Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chớ mắc lừa bạn bè xấu

Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 15:29-34

29 Bằng chẳng vậy, những người vì kẻ chết chịu phép báp tem sẽ làm chi? Nếu kẻ chết quả thật không sống lại, thì sao họ vì những kẻ ấy mà chịu phép báp tem? 30 Lại sao chính mình chúng tôi giờ nào cũng ở trong sự nguy hiểm? 31 Hỡi anh em, tôi chết hằng ngày, thật cũng như anh em là sự vinh hiển cho tôi trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta. 32 Nếu tôi theo cách loài người mà đã đánh cùng các loài thú ở thành Ê-phê-sô, thì có ích gì cho tôi? Nếu kẻ chết chẳng sống lại, thì hãy ăn, hãy uống, vì ngày mai chúng ta sẽ chết! 33 Anh em chớ mắc lừa: bạn bè xấu làm hư thói nết tốt. 34 Hãy tỉnh biết, theo các công bình, và chớ phạm tội; vì có người không biết Đức Chúa Trời chút nào, tôi nói vậy để anh em hổ thẹn.

Câu gốc: “Anh em chớ mắc lừa: Bạn bè xấu làm hư thói nết tốt. Hãy tỉnh biết, theo cách công bình, và chớ phạm tội…” (câu 33-34a).

Câu hỏi suy ngẫm:

-Sứ đồ Phao-lô tiếp tục đưa ra những lập luận nào để khẳng định có sự sống lại của thân thể?

-“Bạn bè xấu” trong câu 33 chỉ về đối tượng nào?

-Cơ Đốc nhân tin vào sự sống lại của thân thể thì cần phải sống như thế nào?

Sứ đồ Phao-lô tiếp tục đưa ra những bằng chứng để bác bỏ lời dạy sai lạc chẳng có sự sống lại của thân thể, trong đó có việc làm phép báp-têm cho người đã chết. Ông không nói rõ hơn về tục lệ này, nhưng điểm chính ông muốn nói là mọi sự sẽ vô ích nếu không có sự sống lại. Và cũng nghĩ xem, tại sao ông sẵn lòng đối diện với những hiểm nguy khi rao truyền Phúc Âm, chịu những nghịch cảnh, thậm chí là những sự đe dọa đến tính mạng từng giờ như vậy nếu không có sự sống lại sau khi chết? Sau hàng loạt những câu hỏi, Sứ đồ Phao-lô đưa các tín hữu Cô-rinh-tô đến một lời khẳng định để giúp mọi người có niềm tin vững vàng rằng sự phục sinh của thân thể diễn ra khi Đấng Christ tái lâm là điều chắc chắn, nếu không thì họ đâu cần phải sống theo chân lý Thánh Kinh để kiêng cữ những điều xác thịt ưa thích làm gì, mà cứ việc sống buông thả theo người thế gian như ăn uống và thỏa mãn dục vọng “vì ngày mai chúng ta sẽ chết” (câu 32).

Cuối cùng, Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu Cô-rinh-tô rằng họ cần phải tỉnh thức và sống cách công bình, vì những người giảng dạy sai lạc về sự sống lại của thân thể là những bạn bè xấu sẽ làm hư đi những thói quen, đức tính tốt mà họ đã trau dồi trong suốt những ngày tháng theo Chúa (câu 12, 33).Chúng ta hoàn toàn không có thêm thông tin gì về việc làm phép báp-têm cho người chết mà Sứ đồ Phao-lô đề cập trong câu 29. Nhưng chúng ta biết chắc rằng mục đích của việc đưa ra thông tin này không phải để dạy chúng ta làm theo hay tranh cãi đúng sai. Điều ông muốn nhấn mạnh ở đây là những điều các tín hữu Cô-rinh-tô đã làm cho thấy chính họ cũng nhận biết chết không phải là hết. Từ đó càng cung cấp thêm nhiều bằng chứng để Sứ đồ Phao-lô đi đến kết luận về sự sống lại của thân thể người tin nhận Đấng Christ và những điều họ cần tiếp tục tuân giữ để không đánh mất những thói quen tốt bởi những đối tượng “không biết Đức Chúa Trời chút nào” (câu 34).Là những người nhận biết Đức Chúa Trời và chân lý của Ngài, chúng ta cần “tỉnh biết, theo cách công bình, và chớ phạm tội…” để tìm phần thưởng ở trên trời có giá trị đời đời sau khi được sống lại với Đấng Christ. Đừng bị mắc lừa bởi những bạn bè xấu truyền rao những niềm tin sai lạc với Lời Chúa.Bạn có vững tin vào sự sống lại của thân thể trong ngày chung cuộc không?

Kính lạy Đức Chúa Giê-xu kính yêu! Con trông mong ngày Chúa trở lại để con được sống lại trong thân thể mới phước hạnh, xin cho con vững tin vào Lời Chúa để con luôn trau dồi nếp sống tin kính, tốt lành và không bị mắc lừa những niềm tin sai lạc.

● Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Các Vua 15:1-32

Nguồn: Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2022. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn