Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Che giấu và tỏ ra

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 11: 25-26

“Lúc đó, Đức Chúa Jesus nói rằng: Hỡi Cha! Là Chúa của trời đất, tôi khen ngợi Cha, vì Cha đã giấu những điều nầy với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ, mà tỏ ra cho những con trẻ hay. Thưa Cha, phải, thật như vậy, vì Cha đã thấy điều đó là tốt lành.” (BTT)

Nhiều người thông minh thích nghĩ rằng, với đủ kiến ​​thức và kỹ năng, họ có thể quản lý cuộc sống và hoàn cảnh xung quanh mình. Kiến thức và sự hiểu biết củng cố lòng tự hào của họ và mang lại cho họ cảm giác kiểm soát tốt hơn. Nhưng thái độ đó không có chỗ trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Sự khôn ngoan thật dẫn đến sự khiêm tốn thật; còn học tập với thái độ lấy mình làm trung tâm sẽ sớm trở thành một cái bẫy cho thấy việc tin rằng kiến ​​thức đem lại quyền lực và sự an toàn là một sự cám dỗ. Chúa Jêsus biết ơn Cha vì những người khôn ngoan thời đó không hiểu được Ngài; họ chỉ tìm cách kiểm soát Ngài. Họ không thể hiểu được lẽ thật Thiên thượng không phải vì trí tuệ của họ kém cỏi, mà bởi vì Đức Chúa Cha không tỏ ra những điều mầu nhiệm cho những người không biết quý trọng sự mầu nhiệm. Thay vào đó, Ngài thể hiện sự đồng cảm với những người khiêm nhường khao khát lẽ thật, mặc dù họ có thể ít học và bị khinh thường trong xã hội. Đức Chúa Cha thực sự vui lòng nói chuyện với những người muốn lắng nghe Ngài. Điều đó đem đến cho Ngài niềm vui và sự vinh hiển. Ngài không gặp khó khăn gì trong việc nói chuyện với những người tầm thường muốn tôn cao Chúa; nhưng Ngài sẽ không bày tỏ chính mình cho những người chỉ muốn sử dụng kiến ​​thức để tôn vinh bản thân.

Bí quyết để lắng nghe Chúa bắt nguồn từ đời sống sẵn sàng từ bỏ niềm kiêu hãnh cá nhân và sẵn sàng vâng theo bất cứ điều gì Chúa ra lệnh. Khi Ngài bày tỏ lẽ thật, điều đó không phải để con người giải trí, nhưng để chúng ta có thể tôn cao và thờ phượng Ngài. Vì vậy, nếu bạn đã từng thắc mắc tại sao Đức Chúa Trời dường như xa cách … thì có lẽ những câu Kinh Thánh này sẽ chỉ cho bạn con đường dẫn đến sự ăn năn và một thái độ mới của tấm lòng.

Lạy Đức Chúa Trời của lẽ thật và tình yêu, cảm ơn Chúa đã bày tỏ chính Ngài cho những người sẵn sàng lắng nghe, sốt sắng thờ phượng và sẵn sàng vâng lời. Xin Chúa tha thứ cho con khi con tìm kiếm kiến ​​thức để nâng cao cái tôi của mình và khao khát lẽ thật như một món đồ chơi hoặc một công cụ quyền lực. Xin giúp con khao khát lẽ thật và ánh sáng của Ngài trong cuộc đời con để con hết lòng thờ phượng Ngài và vâng lời Ngài với tất cả sức lực của con. Trong danh Chúa Jesus. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn