Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Thân quá hóa nhờn

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 13:53-56

“Đức Chúa Jêsus phán các lời ví dụ ấy rồi, thì đi khỏi chỗ đó. Ngài về đến quê hương, rồi dạy dỗ trong nhà hội, đến nỗi ai nghe cũng lấy làm lạ, mà nói rằng: Bởi đâu mà người nầy được khôn ngoan và những phép lạ nầy? Có phải là con người thợ mộc chăng? Mẹ người có phải là Ma-ri, và anh em người là Gia-cơ, Giô-sép, Si-môn, Giu-đe chăng? Chị em người đều ở giữa chúng ta chăng? Bởi đâu mà người nầy được mọi điều ấy như vậy?” (BTT)

Họ biết Chúa Jêsus. Ngài lớn lên ở Na-xa-rét và sinh sống bằng nghề thợ mộc. Họ đã giao dịch với Ngài. Chúa Jêsus đã làm cửa, cái cày và quan tài cho họ cũng như sửa chữa bàn ghế bị hư. Mọi người đều biết Ma-ri và gia đình bà (lúc này có lẽ Giô-sép đã qua đời). Chúa Jêsus có anh chị em, và mọi người đều biết tên của họ. Ngài là một người đàn ông bình thường trong đời sống thường nhật, làm việc chăm chỉ để nuôi sống gia đình.

Vấn đề là những lời nói của Ngài rất khôn ngoan. Thậm chí ở tuổi mười hai, Chúa Jêsus đã khiến các thầy thông giáo trong đền thờ phải kinh ngạc. Ngài dường như luôn nói đúng việc đúng lúc và nói như thể Ngài nhìn mọi việc theo quan điểm của Đức Chúa Trời. Thật đúng như vậy bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời trong thân xác con người. Và những phép lạ của Ngài đã làm cho mọi người ngạc nhiên. Không ai có thể giải thích cho họ hiểu Ngài đã làm phép lạ như thế nào, ai đã dạy cho Ngài và Ngài nhận lãnh quyền năng như vậy từ đâu?

Nếu họ đã nhìn Ngài trong ánh sáng của Thánh Kinh mà họ tuyên bố yêu mến, thì họ sẽ nhận ra Ngài là Đấng Mết-si-a (Đấng Christ) của Đức Chúa Trời. Nhưng họ lại nhìn Ngài qua lăng kính của những kinh nghiệm của họ với một cậu thiếu niên tử tế trong vùng, rồi cậu bé ấy trở thành người thợ mộc khéo léo. Họ có những ý nghĩ sai lầm về việc Đấng Mết-si-a sẽ như thế nào. Họ không thấy Chúa Jêsus khớp với bức tranh của họ vì họ không nhìn Ngài theo quan điểm của Đức Chúa Trời.

Ngày nay cũng vậy, người ta nói Chúa Jêsus là một giáo sư dạy giỏi, nhưng Ngài phải hơn cả điều đó bởi vì Ngài đã lấy Danh xưng của Đức Chúa Trời (“Ta là”) làm Danh của chính Ngài. Tất cả các phép lạ đều cho thấy Ngài có quyền năng của Đức Chúa Trời, vượt xa bất cứ điều gì mà mọi người đã từng thấy. Giá mà mọi người nhìn Chúa Jêsus trong ánh sáng của Thánh Kinh, thì họ sẽ nhận biết Ngài là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, và là Chúa Bình an như Ê-sai 9:5 đã mô tả. Thân quá hóa nhờn (ngạn ngữ cổ của Anh), nhưng bất kính với Chúa Jêsus là điều rất nguy hiểm. Ngài đã nói: “Bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha ta ở trên trời; còn ai chối ta trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha ta ở trên trời” (Ma-thi-ơ 10:32-33).

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã mở mắt con để con thấy Chúa Jêsus là ai và cảm ơn Ngài đã ban cho con đức tin để tin cậy Ngài. Xin tha thứ cho con vì những lúc con quá quen thuộc với Ngài đến nỗi không nhận ra Ngài, và không làm chứng về thần tính và sự cứu rỗi của Ngài cho người khác. Xin giúp con tôn vinh Ngài như đáng phải làm, và nói cho người khác biết về Ngài để họ cũng có thể nhìn biết Ngài là Đấng Cứu Rỗi và đặt lòng tin cậy nơi Ngài. Trong danh Chúa Jêsus, Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn