Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kho báu của Thầy

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 13:51-52

“Các ngươi có hiểu mọi điều đó chăng? Các môn đồ thưa rằng: Có hiểu. Ngài bèn phán rằng: Vì cớ ấy, mọi thầy thông giáo đã học thông đạo về nước thiên đàng, thì giống như một người chủ nhà kia, đem những vật mới và cũ ở trong kho mình ra.” (BTT)

Vào cuối một loạt các ẩn dụ, Chúa Jêsus hỏi các môn đồ họ có hiểu không. Họ trả lời rằng họ hiểu, nhưng rất khó để biết họ hiểu ở mức độ nào. Lần đầu tiên khi người ta học bất cứ điều gì, sự mới mẻ của điều đó đều thu hút sự chú ý của họ, và với một lời giải thích (các môn đồ cần Chúa giải thích các ẩn dụ) họ có được sự hiểu biết sâu sắc mới mẻ. Tuy nhiên, chỉ khi các sứ đồ áp dụng những điều đã học, thì họ mới nhận ra ý nghĩa sâu sắc này. Điều đó sẽ xảy ra sau khi Chúa Jêsus trở về trời còn các sứ đồ ở lại lãnh đạo Hội Thánh.

“Môn đồ” nghĩa là “học trò”, là người được dạy dỗ, tích lũy kho báu để dạy cho người khác. Không ai có thể dạy những gì mà chính họ chưa hiểu. Tuy nhiên, có nhiều “thầy dạy luật” ở Y-sơ-ra-ên không hiểu những gì họ đã được dạy, và vì vậy không có gì để truyền đạt cho người khác. Còn Chúa Jêsus đã là một “môn đồ” của Cha Ngài, là Chúa của cả thiên đàng, vì vậy Ngài có thể chia sẻ kho báu của thiên đàng. Từ Chúa Jêsus các môn đồ biết được rằng họ đã có “bất động sản” dành cho họ ở trên trời và đã có thể sử dụng kho báu của sự khôn ngoan thiên thượng. Một số kho báu đó có từ thời Cựu Ước và một số trở thành Tân Ước khi Chúa Thánh Linh dạy cho các sứ đồ.

Chắc chắn là thông tin về thiên đàng – thiên đàng là gì, làm thế nào để đến đó, ai sẽ vào và nó như thế nào – là kho báu mà vô số triết gia và những nhà lãnh đạo tôn giáo đã dày công tìm kiếm. Nhưng kho báu chỉ có thể được Chúa Jêsus ban cho những ai vâng phục Ngài. Sau đó, họ cất giữ kho báu trong lòng để sẵn sàng chia sẻ với bất cứ ai hỏi hoặc cần biết về Chúa Jêsus (tức là với mọi người)

Không thể xem thường đặc ân được làm môn đồ của Chúa Jêsus. Chúng ta có sự bình an với Chúa, có một ngôi nhà trên thiên đàng, một mục đích sống trên đất và kho báu vô tận trong lòng. Chúng ta tìm ra kho báu này bởi vì Chúa đã tiết lộ cho chúng ta biết. Tuy nhiên, kho báu không chỉ để dạy dỗ hoặc để tự hào vì sở hữu nó; kho báu là để chia sẻ. Chúa Jêsus đã chia sẻ với các môn đồ, và khi họ học với Ngài, thì Ngài sai họ ra đi làm sứ đồ. Qua các sách của họ, Phúc Âm được sáng tỏ để chúng ta có thể học hỏi và sau đó chia sẻ với những người khác. Đừng để cho ân điển của Phúc Âm “đi vào ngõ cụt”. Hãy để Phúc Âm đến với nhiều người thông qua bạn.

Kính lạy Đức Chúa Trời của mọi tri thức và sự khôn ngoan, cảm ơn Ngài vì con đã được người khác dạy về kho báu của Phúc Âm. Xin tha thứ vì nhiều lần con đã không quý trọng của báu là sự khôn ngoan trên thiên đàng mà Ngài dành cho con, và xin tha thứ vì con đã không chia sẻ kho báu cho người khác. Xin giúp con nhận ra đặc ân lớn lao khi được làm con của Ngài và xin ban năng lực để con đi môn đồ hoá người khác cho Đấng Christ. Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn