Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Thẩm quyền của Chúa Jêsus

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 11:27

“Mọi việc Cha ta đã giao cho ta; ngoài Cha không có ai biết Con; ngoài Con và người nào mà Con muốn tỏ ra cùng, thì cũng không ai biết Cha.” (BTT)

Mối quan hệ giữa Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Cha có vẻ còn xa lạ với nhiều người. Họ không thể hiểu làm thế nào mà hai Ngôi vị có thể hoàn toàn là một, nhưng mỗi Ngôi vị lại độc lập và có mối liên hệ với nhau. Đó là bởi vì họ chưa bao giờ gặp Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng vô song: ba Ngôi đều có chung một đặc điểm và tính cách, nhưng có thể liên hệ với nhau như “gia đình” và “đối tác kinh doanh.”

Sự nhập thể (Chúa Jêsus đến trong xác thịt là hài nhi) có nghĩa là Chúa Jêsus bị đặt “thấp hơn các thiên sứ một chút” (Hê-bơ-rơ 2:9) để Đức Chúa Con có thể chết. Tuy vậy, Chúa Jêsus được Đức Chúa Cha ban cho toàn quyền để nhân danh Đức Chúa Trời mà nói, để bày tỏ bản tánh của Đức Chúa Trời và ban sự sống đời đời cho bất cứ người nào Ngài chọn. Vì Con là đại diện thực sự và toàn vẹn duy nhất của Đức Chúa Trời mà con người từng trông thấy (Hê-bơ-rơ 1:3), nên Chúa Jêsus là con đường đáng tin cậy duy nhất để con người nhận biết Đức Chúa Trời. Thật vậy, không ai có thể đến được với Đức Chúa Cha mà không thông qua Chúa Jêsus (Giăng 14:6).

Thẩm quyền của Chúa Jêsus không đến từ việc dân chúng đón nhận các phép lạ của Ngài, mà đến trực tiếp từ Đức Chúa Cha. Thẩm quyền đó bao gồm cả việc Chúa Jêsus có quyền bày tỏ chính Ngài và các Ngôi vị khác trong Đức Chúa Trời Ba Ngôi cho bất kỳ người nào mà Ngài chọn. Vì vậy, nếu bạn biết rằng mình là con cái của Đức Chúa Trời và được ở trong mối tương giao với Đức Chúa Cha, thì đó là bởi vì Chúa Jêsus đã chọn bày tỏ điều kín nhiệm về Đức Chúa Trời Ba Ngôi cho bạn. Quả là một đặc ân!

Mặc dù nhiều người muốn biết Chúa, nhưng điều đó chỉ có thể thực hiện được qua sự mặc khải của Chúa Jêsus. Bản thân con người không thể tự khám phá Đức Chúa Trời, mà Ngài bày tỏ chính Ngài cho tất cả những ai tin Chúa Jêsus. Đó là lý do tại sao chúng ta không thể hiểu Đức Chúa Trời, thiên đàng, cõi đời đời, mục đích và ý nghĩa nếu không đến với Chúa Jêsus trước tiên. Vì vậy, chia sẻ lẽ thật về Chúa Jêsus là cách duy nhất để giúp bạn bè và đồng nghiệp của chúng ta đến với Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo ra họ; và cuối cùng là bước vào thiên quốc. Điều đó khẳng định Chúa Jêsus là nhân vật có thẩm quyền nhất trong lịch sử. Hãy để sự thật này chinh phục bạn và hãy chia sẻ điều đó để những người khác cũng có phần trong vương quốc của Ngài.

Lạy Chúa nhân từ! Cảm ơn Chúa Jêsus vì qua Ngài con được thấy bản tánh của Đức Chúa Trời và qua sự chết của Chúa Jêsus mà tội lỗi của con được bôi xóa. Xin Chúa tha tội cho con vì những lần con đã không dành cho Chúa Jêsus vị trí cao nhất trong tấm lòng của con. Xin giúp con suy ngẫm về Cứu Chúa của con; thẩm quyền tuyệt đối của Ngài trên con và con đường duy nhất Chúa ban cho con để bước vào sự hiện diện của Ngài. Xin giúp con giới thiệu Chúa Jêsus độc nhất cho bạn bè và đồng nghiệp của con để họ cũng có thể nhận biết Ngài. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ, Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn