Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sứ mạng với tay không

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 10:9-10

“Đừng đem vàng, hoặc bạc, hoặc tiền trong lưng các ngươi; cũng đừng đem cái bao đi đường, hoặc hai áo, hoặc giày, hoặc gậy; vì người làm việc đáng được đồ ăn.” (BTT)

Chúa Jêsus sai phái các sứ đồ tập sự đi ra rao giảng Phúc Âm mà không có Ngài đi cùng. Ngài không ở bên cạnh để bảo vệ, giải cứu họ nếu có điều không hay xảy ra. Đó là một bài thực tập thật sự, phục vụ những con người có thật, nhưng cũng là sự chuẩn bị cần thiết cho vai trò của họ là những người lãnh đạo Hội Thánh. Không giống như các nhà lãnh đạo quân sự hoặc chính trị, những sứ đồ này sẽ không có gì để phòng thân cả. Đó là kế hoạch có chủ ý của Chúa Jêsus.

Các môn đồ không được phép mang theo tiền, hành lý, quần áo hoặc giày dép, hay thậm chí mua một cây gậy. Chúa Jêsus dạy rằng họ không được dựa vào bản thân hoặc tiền bạc; mà chính Chúa là sự an toàn và chu cấp duy nhất của họ. Chúa sẽ khiến những người khác chu cấp cho những cặp giáo sĩ (họ được sai đi từng đôi) thức ăn và chỗ ở tại bất cứ nơi nào họ đến. Họ phải tin cậy Chúa Jêsus trong việc này và không mang theo bất kỳ vật dụng nào.

Khi ra đi rao giảng Phúc Âm mà không mang theo những vật dụng cơ bản nhất có thể là điều ngớ ngẩn; nhưng Chúa Jêsus nói điều đó là khôn ngoan vì Ngài sẽ sắp xếp để mọi nhu cầu được cung ứng vào đúng thời điểm. Ngài đã dẹp yên cơn bão trên biển hồ và hoá bánh cho năm ngàn người như thể nào – thì các môn đồ có thể tin cậy Ngài bảo vệ và chu cấp nhu cầu cho họ thể ấy.

Chúng ta thường cảm thấy lo lắng khi nghĩ đến việc không có đủ tiền hoặc các nguồn cung ứng khác; ngay cả khi chúng ta đang phục vụ Chúa chăng? Chúng ta thích nghĩ rằng mình có thể đối phó với mọi thử thách; nhưng thử thách của đức tin là tin cậy Chúa trong những điều chúng ta không thể nhìn thấy, và thậm chí những điều quá lớn đối với chúng ta. Có vẻ như đôi khi Chúa đưa đến những tình huống mà chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc tin cậy Ngài. Chúa không hề hà khắc hay độc ác. Ngài chỉ dạy chúng ta tin cậy nhiều hơn. Thay vì nói rằng chúng ta không thể làm những gì Ngài bảo (vì nghĩ rằng mình không được trang bị đủ hay cảm thấy mình không thích hợp), thì chúng ta hãy học cách nói “vâng” và tin cậy rằng Ngài sẽ dẫn chúng ta đi qua một cách an toàn. Chúng ta có thể đã vượt qua thử thách đức tin trước đây, nhưng các bài kiểm sẽ càng khó hơn khi chúng ta tiến xa hơn trong trường đức tin! Tuy nhiên, hãy cứ tin cậy Ngài!

Lạy Chúa là Đấng chu cấp mọi nhu cầu! Con cảm ơn Ngài về nhiều cách mà Ngài đã ân cần bảo vệ và chu cấp cho con. Con xin lỗi vì những lần con đã không tin cậy Ngài và không nhận lãnh sứ mạng Ngài giao. Xin tha thứ cho con và củng cố đức tin của con để con từng bước vâng lời và tin cậy Ngài – Đấng sẽ dẫn dắt con vượt qua những thử thách. Trong danh Chúa Jêsus, Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn