Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bị vấp phạm vì Chúa Jêsus

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 13:57-58

“Họ bèn vì cớ Ngài mà vấp phạm. Song Đức Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: Đấng tiên tri chỉ bị trong xứ mình và người nhà mình khinh dể mà thôi. Ở đó, Ngài không làm nhiều phép lạ, vì chúng không có lòng tin.”

Mặc dù đã chứng kiến Chúa Jêsus làm phép lạ và giảng dạy lời Đức Chúa Trời một cách đầy khôn ngoan, nhưng dân chúng trong thành Chúa Jêsus lớn lên vẫn bị vấp phạm vì cớ Ngài. Họ không thể hiểu Ngài, ra vẻ bề trên đối với Ngài hay điều khiển Ngài. Chúa Jêsus không còn được xem là người thợ mộc trẻ tuổi trong làng nữa, vì họ nhận ra Ngài trổi hơn họ về mọi mặt. Mặc dù Chúa Jêsus không được học những kiến thức chuyên sâu, nhưng Ngài vẫn khôn ngoan hơn những người có kiến thức, và sự hiểu biết của Ngài dường như nhìn thấu mọi điều trong lòng con người. Và họ không thích điều đó.

Chúa Jêsus đã trở thành mối đe dọa cho những lãnh đạo tôn giáo trong thành và trong nhà hội, còn dân chúng thì phẫn nộ với Ngài. Mặc dù họ đã chứng kiến những phép lạ ở Na-xa-rét và nghe nói về những điều kỳ diệu Chúa Jêsus đã làm ở Ca-bê-na-um, Ca-na và các thành khác trong xứ Ga-li-lê, nhưng họ vẫn cứng lòng. Thậm chí họ không nhận ra Con Đức Chúa Trời đang đứng trước mặt họ. Họ không có chút đức tin nào đối với Ngài. Thay vì được thu hút đến với Chúa, họ lại tự đẩy mình ra xa Ngài. Vì vậy, Chúa Jêsus đã dừng chức vụ của Ngài ở đó. Sự vô tín là rào cản đối với ân sủng thiêng liêng.

Ngày nay cũng vậy, trong khi nhiều người vui vẻ nói về đức tin, về Chúa, về sự thờ phượng, các thiên sứ, thiên đàng và tôn giáo; thì chính Chúa Jêsus đã chia con người thành hai nhóm đối lập. Đối với Ngài, không có thái độ lưng chừng. Bạn yêu mến Ngài hoặc xa lánh Ngài, bạn thờ phượng Ngài hoặc từ chối Ngài, bạn muốn biết Chúa nhiều hơn hoặc muốn loại bỏ Ngài ra khỏi cuộc sống của bạn. Đó là lý do tại sao Chúa Jêsus đã chịu đóng đinh trên thập tự giá; và là lý do tại sao hầu hết các sứ đồ đã chịu một cái chết tàn bạo khi còn trẻ. Đó cũng là lý do vì sao ngày hôm nay Cơ Đốc nhân bị bắt bớ hoặc quấy nhiễu ngày càng nhiều, dù là chủ động hay bị động, ở 3/4 quốc gia trên thế giới. Chúa Jêsus đã khiến những người tin rằng họ có quyền kiểm soát cuộc sống của họ vấp phạm, bởi vì Ngài là Vua. Tuy nhiên, con người ở khắp mọi nơi đang khao khát lẽ thật và Đấng Christ. Công việc của mỗi một tín nhân là làm chứng về ân điển của Đấng Christ để những người khác cũng được Ngài làm cho thỏa mãn. Đừng ngạc nhiên khi một số người cứng lòng. Cũng đừng ngạc nhiên khi một số người muốn tin cậy Đức Chúa Trời, Đấng đã dựng nên họ và tha thứ cho họ qua huyết của Chúa Jêsus, Đấng đã chết thay cho họ. Và đừng sợ những kẻ vô tín nhưng hãy cầu nguyện cho họ. Đừng bỏ qua những người tìm kiếm lẽ thật mà hãy cho họ biết làm thế nào để được cứu rỗi.

Kính lạy Chúa Toàn Năng! Cảm ơn Ngài vì Chúa Jêsus rất khác. Ngài đòi hỏi đức tin và tình yêu của con. Xin tha thứ cho con mỗi lúc con cứng lòng đối với Ngài hoặc sợ hãi trước những người phẫn nộ với uy quyền của Ngài. Xin giúp con tôn vinh Ngài dù những người xung quanh không làm như vậy; và giúp con tìm thấy những người đang tìm kiếm lẽ thật, để con có thể dẫn họ đến với Đấng Christ. Nhân danh Chúa Jêsus Christ. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn