Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Đắc thắng sự chết

Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 15:50-57

50 Hỡi anh em, tôi đoán quyết rằng thịt và máu chẳng hưởng nước Đức Chúa Trời được, và sự hay hư nát không hưởng sự không hay hư nát được. 51 Nầy là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em: Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa, 52 trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. 53 Vả, thể hay hư nát nầy phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết nầy phải mặc lấy sự không hay chết. 54 Khi nào thể hay hư nát nầy mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết nầy mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. 55 Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu? 56 Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. 57 Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.

Câu gốc: “Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu? …Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta”(câu 55, 57).

Câu hỏi suy ngẫm:

-Hai sự kiện nào xảy ra khi tiếng kèn chót của Đức Chúa Trời vang lên?

-Tại sao thân thể hay hư nát phải được biến hóa trong ngày Chúa tái lâm?

-Chiến thắng cuối cùng Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh trong phần Kinh Thánh này là gì?

Bạn có suy tư gì khi nghĩ về những ngày cuối đời của mình?Sau khi giải thích về thân thể biến hóa của Cơ Đốc nhân khi được phục sinh, Sứ đồ Phao-lô cho biết thêm là không phải tất cả các tín hữu đều nếm trải sự chết thứ nhất, vì vẫn còn nhiều người đang sống và chứng kiến cảnh Đức Chúa Giê-xu Christ tái lâm, nhưng một điều chắc chắn sẽ xảy đến với tất cả những người tin nhận Đấng Christ là dù đã chết hay còn đang sống, họ đều sẽ được biến hóa (câu 51).

Tại thời điểm tiếng kèn chót của Đức Chúa Trời vang lên sẽ có hai sự kiện xảy ra trong thời gian nhanh như chớp mắt, thứ nhất là sự sống lại của những người đã chết, và thứ hai là sự biến hóa thân thể, “thể hay hư nát này phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết này phải mặc lấy sự không hay chết” (câu 52-53).Và cũng chính ngay tại thời điểm này, sự chết hoàn toàn bị đánh bại, hay nói cách khác, sự đắc thắng khải hoàn thuộc về Đức Chúa Giê-xu Christ (Ê-sai 25:8; Ô-sê 13:14). Chiến thắng ấy cũng được ban cho những người thuộc về Đức Chúa Trời, là những người sẽ được biến hóa để có một thân thể không hay hư nát trong ngày Đấng Christ tái lâm.

Điều này được Sứ đồ Phao-lô bày tỏ và khẳng định với các tín hữu Cô-rinh-tô cũng như cho toàn thể những người quan tâm đến Nước Đức Chúa Trời rằng, “thịt và máu chẳng hưởng Nước Đức Chúa Trời được, và sự hay hư nát không hưởng sự không hay hư nát được” (câu 50). Do đó, được biến hóa trong ngày cuối cùng lúc tiếng kèn chót thổi lên là điều tất yếu cho người thuộc về Đấng Christ.Khi không có niềm hy vọng về đời sau thì sự chết vẫn luôn là nỗi kinh khiếp, vì người sắp chết không biết mình sẽ về đâu. Nhưng Sứ đồ Phao-lô đã cho chúng ta là những người ở trong Đấng Christ một niềm hy vọng chắc chắn, một sự đắc thắng tuyệt vời trong Danh Đức Chúa Giê-xu Christ (câu 57).

Dù thân thể bằng bụi đất và hay hư nát này có phải đối diện với sự chết hay vẫn còn đang sống, thì giống như hạt giống chết đi khi gieo xuống đất, thân thể chúng ta cũng sẽ biến hóa để đắc thắng sự chết nhờ Danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta.

Tạ ơn Chúa vì mỗi chúng ta được vững lòng bước đi với Chúa và sự chết không còn là nỗi sợ hãi nữa. Dù đang sống hay đã chết, con dân Chúa vẫn luôn có được niềm vui đắc thắng.

Bạn có vui mừng sống đắc thắng giữa cuộc đời nhờ Danh Đức Chúa Giê-xu Christ chăng?Kính lạy Đức Chúa Giê-xu Christ kính yêu! Con trông mong ngày phước hạnh khi Ngài trở lại, đón rước, biến hóa, cứu con khỏi quyền lực của Âm phủ và chuộc con ra khỏi sự chết.

● Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Các Vua 16:29 – 17:24

Nguồn: Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn