhiều người trong chúng ta đang sống trong thân thể yếu đuối, bệnh tật. Một số người còn phải sống với thân thể khuyết tật. Nói chung, chúng ta đang sống trong thân thể hay chết. Nhưng niềm hy vọng từ Lời Chúa cho chúng ta trông mong một tương lai rất gần khi chúng ta sẽ được biến hóa để có một thân thể thiêng liêng, vinh quang, không tàn héo, không bệnh tật, và sẽ không bao giờ chết nữa. Chúng ta hãy cùng nhắc nhở nhau lẽ trông cậy này để ai nấy tiếp tục vững vàng “tỉnh thức, theo cách công bình, và không phạm tội…” (câu 34). Hãy luôn sống trong hy vọng để sẵn sàng chờ ngày Đức Chúa Giê-xu kính yêu của chúng ta trở lại.

Bạn có đang trông chờ sự sống lại của thân thể trong ngày cuối cùng không?Kính lạy Đức Chúa Trời Quyền Năng! Con thật sự vui mừng khi nghĩ đến thời điểm chung cuộc con sẽ có được thân thể biến hóa vinh hiển.

Xin giúp con không bi quan khi phải sống trong thể xác bệnh tật, yếu đuối, hay khuyết tật này, nhưng luôn sống trong tỉnh thức và hy vọng ngày vinh quang đang đến.

● Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Các Vua 15:33 – 16:28

Nguồn: Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2022. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn